706 CE_H

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 63 lần
Liên hệ
Model: 706 CE_H
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 6mm
D 17mm
B 6mm
d1 9.2mm
d2 8.7mm
D1 13.9mm
K 0.5mm
C1 3.65mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 4.6mm
Abutment dimensions
damin.8mm
dbmin.8mm
Damax.15mm
Dbmax.15.6mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 10.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 1.56kN
Basic static load ratingC0 0.5kN
Fatigue load limitPu 0.022kN
Attainable speed for grease lubrication  140000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  220000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.175mm
Number of ballsz 8 
Reference grease quantityGref 0.09cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 10N
Static axial stiffness, preload class A  8N/µm
Preload class BGB 25N
Static axial stiffness, preload class B  12N/µm
Preload class CGC 50N
Static axial stiffness, preload class C  16N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.02 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 6.4 
Mass
Mass bearing  0.006kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ