S7013 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: S7013 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 65mm
D 100mm
B 18mm
d1 75.8mm
d2 75.8mm
D2 91.73mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 28.3mm
Abutment dimensions
damin.71mm
damax.75.2mm
dbmin.71mm
dbmax.75.2mm
Damax.94mm
Dbmax.96.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 39kN
Basic static load ratingC0 35.5kN
Fatigue load limitPu 1.5kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 20 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 240N
Static axial stiffness, preload class A  174N/µm
Preload class BGB 480N
Static axial stiffness, preload class B  227N/µm
Preload class CGC 960N
Static axial stiffness, preload class C  302N/µm
Preload class DGD 1920N
Static axial stiffness, preload class D  409N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.43kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ