71818 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: 71818 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 115mm
B 13mm
d1 98.2mm
d2 98.2mm
D1 107.1mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 30.5mm
Abutment dimensions
damin.94.6mm
dbmin.94.6mm
Damax.110.4mm
Dbmax.113mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 99.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 20.3kN
Basic static load ratingC0 25kN
Fatigue load limitPu 1.04kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  18000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 31 
Reference grease quantityGref 2.9cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 184N
Static axial stiffness, preload class A  215N/µm
Preload class BGB 555N
Static axial stiffness, preload class B  340N/µm
Preload class CGC 1110N
Static axial stiffness, preload class C  467N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.33 
Calculation factorf1 0.97 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.09 
Calculation factorf2C 1.17 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.25kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ