Hiển thị 1-32 trong 3171 sản phẩm

Bearing Suitable for bearing  NNU 4922 BK/SPW33 Dimensions H 148mm A 128mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1018 K Dimensions H 271mm A 43mm L 198mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  5.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1017 K Dimensions H 258mm A 41mm L 185mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  4.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4920 BK/SPW33 Dimensions H 138mm A 128mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  2.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1016 K Dimensions H 249mm A 40mm L 176mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  4kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4921 BK/SPW33 Dimensions H 143mm A 128mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1015 K Dimensions H 241mm A 38mm L 168mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3.4kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4926 BK/SPW33 Dimensions H 176mm A 138mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  4kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4924 BK/SPW33 Dimensions H 162mm A 133mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1019 K Dimensions H 276mm A 43mm L 203mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  5.8kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1010 K Dimensions H 207mm A 33mm L 134mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  2kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3034 K Dimensions H 464mm A 62mm L 430mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  17kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3032 K Dimensions H 446mm A 60mm L 414mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  16kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1014 K Dimensions H 237mm A 38mm L 164mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3.2kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3038 K Dimensions H 504mm A 70mm L 468mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  18kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1013 K Dimensions H 230mm A 36mm L 157mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  3kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4960 BK/SPW33 Dimensions H 387mm A 135mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  19kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1012 K Dimensions H 225mm A 36mm L 157mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  2.7kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3036 K Dimensions H 490mm A 70mm L 454mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  17.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  N 1011 K Dimensions H 217mm A 35mm L 144mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  2.3kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3040 K Dimensions H 520mm A 74mm L 488mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  19kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4928 BK/SPW33 Dimensions H 186mm A 138mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  4.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4956 BK/SPW33 Dimensions H 360mm A 120mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  17kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3028 K Dimensions H 410mm A 54mm L 378mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  14.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3022 KTN9 Dimensions H 362mm A 46mm L 332mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  11kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3064 K Dimensions H 640mm A 122mm L 725mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  60kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3020 KTN9 Dimensions H 280mm A 56mm L 212mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤1µm Mass Mass gauge  9kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3021 KTN9 Dimensions H 350mm A 46mm L 322mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  10.5kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3026 KTN9 Dimensions H 396mm A 54mm L 364mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  13kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NNU 4952 BK/SPW33 Dimensions H 340mm A 120mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  15kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3068 K Dimensions H 665mm A 122mm L 738mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  64kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Bearing Suitable for bearing  NN 3024 KTN9 Dimensions H 376mm A 48mm L 342mm Gauging accuracy Gauging accuracy ≤2µm Mass Mass gauge  12kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ