7018 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 58 lần
Liên hệ
Model: 7018 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 140mm
B 24mm
d1 108.33mm
d2 105.5mm
D1 121.66mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 27.5mm
Abutment dimensions
damin.97mm
dbmin.97mm
Damax.133mm
Dbmax.134.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 111mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 35.8kN
Basic static load ratingC0 32kN
Fatigue load limitPu 1.27kN
Attainable speed for grease lubrication  13300r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  21000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 14cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 190N
Static axial stiffness, preload class A  79N/µm
Preload class BGB 580N
Static axial stiffness, preload class B  125N/µm
Preload class CGC 1150N
Static axial stiffness, preload class C  171N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.1 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.6 
Mass
Mass bearing  1.2kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ