7019 ACB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 48 lần
Liên hệ
Model: 7019 ACB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 145mm
B 24mm
d1 113.7mm
d2 111.15mm
D2 130mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 40.2mm
Abutment dimensions
damin.102mm
dbmin.102mm
Damax.138mm
Dbmax.140.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 115mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 35.8kN
Basic static load ratingC0 41.5kN
Fatigue load limitPu 0.95kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  19000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 10.319mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 14.72cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 165N
Static axial stiffness, preload class A  165N/µm
Preload class BGB 330N
Static axial stiffness, preload class B  211N/µm
Preload class CGC 990N
Static axial stiffness, preload class C  318N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.07 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.23kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ