Hiển thị 1-32 trong 56 sản phẩm

Mỡ bôi trơn vòng bi đa năng SKF LGMT 3/50 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 3 chứa trong thùng 50 kg SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục ch

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi đa năng SKF LGMT 3/18 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 3 chứa trong thùng 18 kg SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục ch

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi đa năng SKF LGMT 3/1 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 3 chứa trong hộp 1 kg SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục chân vị

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi đa năng SKF LGMT 3/5 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 3 chứa trong hộp 5 kg SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục chân vị

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bộ nạp SKF TLMR với SKF LGMT 3 SKF LGMT 3 / MR380 là bộ nạp lại cho dầu bôi trơn một điểm TLMR 201. Bộ này chứa một hộp mực chứa đầy 380 ml mỡ SKF LGMT 3. Hộp mực nạp lại sẵn sàng để sử dụng Có thể được sử dụng với chất bôi trơn SKF TLMR 201 Đổ đầy 380 ml SKF LGMT 3 Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng Người dùng có t

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng LGMT 3/180 Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 3 chứa trong thùng 180 Kg SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục chân

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng LGMT 3/0.5 Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 3 chứa trong hộp 500 g SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục chân vịt •

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng LGMT 3/0.4 Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 3 chứa trong hộp 420 ml SKF LGMT 3 là mỡ làm đặc xà phòng liti, gốc dầu khoáng. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô yêu cầu mỡ cứng. nhiệt độ> 35 ° C (95 ° F) • Trục chân vịt &bull

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/0.4 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 đựng trong hộp 400 ml SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng ti&ecir

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/0.2 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 đựng trong tuýp 200 g SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/1 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 hộp 1 Kg SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng tiêu biểu: &bull

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/0.035 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 tuýp 35 g SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng tiêu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/180 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 trong thùng 180 kg SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng ti&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/50 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 trong thùng 50 kg SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng ti&ec

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn đa năng SKF LGMT 2/5 Mỡ bôi trơn SKF LGMT 2 trong thùng 5 kg SKF LGMT 2 gốc dầu khoáng, mỡ làm đặc xà phòng liti với độ ổn định nhiệt tuyệt vời trong phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó. Mỡ đa dụng, chất lượng cao này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và ô tô. Các ứng dụng ti&ecir

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ Bôi trơn vòng bi chịu nhiệt SKF LGHP 2/180 Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2 đóng gói trong thùng 180 kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc độ cao •

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ Bôi trơn vòng bi chịu nhiệt SKF LGHP 2/50 Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2 đóng gói trong thùng 50 kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc độ cao • M

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ Bôi trơn vòng bi chịu nhiệt SKF LGHP 2/0.4 Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2 đóng gói trong hộp 0.4 kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc độ cao • Má

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ Bôi trơn vòng bi chịu nhiệt SKF LGHP 2/1 Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2 đóng gói trong hộp 1 kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc độ cao • Máy b

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn vòng bi chịu nhiệt SKF LGHP 2/18 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt SKF LGHP 2 được đóng gói trong xô 18 Kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn nhịu nhiệt cho vòng bi: SKF LGHP 2/5 Mỡ chịu lực SKF LGHP 2/5, thùng 5 Kg SKF LGHP 2 là loại mỡ gốc dầu khoáng chất lượng cao, sử dụng chất làm đặc Polyurea (di-urê) hiện đại Ứng dụng điển hình: • Động cơ điện: nhỏ, vừa và lớn • Quạt công nghiệp, bao gồm cả quạt tốc độ cao • Máy bơm nước &bull

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
TLMR Máy phân phối chất bôi trơn tự động một điểm cơ điện Máy phân phối chất bôi trơn tự động Dòng TLMR Bộ phân phối dầu nhờn tự động SKF là thiết bị bôi trơn tự động một điểm được thiết kế để cung cấp dầu mỡ đến một điểm bôi trơn duy nhất. Với áp suất tương đối cao là 30 bar, bộ bôi trơn này c&oac

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
SYSTEM SKF 24 TLSD Dầu bôi trơn tự động một điểm cơ điện SYSTEM SKF TLSD là lựa chọn hàng đầu khi yêu cầu một bộ bôi trơn tự động đơn giản và đáng tin cậy trong điều kiện nhiệt độ thay đổi hoặc khi các điều kiện ứng dụng (chẳng hạn như rung động, không gian hạn chế hoặc môi trường nguy hiểm) yêu cầu lắp từ xa. Cá

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bộ bôi trơn tự động đa điểm TLMP TLMP Bôi trơn lại đáng tin cậy của nhiều điểm bôi trơn Dòng TLMP bôi trơn tự động đa điểm SKF được thiết kế để bôi trơn lại đáng tin cậy cho nhiều điểm bôi trơn. Hệ thống bôi trơn tự động chắc chắn này được đóng gói như một bộ hoàn chỉnh, bao gồm bộ bôi trơn, đường

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bộ bôi trơn cho thang máy SKF SYSTEM 24 Giảm mức độ rung với ít bảo trì hơn Không đủ chất bôi trơn trên ray dẫn hướng thang máy gây ra rung động. Do đó, điều này tạo ra tiếng ồn khó chịu dẫn đến thời gian ngừng hoạt động, gián đoạn dịch vụ và tăng chi phí bảo trì. Các phương ph&aac

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dầu bôi trơn SKF LHHT 250 LHHT 250 Dầu bôi trơn xích nhiệt độ cao LHHT 250 là dầu tổng hợp hiệu suất cao được pha chế đặc biệt để bôi trơn xích ở nhiệt độ cao và tải trọng cao. Nó cung cấp các đặc tính chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời và hầu như không tạo ra sơn mài hoặc cặn bẩn, ngay

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dầu bôi trơn SKF LHMT 68 LHMT 68 Dầu bôi trơn cho xích dải nhiệt độ trung bình LHMT 68 là dầu khoáng hiệu suất cao được pha chế đặc biệt để bôi trơn các dây chuyền hoạt động ở nhiệt độ trung bình. Nó cung cấp các đặc tính chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt vời. Dầu xích S

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn SKF LGLS 2 LGLS 2 dùng Hệ thống bôi trơn có độ nhớt cao mỡ SKF LGLS 2 là loại mỡ có độ nhớt cao được phát triển để sử dụng lý tưởng thông qua hệ thống bôi trơn trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ trung bình đến cao. Chất làm đặc canxi khan của nó, kết hợp với độ nhớt của dầu gốc cao, man

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn SKF LGLS 0 Hệ thống mỡ bôi trơn có dải nhiệt độ rộng SKF LGLS 0 là loại mỡ khung gầm bán lỏng đã được phát triển để sử dụng thông qua hệ thống bôi trơn dưới nhiệt độ thấp đến trung bình. Chất làm đặc canxi khan của nó, kết hợp với độ nhớt của dầu gốc cao, mang lại khả năng chống thấm nước tuyệt vời v&ag

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn SKF LGTE 2 LGTE 2 là dầu mỡ dành cho các ứng dụng hao hụt toàn bộ dựa trên các este dễ phân hủy sinh học và chất làm đặc canxi khan. Loại mỡ này được môi trường chấp nhận và được chứng nhận Ecolabel, làm cho nó trở thành loại mỡ lý tưởng cho các ứng dụng h&agrav

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn SKF LMCG 1 Mỡ khớp nối lưới và bánh răng LMCG 1 là loại mỡ từ polyetylen và gốc dầu khoáng cũng sử dụng công nghệ làm đặc phức hợp liti. Mỡ được pha chế để chịu được lực ly tâm cao và các ứng dụng mô-men xoắn cao cho các khớp nối lưới và bánh răng (linh hoạt) ngay cả khi xảy ra tải

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Mỡ bôi trơn SKF LDTS 1 Chất bôi trơn cho nhành thực phẩm SKF LDTS 1 đã được phát triển đặc biệt để bôi trơn tự động cho các băng tải xích đầu phẳng bằng nhựa trong ngành công nghiệp chế biến đồ uống. Chất bôi trơn bao gồm dầu tổng hợp và được pha tạp chất bôi trơn dạng rắn PTFE. Sau khi bảo quản, có thể

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ