Hiển thị 1-32 trong 2532 sản phẩm

Dimensions B 100mm L 500mm H 3.06mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 2mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 1.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 2mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 1.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 1.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 1mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.2&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 1mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.2&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 1.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 1mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 2.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 3.06mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 2.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 1mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 2mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.2&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 2mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0.2&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 100mm L 500mm H 2.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 3.06mm Calculation data Specific dynamic load factorK 120N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2.5m/s Coefficient of frictionµmin.0.02  Coefficient of frictionµmax.0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions B 200mm L 500mm H 2.5mm Calculation data Specific dynamic load factorK 80N/mm² Specific static load factorK0 250N/mm² Permissible sliding velocityvmin.0m/s Permissible sliding velocityvmax.2m/s Coefficient of frictionµmin.0.03  Coefficient of frictionµmax.0.25&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 36mm H 1.5mm J 28mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 36mm Ja 28mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 85kN Basic static load rating - radial directionC0 176kN Specific dynamic load facto

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 28mm D 48mm H 1.5mm J 38mm K 4.25mm Abutment dimensions Da 48mm Ja 38mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 140kN Basic static load rating - radial directionC0 290kN Specific dynamic load fact

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 36mm H 1.5mm J 28mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 36mm Ja 28mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 56kN Basic static load rating - radial directionC0 176kN Specific dynamic load facto

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 22mm D 38mm H 1.5mm J 30mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 38mm Ja 30mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 60kN Basic static load rating - radial directionC0 186kN Specific dynamic load facto

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 62mm D 90mm H 2mm J 76mm K 4.25mm Abutment dimensions Da 90mm Ja 76mm Ha 1.5mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 265kN Basic static load rating - radial directionC0 830kN Specific dynamic load fact

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 24mm H 1.5mm J 18mm K 1.75mm Abutment dimensions Da 24mm Ja 18mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 40.5kN Basic static load rating - radial directionC0 85kN Specific dynamic load fact

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 26mm D 44mm H 1.5mm J 35mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 44mm Ja 35mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 118kN Basic static load rating - radial directionC0 245kN Specific dynamic load fact

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 22mm D 38mm H 1.5mm J 30mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 38mm Ja 30mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 90kN Basic static load rating - radial directionC0 186kN Specific dynamic load facto

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 24mm H 1.5mm J 18mm K 1.75mm Abutment dimensions Da 24mm Ja 18mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 28kN Basic static load rating - radial directionC0 85kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 26mm D 44mm H 1.5mm J 35mm K 3.25mm Abutment dimensions Da 44mm Ja 35mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 78kN Basic static load rating - radial directionC0 245kN Specific dynamic load facto

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 32mm D 54mm H 1.5mm J 43mm K 4.25mm Abutment dimensions Da 54mm Ja 43mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 176kN Basic static load rating - radial directionC0 365kN Specific dynamic load fact

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 14mm D 26mm H 1.5mm J 20mm K 2.25mm Abutment dimensions Da 26mm Ja 20mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 30kN Basic static load rating - radial directionC0 93kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 18mm D 32mm H 1.5mm J 25mm K 2.25mm Abutment dimensions Da 32mm Ja 25mm Ha 1mm Calculation data Basic dynamic load rating - radial directionC 65.5kN Basic static load rating - radial directionC0 137kN Specific dynamic load fac

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ