71916 ACD_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 55 lần
Liên hệ
Model: 71916 ACD_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 80mm
D 110mm
B 16mm
d1 89.2mm
d2 89.2mm
D1 100.8mm
K 0.5mm
C1 4.46mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 30.2mm
Abutment dimensions
damin.84.6mm
dbmin.84.6mm
Damax.105mm
Dbmax.108mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 91.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 34.5kN
Basic static load ratingC0 36.5kN
Fatigue load limitPu 1.56kN
Attainable speed for grease lubrication  9500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  16000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 5.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 220N
Static axial stiffness, preload class A  204N/µm
Preload class BGB 440N
Static axial stiffness, preload class B  267N/µm
Preload class CGC 880N
Static axial stiffness, preload class C  358N/µm
Preload class DGD 1760N
Static axial stiffness, preload class D  490N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.24 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.37kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ