Hiển thị 1-32 trong 122 sản phẩm

Dimensions da 160mm D1 255mm D2 384mm D3 235mm D4 209.6mm L 343mm L1 30.5mm L2 31.8mm L3 360mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  52.4kN·m Max. speed  6100r/min Axial capacity  3.17mm Peak to

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 150mm D1 240mm D2 384mm D3 235mm D4 209.6mm L 325mm L1 30.5mm L2 31.8mm L3 345mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  43.1kN·m Max. speed  6100r/min Axial capacity  3.17mm Peak to

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 210mm D1 325mm D2 520.7mm D3 311.2mm D4 263.7mm L 440mm L1 39.9mm L2 40.6mm L3 460mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  118.45kN·m Max. speed  4500r/min Axial capacity  4.06mm P

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 220mm D1 345mm D2 520.7mm D3 311.2mm D4 263.7mm L 442mm L1 39.9mm L2 40.6mm L3 460mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  136.19kN·m Max. speed  4500r/min Axial capacity  4.06mm P

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 140mm D1 225mm D2 352.6mm D3 222.3mm D4 196.9mm L 309mm L1 26.9mm L2 28.4mm L3 325mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  35.1kN·m Max. speed  6600r/min Axial capacity  2.92mm Pea

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 120mm D1 195mm D2 298.5mm D3 177.8mm D4 158.8mm L 251mm L1 25.4mm L2 22.9mm L3 275mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  22kN·m Max. speed  7800r/min Axial capacity  2.28mm Peak

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 100mm D1 165mm D2 266.7mm D3 158.8mm D4 139.7mm L 235mm L1 21.1mm L2 21.1mm L3 255mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  12.8kN·m Max. speed  8800r/min Axial capacity  2.03mm Pea

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 190mm D1 295mm D2 520.7mm D3 311.2mm D4 263.7mm L 435mm L1 39.9mm L2 40.6mm L3 450mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  87.73kN·m Max. speed  4500r/min Axial capacity  4.06mm Pe

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 170mm D1 265mm D2 419.1mm D3 254mm L 350mm L1 33.5mm L2 34.5mm L3 370mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  62.8kN·m Max. speed  5600r/min Axial capacity  3.43mm Peak torque  149

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 110mm D1 175mm D2 266.7mm D3 158.8mm D4 139.7mm L 254mm L1 20.6mm L2 21.1mm L3 275mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  17kN·m Max. speed  8800r/min Axial capacity  2.03mm Peak

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 200mm D1 315mm D2 520.7mm D3 311.2mm D4 263.7mm L 425mm L1 39.9mm L2 40.6mm L3 440mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  102.33kN·m Max. speed  4500r/min Axial capacity  4.06mm P

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 130mm D1 205mm D2 323.9mm D3 203.2mm D4 184.2mm L 302mm L1 23.6mm L2 24.4mm L3 325mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  28.1kN·m Max. speed  7200r/min Axial capacity  2.54mm Pea

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 180mm D1 290mm D2 419.1mm D3 254mm D4 222.3mm L 365mm L1 33.5mm L2 34.5mm L3 385mm smin.1.5mm Calculation data Max. nominal application torque  74.6kN·m Max. speed  5600r/min Axial capacity  3.43mm Peak

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 90mm A 242mm B 205mm CH7225mm D 279.4mm  ±0.02mm E 318mm F 113mm G 29mm H 20mm I 227mm K 210mm N 4.5mm smin.2mm Calculation data Torque  30kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 180mm A 410mm B 340mm CH7396mm D 463.5mm  ±0.02mm E 527mm F 200mm G 29mm H 56mm I 316mm K 300mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  184kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 160mm A 354mm B 300mm CH7340mm D 400mm  ±0.02mm E 457mm F 173mm G 26mm H 46mm I 274mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  120kN·m Mass Mass gear coupling  1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 180mm A 354mm B 300mm CH7340mm D 400mm  ±0.02mm E 457mm F 173mm G 26mm H 46mm I 274mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  120kN·m Mass Mass gear coupling  1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 160mm A 327mm B 275mm CH7308mm D 368.3mm  ±0.02mm E 425mm F 160mm G 38mm H 39mm I 270mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  91.7kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 140mm A 327mm B 275mm CH7308mm D 368.3mm  ±0.02mm E 425mm F 160mm G 38mm H 39mm I 270mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  91.7kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 130mm A 268mm B 216mm CH7250mm D 304.8mm  ±0.02mm E 346mm F 127mm G 29mm H 24mm I 232mm K 215mm N 5mm smin.2mm Calculation data Torque  50.3kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 110mm A 242mm B 205mm CH7225mm D 279.4mm  ±0.02mm E 318mm F 113mm G 29mm H 20mm I 227mm K 210mm N 4.5mm smin.2mm Calculation data Torque  37.4kN·m Mass Mass gear coupling &n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 150mm A 302mm B 250mm CH7280mm D 342.9mm  ±0.02mm E 389mm F 144mm G 38mm H 37mm I 235mm K 220mm N 5mm smin.2mm Calculation data Torque  70kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 110mm A 268mm B 216mm CH7250mm D 304.8mm  ±0.02mm E 346mm F 127mm G 29mm H 24mm I 232mm K 215mm N 5mm smin.2mm Calculation data Torque  50.3kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 210mm A 410mm B 340mm CH7396mm D 463.5mm  ±0.02mm E 527mm F 200mm G 29mm H 56mm I 316mm K 300mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  184kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 90mm A 204mm B 170mm CH7190mm D 241.3mm  ±0.02mm E 279mm F 100mm G 29mm H 16mm I 205mm K 190mm N 2.5mm smin.2mm Calculation data Torque  23.4kN·m Mass Mass gear coupling &nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 130mm A 302mm B 250mm CH7280mm D 342.9mm  ±0.02mm E 389mm F 144mm G 38mm H 37mm I 235mm K 220mm N 5mm smin.2mm Calculation data Torque  70kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 190mm A 410mm B 340mm CH7396mm D 463.5mm  ±0.02mm E 527mm F 200mm G 29mm H 56mm I 316mm K 300mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  184kN·m Mass Mass gear coupling  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 170mm A 354mm B 300mm CH7340mm D 400mm  ±0.02mm E 457mm F 173mm G 26mm H 46mm I 274mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  120kN·m Mass Mass gear coupling  1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 190mm A 354mm B 300mm CH7340mm D 400mm  ±0.02mm E 457mm F 173mm G 26mm H 46mm I 274mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  120kN·m Mass Mass gear coupling  1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 150mm A 327mm B 275mm CH7308mm D 368.3mm  ±0.02mm E 425mm F 160mm G 38mm H 39mm I 270mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  91.7kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 170mm A 327mm B 275mm CH7308mm D 368.3mm  ±0.02mm E 425mm F 160mm G 38mm H 39mm I 270mm K 250mm N 6mm smin.2mm Calculation data Torque  91.7kN·m Mass Mass gear coupling &nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 120mm A 242mm B 205mm CH7225mm D 279.4mm  ±0.02mm E 318mm F 113mm G 29mm H 20mm I 227mm K 210mm N 4.5mm smin.2mm Calculation data Torque  37.4kN·m Mass Mass gear coupling &n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ