Hiển thị 1-32 trong 2669 sản phẩm

Dimensions d 60mm D 95mm B 18mm d1 72.74mm d2 70.6mm D2 85.4mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 19.5mm Abutment dimensions damin.66mm damax.72.1mm dbmin.66mm dbmax.70mm Damax.89mm Dbmax.90.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm B 18mm d1 70.8mm d2 70.8mm D2 86.74mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 19.4mm Abutment dimensions damin.66mm damax.70.2mm dbmin.66mm dbmax.70.2mm Damax.89mm Dbmax.91.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 120mm B 18mm d1 95.8mm d2 95.8mm D1 109.2mm K 0.5mm C1 5.2mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 22.8mm Abutment dimensions damin.91mm dbmin.91mm Damax.114mm Dbmax.116mm ramax.1mm rbmax.0.6mm dn 98.6mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 6mm D 17mm B 6mm d1 9.2mm d2 8.7mm D1 13.9mm K 0.5mm C1 3.65mm r1,2min.0.3mm r3,4min.0.15mm a 4.6mm Abutment dimensions damin.8mm dbmin.8mm Damax.15mm Dbmax.15.6mm ramax.0.3mm rbmax.0.15mm dn 10.1mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 62mm B 12mm d1 48.46mm d2 47.6mm D2 55.64mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.3mm a 14.8mm Abutment dimensions damin.43.2mm damax.47.9mm dbmin.43.2mm dbmax.47mm Damax.58.8mm Dbmax.60mm ramax.0.6mm rbmax.0.3mm Calcula

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm B 18mm d1 78mm d2 76.36mm D2 89.69mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 28.4mm Abutment dimensions damin.71mm damax.77.4mm dbmin.71mm dbmax.75.8mm Damax.94mm Dbmax.96.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm B 18mm d1 73.18mm d2 71.65mm D2 84.39mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 19.5mm Abutment dimensions damin.66mm damax.72.6mm dbmin.66mm dbmax.71.1mm Damax.89mm Dbmax.91.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculatio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 125mm B 18mm d1 100.8mm d2 100.8mm D2 117.1mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 34.2mm Abutment dimensions damin.96mm damax.100.2mm dbmin.96mm dbmax.100.2mm Damax.119mm Dbmax.121mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calcula

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 23mm d1 82.9mm d2 82.9mm D2 105.3mm r1,2min.1.5mm r3,4min.0.6mm a 24mm Abutment dimensions damin.74mm damax.82.1mm dbmin.74mm dbmax.82.1mm Damax.111mm Dbmax.115.8mm ramax.1.5mm rbmax.0.6mm Calculati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 125mm B 18mm d1 101mm d2 97.9mm D2 117.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 35.9mm Abutment dimensions damin.96mm damax.100.4mm dbmin.93.2mm dbmax.97.3mm Damax.119mm Dbmax.121.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calcula

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm B 24mm d1 105.4mm d2 105.4mm D1 124.6mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm a 39mm Abutment dimensions damin.97mm dbmin.97mm Damax.133mm Dbmax.136mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 260mm B 33mm d1 211.6mm d2 211.6mm D1 238.4mm K 0.6mm C1 8.6mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm a 69.2mm Abutment dimensions damin.199mm dbmin.199mm Damax.251mm Dbmax.255mm ramax.2mm rbmax.1mm dn 217.4mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 110mm B 16mm d1 90.7mm d2 89.2mm D2 102.2mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm a 35.1mm Abutment dimensions damin.84.6mm dbmin.84.6mm Damax.105mm Dbmax.106.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm dn 91.7mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 125mm B 18mm d1 103mm d2 101.4mm D2 115mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 39mm Abutment dimensions damin.96mm damax.102.3mm dbmin.96mm dbmax.100.7mm Damax.119mm Dbmax.121.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 25mm d1 92.9mm d2 92.9mm D1 112.1mm r1,2min.1.5mm r3,4min.0.6mm a 36.5mm Abutment dimensions damin.84mm dbmin.84mm Damax.121mm Dbmax.125.8mm ramax.1.5mm rbmax.0.6mm dn 96.6mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 180mm B 24mm d1 145.4mm d2 145.4mm D1 164.6mm r1,2min.1.5mm r3,4min.0.6mm a 32.8mm Abutment dimensions damin.137mm dbmin.137mm Damax.173mm Dbmax.176mm ramax.1.5mm rbmax.0.6mm dn 149.5mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 110mm B 16mm d1 89.3mm d2 86.8mm D1 100.52mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm a 32mm Abutment dimensions damin.84.6mm dbmin.82mm Damax.105.4mm Dbmax.108mm ramax.1mm rbmax.0.3mm dn 91.5mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 110mm B 16mm d1 89.2mm d2 89.2mm D1 100.8mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm a 30.2mm Abutment dimensions damin.84.6mm dbmin.84.6mm Damax.105mm Dbmax.108mm ramax.1mm rbmax.0.3mm dn 91.7mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 35mm B 10mm d1 22.6mm d2 22.6mm D1 29.3mm K 0.5mm C1 6.05mm r1,2min.0.3mm r3,4min.0.2mm a 8.5mm Abutment dimensions damin.19mm dbmin.19mm Damax.33mm Dbmax.33.6mm ramax.0.3mm rbmax.0.2mm dn 23.7mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 145mm B 24mm d1 113.7mm d2 111.15mm D2 130mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm a 40.2mm Abutment dimensions damin.102mm dbmin.102mm Damax.138mm Dbmax.140.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm dn 115mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm B 24mm d1 105.4mm d2 105.4mm D1 124.6mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm a 27.5mm Abutment dimensions damin.97mm dbmin.97mm Damax.133mm Dbmax.136mm ramax.1.5mm rbmax.1mm dn 108.7mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm B 24mm d1 108.33mm d2 105.5mm D1 121.66mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm a 27.5mm Abutment dimensions damin.97mm dbmin.97mm Damax.133mm Dbmax.134.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm dn 111mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm B 18mm d1 75.8mm d2 75.8mm D2 91.73mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 28.3mm Abutment dimensions damin.71mm damax.75.2mm dbmin.71mm dbmax.75.2mm Damax.94mm Dbmax.96.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B 15mm d1 34.1mm d2 34.1mm D1 43.7mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm a 12.8mm Abutment dimensions damin.30.6mm dbmin.30.6mm Damax.46.4mm Dbmax.49.6mm ramax.1mm rbmax.0.3mm dn 36.1mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm B 18mm d1 77.26mm d2 74.9mm D2 91.1mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm a 28.4mm Abutment dimensions damin.71mm damax.76.5mm dbmin.71mm dbmax.74.1mm Damax.94mm Dbmax.95.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 30mm B 7mm d1 21.1mm d2 20.1mm D1 25.9mm r1,2min.0.3mm r3,4min.0.15mm a 7mm Abutment dimensions damin.19mm dbmin.19mm Damax.28mm Dbmax.29.2mm ramax.0.3mm rbmax.0.15mm dn 22mm Calculation data Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 110mm B 16mm d1 89.2mm d2 89.2mm D1 100.8mm K 0.5mm C1 4.46mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm a 30.2mm Abutment dimensions damin.84.6mm dbmin.84.6mm Damax.105mm Dbmax.108mm ramax.1mm rbmax.0.3mm dn 91.7mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 47mm B 9mm d1 35.95mm d2 35.1mm D2 43mm r1,2min.0.3mm r3,4min.0.15mm a 16.5mm Abutment dimensions damin.32mm damax.35.4mm dbmin.32mm dbmax.34.5mm Damax.45mm Dbmax.46.2mm ramax.0.3mm rbmax.0.15mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 150mm B 24mm d1 115.4mm d2 115.4mm D1 134.6mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm a 41.3mm Abutment dimensions damin.107mm dbmin.107mm Damax.143mm Dbmax.146mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 110mm B 22mm d1 76.4mm d2 76.4mm D2 96.8mm r1,2min.1.5mm r3,4min.0.6mm a 22.5mm Abutment dimensions damin.69mm damax.75.6mm dbmin.69mm dbmax.75.6mm Damax.101mm Dbmax.105.8mm ramax.1.5mm rbmax.0.6mm Calculat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 115mm B 13mm d1 98.2mm d2 98.2mm D1 107.1mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm a 30.5mm Abutment dimensions damin.94.6mm dbmin.94.6mm Damax.110.4mm Dbmax.113mm ramax.1mm rbmax.0.3mm dn 99.1mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm B 13mm d1 38.2mm d2 36.4mm D1 45.81mm b 1.4mm C1 3.7mm C2 1.95mm C3 2.6mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm a 16.4mm Abutment dimensions damin.34.6mm dbmin.34.6mm Damax.50.4mm Dbmax.50.8mm ramax.1mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ