Hiển thị 1-32 trong 369 sản phẩm

Dimensions dmin. 820mm dmax. 840mm D1 790mm D2 1130mm L 100mm d1 840mm d2 1035mm G BSP 1/4” Smax.30mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 790 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  20100kN Mass Mass hydraulic ri

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 720mm dmax. 740mm D1 690mm D2 995mm L 90mm d1 740mm d2 915mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 690 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  15920kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 800mm dmax. 820mm D1 770mm D2 1105mm L 100mm d1 820mm d2 1010mm G BSP 1/4” Smax.30mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 770 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  19115kN Mass Mass hydraulic ri

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 695mm dmax. 720mm D1 670mm D2 950mm L 90mm d1 720mm d2 885mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 670 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  14560kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 770mm dmax. 800mm D1 750mm D2 1080mm L 100mm d1 800mm d2 985mm G BSP 1/4” Smax.30mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 750 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  18155kN Mass Mass hydraulic rin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 565mm dmax. 595mm D1 545mm D2 805mm L 90mm d1 595mm d2 725mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 545 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  9430kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 335mm dmax. 365mm D1 325mm D2 510mm L 70mm d1 365mm d2 445mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 325 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  3560kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 740mm dmax. 770mm D1 720mm D2 1050mm L 100mm d1 770mm d2 955mm G BSP 1/4” Smax.30mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 720 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  17545kN Mass Mass hydraulic rin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 465mm dmax. 485mm D1 445mm D2 660mm L 70mm d1 485mm d2 595mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 445 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  6530kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 545mm dmax. 565mm D1 525mm D2 760mm L 70mm d1 565mm d2 695mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 525 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  9005kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 315mm dmax. 335mm D1 305mm D2 465mm L 55mm d1 335mm d2 415mm G BSP 1/4” Smax.15mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 305 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  3295kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 675mm dmax. 695mm D1 645mm D2 940mm L 90mm d1 695mm d2 860mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 645 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  14105kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 445mm dmax. 465mm D1 425mm D2 635mm L 70mm d1 465mm d2 570mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 425 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  5975kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 525mm dmax. 545mm D1 505mm D2 735mm L 70mm d1 545mm d2 670mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 505 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  8350kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 655mm dmax. 675mm D1 625mm D2 905mm L 90mm d1 675mm d2 825mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 625 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  12370kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 425mm dmax. 445mm D1 405mm D2 610mm L 70mm d1 445mm d2 545mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 405 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  5440kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 635mm dmax. 655mm D1 605mm D2 880mm L 90mm d1 655mm d2 800mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 605 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  11595kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 405mm dmax. 425mm D1 385mm D2 585mm L 70mm d1 425mm d2 520mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 385 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  4935kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 295mm dmax. 315mm D1 285mm D2 435mm L 55mm d1 315mm d2 385mm G BSP 1/4” Smax.15mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 285 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  2690kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 615mm dmax. 635mm D1 585mm D2 855mm L 90mm d1 635mm d2 775mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 585 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  10850kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 385mm dmax. 405mm D1 365mm D2 560mm L 70mm d1 405mm d2 495mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 365 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  4450kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 505mm dmax. 525mm D1 485mm D2 710mm L 70mm d1 525mm d2 645mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 485 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  7715kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 275mm dmax. 295mm D1 265mm D2 415mm L 55mm d1 295mm d2 365mm G BSP 1/4” Smax.15mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 265 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  2540kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 595mm dmax. 615mm D1 565mm D2 830mm L 90mm d1 615mm d2 750mm G BSP 1/4” Smax.25mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 565 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  10130kN Mass Mass hydraulic ring&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 365mm dmax. 385mm D1 345mm D2 535mm L 70mm d1 385mm d2 470mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 345 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  3995kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 485mm dmax. 505mm D1 465mm D2 685mm L 70mm d1 505mm d2 620mm G BSP 1/4” Smax.20mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 465 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  7110kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions dmin. 260mm dmax. 275mm D1 245mm D2 390mm L 55mm d1 275mm d2 340mm G BSP 1/4” Smax.15mm Hydraulic nut variant DesignationOKTH 245 Calculation data Max. force (at 70 Mpa)  2195kN Mass Mass hydraulic ring&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 129mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  66.6kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 128mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  66.2kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 127mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  65.7kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 126mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  65.2kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 125mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  64.7kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ