S7012 CB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 62 lần
Liên hệ
Model: S7012 CB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 95mm
B 18mm
d1 73.18mm
d2 71.65mm
D2 84.39mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 19.5mm
Abutment dimensions
damin.66mm
damax.72.6mm
dbmin.66mm
dbmax.71.1mm
Damax.89mm
Dbmax.91.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 19.5kN
Basic static load ratingC0 20kN
Fatigue load limitPu 0.51kN
Attainable speed for grease lubrication  19000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 6.747mm
Number of ballsz 28 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 41N
Static axial stiffness, preload class A  41N/µm
Preload class BGB 96N
Static axial stiffness, preload class B  54N/µm
Preload class CGC 290N
Static axial stiffness, preload class C  86N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.7 
Mass
Mass bearing  0.45kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ