S71918 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: S71918 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 125mm
B 18mm
d1 100.8mm
d2 100.8mm
D2 117.1mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 34.2mm
Abutment dimensions
damin.96mm
damax.100.2mm
dbmin.96mm
dbmax.100.2mm
Damax.119mm
Dbmax.121mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 44.2kN
Basic static load ratingC0 48kN
Fatigue load limitPu 1.96kN
Attainable speed for grease lubrication  8500r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 26 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 280N
Static axial stiffness, preload class A  224N/µm
Preload class BGB 560N
Static axial stiffness, preload class B  293N/µm
Preload class CGC 1120N
Static axial stiffness, preload class C  392N/µm
Preload class DGD 2240N
Static axial stiffness, preload class D  536N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.23 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.57kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ