Hiển thị 1-32 trong 615 sản phẩm

Dimensions d 130mm D 230mm B 40mm d1≈168.9mm d2≈149.57mm D1≈192.55mm a 96mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.144mm Damax.216mm Dbmax.222mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 64kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 23mm d1≈59.7mm d2≈49.55mm D1≈71.6mm a 39mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.49mm Damax.81mm Dbmax.84.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 50kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 25mm d1≈96.3mm d2≈85.25mm D1≈110.1mm a 56mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.84mm Damax.121mm Dbmax.124mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 70.2kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 150mm B 28mm d1≈110.1mm d2≈97.02mm D1≈126.7mm a 63mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.96mm Damax.139mm Dbmax.144mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 95.6kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 170mm B 39mm d1≈115.2mm d2≈97.07mm D1≈136.75mm a 72mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.92mm Damax.158mm Dbmax.163mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 143kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 62mm B 17mm d1≈39.75mm d2≈32.38mm D1≈48.25mm a 26.8mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.32mm Damax.55mm Dbmax.57.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 26.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm d1≈101.1mm d2≈84.4mm D1≈121.5mm a 64mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.82mm Damax.138mm Dbmax.143mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 61kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 290mm B 48mm d1≈211.1mm d2≈187.55mm D1≈242.3mm a 118mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.174mm Damax.276mm Dbmax.283mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 61kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 200mm B 38mm d1≈144.85mm d2≈127.12mm D1≈167.35mm a 84mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.122mm Damax.188mm Dbmax.193mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 61kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm d1≈101.1mm d2≈84.4mm D1≈121.5mm a 64mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.82mm Damax.138mm Dbmax.143mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 23mm d1≈59.7mm d2≈49.55mm D2≈73.9mm a 39mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.49mm damax.59mm Damax.81mm Dbmax.84.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 320mm B 65mm d1≈216.1mm d2≈183.85mm D1≈258.65mm a 131mm r1,2min.4mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.167mm Damax.303mm Dbmax.311mm ramax.3mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 55.9kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm d1≈101.1mm d2≈84.4mm D1≈121.5mm a 64mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.82mm Damax.138mm Dbmax.143mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 230mm B 40mm d1≈168.9mm d2≈149.57mm D1≈192.55mm a 96mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.144mm Damax.216mm Dbmax.222mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 150mm B 28mm d1≈110.1mm d2≈97.02mm D1≈126.7mm a 63mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.96mm Damax.139mm Dbmax.144mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 95.6kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 150mm B 35mm d1≈95.15mm d2≈77.95mm D1≈116.46mm a 62mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.55mm Damax.110mm Dbmax.135.4mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 119

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 80mm B 21mm d1≈49.2mm d2≈40.32mm D1≈60.2mm a 33mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.55mm Damax.110mm Dbmax.71.1mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 39.7kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm d1≈101.1mm d2≈84.4mm D1≈121.5mm a 64mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.82mm Damax.138mm Dbmax.143mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 215mm B 47mm d1≈144.5mm d2≈120.46mm D1≈173.75mm a 90mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.114mm Damax.201mm Dbmax.208mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 21

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 21mm d1≈72.63mm d2≈63.6mm D1≈83.19mm a 28mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.64mm Damax.91mm Dbmax.94mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 57kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 260mm B 55mm d1≈178.4mm d2≈153.85mm D1≈211mm a 107mm r1,2min.3mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.134mm Damax.246mm Dbmax.253mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 238k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈66.5mm d2≈55.25mm D1≈79.9mm a 43mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm Dbmax.94.4mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 61kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 600mm D 730mm B 42mm d1≈643.55mm D1≈676.9mm a 212mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.613mm Damax.717mm Dbmax.724mm ramax.2.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 338kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 160mm B 30mm d1≈117.1mm d2≈103.06mm D1≈134.8mm a 67mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.101mm Damax.149mm Dbmax.154mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 108kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B 15mm d1≈36.1mm d2≈30.87mm D1≈41.5mm a 24mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.30.6mm Damax.46.4mm Dbmax.47.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15.6k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 40mm B 12mm d1≈26.25mm d2≈21.66mm D2≈34mm a 18mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.21.2mm damax.26.25mm Damax.35.8mm Dbmax.35.8mm ramax.0.6mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B 15mm d1≈36.1mm d2≈30.87mm D1≈41.5mm a 24mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.30.6mm Damax.46.4mm Dbmax.47.8mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15.6k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ