Hiển thị 1-32 trong 193 sản phẩm

Vòng bi cầu SKF 6210-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6210-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi cầu SKF 6210-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   12 mm D   24 mm B   6 mm d2 ≈ 15.35 mm D2 ≈ 21.4 mm r1,2 min. 0.3 mm Abutment dimensions da min. 14 mm da max. 15.2 mm Da max. 22 mm ra max. 0.3 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   2.91 kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   40 mm D   80 mm B   18 mm d1 ≈ 52.6 mm D2 ≈ 69.8 mm r1,2 min. 1.1 mm Abutment dimensions da min. 47 mm da max. 52.5 mm Da max. 73 mm ra max. 1 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   32.5 kN Ba

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6216 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6216 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6216 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bả

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   30 mm D   47 mm B   9 mm D2 ≈ 42.7 mm r1,2 min. 0.3 mm Abutment dimensions da min. 32 mm da max. 34 mm Da max. 45 mm ra max. 0.3 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   7.28 kN Basic static load rating C0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   15 mm D   28 mm B   7 mm d1 ≈ 18.8 mm D2 ≈ 0 mm r1,2 min. 0.3 mm Abutment dimensions da min. 17 mm da max. 18.3 mm Da max. 26 mm ra max. 0.3 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   4.36 kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
  Vòng bi SKF 6315-2Z/C3 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6315-2Z/C3 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6315-2Z/C3 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất ca

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6022-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6022-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6022-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6208 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6208 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6208 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo tr&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6306-2RS1 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6306-2RS1 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6306-2RS1 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 629-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 629-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 629-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6313-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6313-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6313-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6016-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6016-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6016-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   35 mm D   72 mm B   17 mm d1 ≈ 46.94 mm D2 ≈ 62.69 mm r1,2 min. 1.1 mm Abutment dimensions da min. 42 mm da max. 46.8 mm Da max. 65 mm ra max. 1 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   27 kN Ba

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6220-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6220-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6220-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6005-2RSH được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6005-2RSH thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6005-2RSH thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6009-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6009-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6009-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   35 mm D   55 mm B   10 mm d1 ≈ 42.2 mm D2 ≈ 52.15 mm r1,2 min. 0.6 mm Abutment dimensions da min. 38.2 mm da max. 41.5 mm Da max. 51.8 mm ra max. 0.6 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   10.8 kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6314-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6314-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6314-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6318-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6318-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6318-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d   30 mm D   62 mm B   16 mm d1 ≈ 40.36 mm D2 ≈ 54.06 mm r1,2 min. 1 mm Abutment dimensions da min. 35.6 mm da max. 40.3 mm Da max. 56.4 mm ra max. 1 mm Calculation data Basic dynamic load rating C   20.3 kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6212-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6212-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6212-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6001-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6001-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6001-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yê

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 628/8-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 628/8-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 628/8-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y&ec

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6213-2Z/C3 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6213-2Z/C3 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6213-2Z/C3 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y&e

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6002-2RSH được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6002-2RSH thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6002-2RSH thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6310-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6310-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6310-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6214 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6214 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6214 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bả

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6310-2RS1 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6310-2RS1 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6310-2RS1 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 607-2Z được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 607-2Z thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 607-2Z thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
  Vòng bi SKF 6314-2RS1 được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6314-2RS1 thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6314-2RS1 thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao,

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng bi SKF 6004-2RSH được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, Vòng bi SKF cầu 6004-2RSH thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải trọng hướng kính và tải trọng dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra vòng bi SKF 6004-2RSH thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, y

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ