Hiển thị 1-32 trong 2920 sản phẩm

Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm B 59mm D 117mm GF M12x1.25 J 98mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric female thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 39mm d1 34.9mm B 82mm B1 67mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with inch female thread Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 39mm d1 34.9mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Slurry fertilizer Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Glass fibre-reinforced polyamide Dimensions d 30mm B 41mm D 120mm GF M8x1.25

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm B 59mm D 117mm GF M12x1.25 J 98mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Seeding Sealing system  5-lip seal on flange side Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 20mm B 33.6mm D 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with inch female thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 39mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Seeding Sealing system  5-lip seal opposite flange side Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Sheet steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 20mm B 29.5mm D&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Disc mowers Shaft design  Without shaft Flange design  Without flange Dimensions d 35mm B 33mm D 72.043mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.2kN Basic static load ratingC0 40kN Mass Mass  0.61kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Disc mowers Shaft design  Without shaft Flange design  Without flange Dimensions d 35mm B 33mm D 72.043mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.2kN Basic static load ratingC0 40kN Mass Mass  0.6kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Tillage Sealing system  SKF Mudblock seal Shaft design  Shaft with metric male thread Flange design  Flange with metric attachment bolt threads Housing material  Machined steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 30mm d1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Seeding Sealing system  5-lip seal on flange side Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Sheet steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 20mm B 29.5mm D 91

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Seeding Sealing system  5-lip seal on flange side Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Sheet steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 16.06mm B 31.5mm D 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Purpose/ Application  Seeding Sealing system  5-lip seal opposite flange side Shaft design  Without shaft Flange design  Flange with attachment bolt holes Housing material  Sheet steel Corrosion protection  Zinc-coated housing Dimensions d 16.07mm B 31.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 55.563mm d2 82.55mm Da 127mm A 65.088mm A1 83.344mm A2 42.069mm A3 25.4mm A4 18.256mm A5 14.287mm A6 14.287mm B 79.375mm a 4.763mm J 152.4mm L 180.975mm N1 14.287mm s 28.575mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 55.563mm d2 82.55mm Da 127mm A 65.088mm A1 83.344mm A2 42.069mm A3 25.4mm A4 18.256mm A5 14.287mm A6 14.287mm B 79.375mm a 4.763mm J 152.4mm L 180.975mm N1 14.287mm s 28.575mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 61.913mm d2 101.6mm Da 139.7mm A 66.675mm A1 88.106mm A2 42.862mm A3 25.4mm A4 20.637mm A5 11.906mm A6 15.875mm B 85.725mm a 3.175mm J 165.1mm L 193.675mm N1 13.494mm s 31.75mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 42.862mm d2 68.659mm Da 107.95mm A 63.5mm A1 79.375mm A2 40.481mm A3 22.225mm A4 15.875mm A5 15.875mm A6 12.7mm B 73.025mm a 7.144mm J 130.175mm L 155.575mm N1 12.7mm s 25.4mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 61.913mm d2 101.6mm Da 139.7mm A 66.675mm A1 88.106mm A2 42.862mm A3 25.4mm A4 20.637mm A5 11.906mm A6 15.875mm B 85.725mm a 3.175mm J 165.1mm L 193.675mm N1 13.494mm s 31.75mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 68.263mm d2 111.125mm Da 161.925mm A 79.375mm A1 98.425mm A2 51.594mm A3 31.75mm A4 20.637mm A5 20.637mm A6 17.462mm B 92.075mm a 7.144mm J 190.5mm L 222.25mm N1 17.462mm s 31.75mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 87.313mm d2 130.175mm Da 187.325mm A 80.963mm A1 106.362mm A2 49.212mm A3 31.75mm A4 26.988mm A5 13.494mm A6 22.225mm B 102.394mm a 4.763mm J 219.075mm L 260.35mm N1 20.637mm s 36.513mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 36.513mm d2 62.706mm Da 92.075mm A 57.15mm A1 72.628mm A2 35.322mm A3 19.05mm A4 18.256mm A5 10.716mm A6 12.7mm B 69.85mm a 3.572mm J 111.125mm L 133.35mm N1 11.113mm s 25.4mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 38.1mm d2 62.706mm Da 92.075mm A 57.15mm A1 72.628mm A2 35.322mm A3 19.05mm A4 18.256mm A5 10.716mm A6 12.7mm B 69.85mm a 3.572mm J 111.125mm L 133.35mm N1 11.113mm s 25.4mm S 0.794mm C

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 74.612mm d2 111.125mm Da 161.925mm A 79.375mm A1 98.425mm A2 51.594mm A3 31.75mm A4 20.637mm A5 20.637mm A6 17.462mm B 92.075mm a 7.144mm J 190.5mm L 222.25mm N1 17.462mm s 31.75mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 74.612mm d2 111.125mm Da 161.925mm A 79.375mm A1 98.425mm A2 51.594mm A3 31.75mm A4 20.637mm A5 20.637mm A6 17.462mm B 92.075mm a 7.144mm J 190.5mm L 222.25mm N1 17.462mm s 31.75mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 49.212mm d2 73.819mm Da 114.3mm A 63.5mm A1 79.375mm A2 40.481mm A3 22.225mm A4 15.875mm A5 15.875mm A6 14.287mm B 73.025mm a 7.144mm J 136.525mm L 161.925mm N1 12.7mm s 25.4mm S 0.794mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ