S71918 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: S71918 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 125mm
B 18mm
d1 103mm
d2 101.4mm
D2 115mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 39mm
Abutment dimensions
damin.96mm
damax.102.3mm
dbmin.96mm
dbmax.100.7mm
Damax.119mm
Dbmax.121.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 22.5kN
Basic static load ratingC0 26.5kN
Fatigue load limitPu 0.68kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 36 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 100N
Static axial stiffness, preload class A  139N/µm
Preload class BGB 200N
Static axial stiffness, preload class B  178N/µm
Preload class CGC 600N
Static axial stiffness, preload class C  270N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.12 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.61kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ