Hiển thị 1-32 trong 170 sản phẩm

Cảo thủy lực TMHP 50/320X Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/320X, không có bơm Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/320X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 50/140X Cảo thủy lực SKF hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/140X, không có bơm Cảo thủy lực SKF hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/140X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các t&ugrav

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực TMHP 15/260X Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 15/260X, không có bơm Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 15/260X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 30/170X Cảo thủy lực SKF hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/170X, không có bơm Cảo thủy lực SKF hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/170X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các t&ugrav

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 50/570X Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/570X, không có bơm Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/570X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 50/320 Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/320, có bơm TMJL 100 Cảo thủy thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/320 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 30/350 Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/350, có bơm TMJL 100 Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/350 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử l&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 15/260 Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 15/260, có bơm TMJL 100 Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 15/260 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử l&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 30/600X Máy kéo hàm hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/600X, không có bơm Bộ kéo hàm hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/600X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo v&ag

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi TMHP 30/350X Máy kéo hàm hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/350X, không có bơm Bộ kéo hàm hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/350X là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo v&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 50/570 Cảo thủy lực hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/570, có bơm TMJL 100 Cảo thủy lực hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/570 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử l&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực SKF TMHP 50/140 Cảo hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 50/140, có bơm TMJL 100 Bộ kéo hàm hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 50/140 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủy lực TMHP 30/600 Cảo vòng bi hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/600, có bơm TMJL 100 Bộ kéo cảo hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/600 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo thủu lực SKF TMHP 30/170 Cảo hạng nặng có trợ lực thủy lực SKF TMHP 30/170, có bơm TMJL 100 Cảo hạng nặng có hỗ trợ thủy lực của SKF TMHP 30/170 là một bộ kéo mạnh mẽ để tháo các vòng bi và bộ phận lớn. Bộ kéo tự định tâm, hệ thống lấy điện độc đáo và các tùy chọn xử lý giú

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo tháo vòng bi SKF TMMP 3X230 Dụng cụ kéo hàm tiêu chuẩn SKF TMMP 3X230 Một trong những cách phổ biến nhất để tháo vòng bi cỡ nhỏ và vừa là sử dụng dụng cụ kéo cơ học. SKF TMMP 3X230 là dụng cụ kéo ba tay dành cho vòng bi cỡ nhỏ và vừa. Nó giúp người dùng bảo vệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi SKF TMMP 2X65 Cảo vòng bi tiêu chuẩn SKF TMMP 2X65 Một trong những cách phổ biến nhất để tháo vòng bi cỡ nhỏ và vừa là sử dụng dụng cụ kéo cơ học. SKF TMMP 2X65 là dụng cụ kéo hai tay nhỏ dành cho vòng bi nhỏ và khoảng cách tháo dỡ ngắn. Bộ kéo hàm tiêu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi SKF TMMP 3X300 Cảo vòng bi tiêu chuẩn SKF TMMP 3X300 Một trong những cách phổ biến nhất để tháo vòng bi cỡ nhỏ và vừa là sử dụng dụng cụ kéo cơ học. SKF TMMP 3X300 là dụng cụ kéo ba tay dành cho vòng bi cỡ nhỏ và vừa. Nó giúp người dùng bảo vệ khỏi hư hỏng ổ trục ho

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi SKF TMMP 2X170 Cảo vòng bi tiêu chuẩn SKF TMMP 2X170 Một trong những cách phổ biến nhất để tháo vòng bi cỡ nhỏ và vừa là sử dụng dụng cụ kéo cơ học. SKF TMMP 2X170 là dụng cụ kéo hai tay dành cho vòng bi vừa và nhỏ. Bộ kéo hàm tiêu chuẩn SKF Dòng TMMP cho ph&e

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi SKF TMMP 15 Cảo vòng bi hạng nặng SKF TMMP 15 Dụng cụ cảo vòng bi hạng nặng SKF TMMP 15 là dụng cụ kéo ba tay cơ học được thiết kế để tháo vòng bi. Bộ kéo được đặc trưng bởi hệ thống cánh tay cần tiếp điện độc đáo mang lại độ bám đặc biệt và giúp chống lại tình trạng lệch trục trong qu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo tháo vòng bi SKF TMMP 10 Cảo tháo vòng bi hạng nặng SKF TMMP 10 Dụng cụ cảo hạng nặng SKF TMMP 10 là dụng cụ kéo ba tay cơ học được thiết kế để tháo vòng bi. Bộ kéo được đặc trưng bởi hệ thống cánh tay cần tiếp điện độc đáo mang lại độ bám đặc biệt và giúp chống lại tình trạng lệch trục

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Cảo vòng bi SKF TMMP 6 Cảo tháo vòng bi hạng nặng SKF TMMP 6 Dụng cụ kéo hàm hạng nặng SKF TMMP 6 là dụng cụ kéo ba tay cơ học được thiết kế để tháo vòng bi. Bộ kéo được đặc trưng bởi hệ thống cánh tay cần tiếp điện độc đáo mang lại độ bám đặc biệt và giúp chống lại tình trạng lệch t

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGLT 2/0.4 Mỡ chịu nhiệt độ thấp, tốc độ cực cao Mỡ gốc dầu tổng hợp hoàn toàn sử dụng xà phòng lithium. Công nghệ làm đặc độc đáo và dầu có độ nhớt thấp (PAO) mang lại hiệu quả bôi trơn tuyệt vời ở nhiệt độ rất thấp và tốc độ cực cao. Mô-men xoắn ma sát thấp Chạy êm Độ ổn định oxy h

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGLT 2/1 Mỡ chịu nhiệt độ thấp, tốc độ cực cao Mỡ gốc dầu tổng hợp hoàn toàn sử dụng xà phòng lithium. Công nghệ làm đặc độc đáo và dầu có độ nhớt thấp (PAO) mang lại hiệu quả bôi trơn tuyệt vời ở nhiệt độ rất thấp và tốc độ cực cao. Mô-men xoắn ma sát thấp Chạy êm Độ ổn định oxy h&o

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/18 Mỡ chịu tải cao, chịu cực áp Mỡ làm đặc gốc xà phòng lithium, gốc dầu khoáng với các chất phụ gia cực áp. Mỡ này cung cấp khả năng bôi trơn tốt trong các ứng dụng chung chịu các điều kiện khắc nghiệt và rung động. Độ ổn định cơ học tuyệt vời Đặc tính ức chế ăn mòn cực tố

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/1 Mỡ chịu tải cao, chịu cực áp Mỡ làm đặc gốc xà phòng lithium, gốc dầu khoáng với các chất phụ gia cực áp. Mỡ này cung cấp khả năng bôi trơn tốt trong các ứng dụng chung chịu các điều kiện khắc nghiệt và rung động. Độ ổn định cơ học tuyệt vời Đặc tính ức chế ăn mòn cực tốt

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/MR380B Bộ nạp TLMR Bộ này chứa đầy mỡ bôi trơn vòng bi SKF LGEP 2, dành cho tải trọng cao và áp suất cực cao. Bộ nạp lại TLMR của SKF có sẵn trong hai phiên bản: dành cho TLMR 201 và dành cho TLMR 101. Bộ này chứa một hộp chứa đầy dầu mỡ với số lượng 120 hoặc 380 ml. Đối với bộ nạp lại TL

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi LGEP 1/180 Mỡ chịu cực áp Mỡ gốc dầu khoáng có độ nhớt cao, độ đặc thấp, sử dụng chất làm đặc lithium-canxi. Nó cực kỳ thích hợp để bôi trơn các vòng bi lớn chịu tải trọng cao và tốc độ thấp. Loại mỡ này đã được phát triển để kéo dài thời gian bảo trì

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi LGEP 1/180 Mỡ chịu cực áp Mỡ gốc dầu khoáng có độ nhớt cao, độ đặc thấp, sử dụng chất làm đặc lithium-canxi. Nó cực kỳ thích hợp để bôi trơn các vòng bi lớn chịu tải trọng cao và tốc độ thấp. Loại mỡ này đã được phát triển để kéo dài thời gian bảo trì

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/50 Mỡ chịu tải cao, chịu cực áp Mỡ làm đặc gốc xà phòng lithium, gốc dầu khoáng với các chất phụ gia cực áp. Mỡ này cung cấp khả năng bôi trơn tốt trong các ứng dụng chung chịu các điều kiện khắc nghiệt và rung động. Độ ổn định cơ học tuyệt vời Đặc tính ức chế ăn mòn cực tố

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/0.4 Mỡ chịu tải cao, chịu cực áp Mỡ làm đặc gốc xà phòng lithium, gốc dầu khoáng với các chất phụ gia cực áp. Mỡ này cung cấp khả năng bôi trơn tốt trong các ứng dụng chung chịu các điều kiện khắc nghiệt và rung động. Độ ổn định cơ học tuyệt vời Đặc tính ức chế ăn mòn cực t

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 2/1 Mỡ chịu tải cao, chịu cực áp Mỡ làm đặc gốc xà phòng lithium, gốc dầu khoáng với các chất phụ gia cực áp. Mỡ này cung cấp khả năng bôi trơn tốt trong các ứng dụng chung chịu các điều kiện khắc nghiệt và rung động. Độ ổn định cơ học tuyệt vời Đặc tính ức chế ăn mòn cực tốt

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn LGEP 18/1 Mỡ chịu cực áp Mỡ gốc dầu khoáng có độ nhớt cao, độ đặc thấp, sử dụng chất làm đặc lithium-canxi. Nó cực kỳ thích hợp để bôi trơn các vòng bi lớn chịu tải trọng cao và tốc độ thấp. Loại mỡ này đã được phát triển để kéo dài thời gian bảo trì đồng thời giảm t

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ