Hiển thị 1-32 trong 208 sản phẩm

Dimensions d 580mm D 750mm H 90mm d1 700mm C 30mm H1 60mm J 610mm J1 720mm N 11.4mm N1 18mm N2 11.4mm a 11mm r1min.1mm r2min.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 229kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 280mm H 43mm d1 244mm C 15mm H1 29mm J 194mm J1 260mm N 7mm N1 11mm N2 7mm a 6.2mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 89.7kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 300mm H 45mm d1 274mm C 15mm H1 30mm J 215mm J1 285mm N 7mm N1 11mm N2 7mm a 6.2mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 93.5kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 240mm H 40mm d1 214mm C 12mm H1 26mm J 165mm J1 225mm N 7mm N1 11mm N2 7mm a 6.2mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 67.1kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 650mm D 870mm H 122mm d1 800mm C 34mm H1 78mm J 680mm J1 830mm N 14mm N1 20mm N2 14mm a 13mm r1min.1mm r2min.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 413kN Basic static load rating -

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 325mm D 450mm H 60mm d1 415mm C 20mm H1 40mm J 342mm J1 430mm N 9.3mm N1 15mm N2 9.3mm a 8.2mm r1min.0.6mm r2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 134kN Basic static load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 395mm D 525mm H 65mm d1 486mm C 20mm H1 42.5mm J 415mm J1 505mm N 9.3mm N1 15mm N2 9.3mm a 8.2mm r1min.1mm r2min.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 147kN Basic static load ratin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 210mm H 40mm d1 184mm C 12mm H1 26mm J 135mm J1 195mm N 7mm N1 11mm N2 7mm a 6.2mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 64.4kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 850mm D 1095mm H 124mm d1 1018mm C 37mm H1 80.5mm J 890mm J1 1055mm N 18mm N1 26mm N2 18mm a 17mm r1min.1.5mm r2min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 473kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 185mm H 38mm d1 160mm C 12mm H1 25mm J 112mm J1 170mm N 5.6mm N1 10mm N2 5.6mm a 5.4mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 58.3kN Basic static load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 460mm D 600mm H 70mm d1 560mm C 22mm H1 46mm J 482mm J1 580mm N 9.3mm N1 15mm N2 9.3mm a 8.2mm r1min.1mm r2min.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 201kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 146mm H 35mm d1 130mm C 12mm H1 23.35mm J 92mm J1 138mm N 5.6mm N1 10mm N2 4.6mm a 4mm r1min.0.3mm r2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 55kN Basic static load ratin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 385mm H 55mm d1 345mm C 18mm H1 36.5mm J 280mm J1 365mm N 9.3mm N1 15mm N2 9.3mm a 8.2mm r1min.0.6mm r2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 108kN Basic static load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 180mm B 46mm d1 142.6mm E 165mm r1,2min.2mm smax.3mm Abutment dimensions damin.130mm Damin.167mm Damax.170mm ramax.2mm dn 162.9mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 229kN Basic static load ratingC0 390kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 360mm D 480mm B 118mm D1 439mm F 399mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.3mm smax.5.5mm Abutment dimensions damin.373mm damax.395mm dbmin.403mm Damax.467mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1120kN Bas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 360mm B 100mm D1 325.6mm F 292mm b 13.9mm K 3mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm smax.4.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.271mm damax.288mm Damax.349mm dn 294.5mm Calculation data Basic d

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 340mm B 90mm d1 265.2mm E 310mm b 15mm K 7.5mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm smax.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.233mm Damin.313mm Damax.327mm dn 302.4mm Calculation data Basic dynami

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 260mm B 69mm D1 236mm F 212mm b 8.3mm K 3mm r1,2min.2mm smax.1.1mm Abutment dimensions damin.200mm damax.209mm dbmin.215mm Damax.250mm ramax.2mm dn 213mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 600mm D 800mm B 200mm D1 733.2mm F 666mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm r3,4min.2.5mm smax.5.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.648mm damax.662mm Damax.782mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 500mm D 670mm B 170mm D1 611.6mm F 554mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm r3,4min.3mm smax.3.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.548mm damax.548mm Damax.652mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 520mm B 140mm D1 470.8mm F 426mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm r3,4min.2.5mm smax.5.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.395mm damax.421mm Damax.505mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 240mm D 360mm B 92mm d1 285.2mm E 330mm b 15.2mm K 7.5mm r1,2min.3mm r3,4min.1.1mm smax.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.253mm Damin.333mm Damax.347mm dn 322.4mm Calculation data Basic dyna

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 105mm D 160mm B 41mm d1 125.2mm E 146mm r1,2min.2mm r3,4min.1.1mm smax.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.115mm Damin.148mm Damax.150mm dn 144.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 190kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 520mm B 140mm D1 470.8mm F 426mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm smax.5.5mm Abutment dimensions damin.395mm damax.421mm dbmin.431mm Damax.505mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1450kN Bas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 420mm B 118mm D1 379mm F 339mm b 16.7mm K 3mm r1,2min.3mm smax.5.5mm Abutment dimensions damin.313mm damax.335mm dbmin.343mm Damax.407mm ramax.2.5mm dn 362mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 210mm B 60mm D1 190.9mm F 168.5mm b 5.5mm K 3mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm smax.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.160mm damax.166mm Damax.200mm dn 169.9mm Calculation data Basic dynamic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 240mm B 60mm d1 190mm E 219mm b 8.5mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm smax.2.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.171mm Damin.221mm Damax.229mm dn 214.4mm Calculation data Basic dyn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm B 37mm d1 109.4mm E 127mm r1,2min.1.5mm smax.2mm Abutment dimensions damin.98mm Damin.129mm Damax.132mm ramax.1.5mm dn 125.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 138kN Basic static load ratingC0 216k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 180mm B 46mm d1 142.6mm E 165mm r1,2min.2mm r3,4min.1.1mm smax.3mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.130mm Damin.167mm Damax.170mm dn 162.9mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 229kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 165mm B 45mm D1 150.5mm F 134.5mm b 5.5mm K 3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm smax.1.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.126mm damax.133mm Damax.158.5mm dn 136.8mm Calculation data Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 280mm B 74mm d1 218.2mm E 255mm b 11.3mm K 6mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1.1mm smax.3mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.191mm Damin.257mm Damax.269mm dn 248.9mm Calculation data Basic dyna

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 200mm B 52mm d1 156.4mm E 182mm r1,2min.2mm smax.3mm Abutment dimensions damin.140mm Damin.183mm Damax.190mm ramax.2mm dn 179.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 292kN Basic static load ratingC0 500kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ