Hiển thị 1-32 trong 70 sản phẩm

Dimensions d 75mm D 110mm D1 115mm L 85mm L1 102mm B 17mm Calculation data Max. torqueMv 4750N·m Max. axial loadPa 125kN Mounting information Locking screw, size   10 x M 10x20 Locking screw, tightening torqueMt 34N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 85mm D1 90mm L 60mm L1 73.5mm B 14mm Calculation data Max. torqueMv 2040N·m Max. axial loadPa 75kN Mounting information Locking screw, size   9 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm D1 63mm L 32mm L1 44mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 525N·m Max. axial loadPa 35kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 185mm D1 191mm L 155mm L1 181mm B 26mm Calculation data Max. torqueMv 24400N·m Max. axial loadPa 349kN Mounting information Locking screw, size   20 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 175mm D1 181mm L 140mm L1 166mm B 26mm Calculation data Max. torqueMv 20400N·m Max. axial loadPa 314kN Mounting information Locking screw, size   18 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 32mm D 60mm D1 68mm L 37mm L1 49mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 650N·m Max. axial loadPa 41kN Mounting information Locking screw, size   5 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 60mm D1 68mm L 37mm L1 49mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 720N·m Max. axial loadPa 41kN Mounting information Locking screw, size   5 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 135N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 140mm D1 148mm L 110mm L1 132.5mm B 22.5mm Calculation data Max. torqueMv 11200N·m Max. axial loadPa 224kN Mounting information Locking screw, size   12 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 16mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 140N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 150N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 18mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 160N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 19mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 170N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 38mm D 67mm D1 76mm L 45mm L1 57mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 950N·m Max. axial loadPa 50kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 120mm D1 126mm L 90mm L1 111mm B 21mm Calculation data Max. torqueMv 6000N·m Max. axial loadPa 150kN Mounting information Locking screw, size   8 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 92mm D1 98mm L 65mm L1 79.5mm B 15mm Calculation data Max. torqueMv 2250N·m Max. axial loadPa 75kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 10x16 Locking screw, tightening torqueMt 34N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 67mm D1 76mm L 45mm L1 57mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 1000N·m Max. axial loadPa 50kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 180N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm D1 105mm L 70mm L1 87mm B 17mm Calculation data Max. torqueMv 3250N·m Max. axial loadPa 100kN Mounting information Locking screw, size   8 x M 10x20 Locking screw, tightening torqueMt 34N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 42mm D 67mm D1 76mm L 45mm L1 57mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 1050N·m Max. axial loadPa 50kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 175mm D1 181mm L 140mm L1 166mm B 26mm Calculation data Max. torqueMv 20400N·m Max. axial loadPa 314kN Mounting information Locking screw, size   18 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 22mm D 42mm D1 49mm L 27mm L1 36mm B 9.5mm Calculation data Max. torqueMv 200N·m Max. axial loadPa 18kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 125mm D1 133mm L 95mm L1 116.5mm B 21.5mm Calculation data Max. torqueMv 8000N·m Max. axial loadPa 186kN Mounting information Locking screw, size   10 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 185mm D1 191mm L 155mm L1 181mm B 26mm Calculation data Max. torqueMv 24400N·m Max. axial loadPa 349kN Mounting information Locking screw, size   20 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 24mm D 46mm D1 53mm L 27mm L1 37mm B 10.5mm Calculation data Max. torqueMv 325N·m Max. axial loadPa 27kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 46mm D1 53mm L 27mm L1 37mm B 10.5mm Calculation data Max. torqueMv 340N·m Max. axial loadPa 27kN Mounting information Locking screw, size   6 x M 6x12 Locking screw, tightening torqueMt 8N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 70mm D1 77mm L 50mm L1 63mm B 13.5mm Calculation data Max. torqueMv 1280N·m Max. axial loadPa 57kN Mounting information Locking screw, size   7 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 48mm D 77mm D1 83mm L 55mm L1 68.8mm B 14mm Calculation data Max. torqueMv 1560N·m Max. axial loadPa 65kN Mounting information Locking screw, size   8 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 28mm D 55mm D1 63mm L 32mm L1 44mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 490N·m Max. axial loadPa 35kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 105mm D1 110mm L 75mm L1 92.5mm B 17.5mm Calculation data Max. torqueMv 4400N·m Max. axial loadPa 125kN Mounting information Locking screw, size   10 x M 10x16 Locking screw, tightening torqueMt 34N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 135mm D1 141mm L 100mm L1 123.5mm B 23.5mm Calculation data Max. torqueMv 10000N·m Max. axial loadPa 224kN Mounting information Locking screw, size   12 x M 12x25 Locking screw, tightening torqueMt 60N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm D1 63mm L 32mm L1 44mm B 12.5mm Calculation data Max. torqueMv 525N·m Max. axial loadPa 35kN Mounting information Locking screw, size   4 x M 8x16 Locking screw, tightening torqueMt 18N·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ