S71908 CB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: S71908 CB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 40mm
D 62mm
B 12mm
d1 48.46mm
d2 47.6mm
D2 55.64mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 14.8mm
Abutment dimensions
damin.43.2mm
damax.47.9mm
dbmin.43.2mm
dbmax.47mm
Damax.58.8mm
Dbmax.60mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 7.15kN
Basic static load ratingC0 6.95kN
Fatigue load limitPu 0.176kN
Attainable speed for grease lubrication  36000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.969mm
Number of ballsz 28 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 18N
Static axial stiffness, preload class A  27N/µm
Preload class BGB 36N
Static axial stiffness, preload class B  36N/µm
Preload class CGC 110N
Static axial stiffness, preload class C  58N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.8 
Mass
Mass bearing  0.12kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ