S71918 ACE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 42 lần
Liên hệ
Model: S71918 ACE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 125mm
B 18mm
d1 101mm
d2 97.9mm
D2 117.3mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 35.9mm
Abutment dimensions
damin.96mm
damax.100.4mm
dbmin.93.2mm
dbmax.97.3mm
Damax.119mm
Dbmax.121.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 28.6kN
Basic static load ratingC0 23.2kN
Fatigue load limitPu 0.915kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 24 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 260N
Static axial stiffness, preload class A  164N/µm
Preload class BGB 780N
Static axial stiffness, preload class B  247N/µm
Preload class CGC 1560N
Static axial stiffness, preload class C  324N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.19 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.54kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ