Hiển thị 1-32 trong 136 sản phẩm

Dimensions d 260mm D 480mm B 90mm d1≈345mm D1≈395mm a 370mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.282mm Damax.458mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 741kN Basic static load ratingC0 1460kN Fatigue load limitPu 3

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm B 27mm d1≈65mm D1≈90mm a 56mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.61mm Damax.99mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 118kN Basic static load ratingC0 100kN Fatigue load limitPu 4.25kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 170mm B 32mm d1≈120mm D1≈145mm a 93mm h 8.1mm b 6.5mm r0 1mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.107mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 212kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 340mm D 620mm B 118mm d1≈447mm D1≈513mm a 480mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.368mm Damax.592mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1060kN Basic static load ratingC0 2450kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 240mm B 38mm d1≈187mm D1≈213mm a 140mm h 10.1mm b 8.5mm r0 2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.171mm Damax.229mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 270kN Basic static lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 200mm B 45mm d1≈131mm D1≈165mm a 103mm h 11.7mm b 10.5mm r0 2mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.109mm Damax.186mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 305kN Basic static lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 170mm B 39mm d1≈111mm D1≈139mm a 88mm h 10.1mm b 8.5mm r0 2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.92mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 232kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 340mm B 68mm d1≈224mm D1≈276mm a 175mm h 12.7mm b 10.5mm r0 2mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.177mm Damax.323mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 570kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 400mm B 78mm d1≈263mm D1≈326mm a 207mm h 12.7mm b 10.5mm r0 2mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.210mm Damax.380mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 702kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 360mm B 70mm d1≈260mm D1≈300mm a 280mm h 12.7mm b 10.55mm r0 2mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.218mm Damax.384mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 520kN Basic static lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 170mm D 310mm B 52mm d1≈204mm D1≈243mm a 168mm h 12.7mm b 10.5mm r0 2mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.187mm Damax.293mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 455kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 290mm B 46mm d1≈224mm D1≈256mm a 168mm h 11.7mm b 10.5mm r0 2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.202mm Damax.278mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 364kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 400mm D 600mm B 90mm d1≈470mm D1≈530mm a 350mm h 12.5mm b 15mm r0 2.5mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.422mm Damax.578mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 904kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 23mm d1≈78.5mm D1≈101mm a 65mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.74mm Damax.111mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 110kN Basic static load ratingC0 112kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 110mm B 22mm d1≈72mm D1≈93mm a 60mm h 5mm b 6.5mm r0 0.5mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.69mm Damax.101mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 96.5kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 140mm B 33mm d1≈82.5mm D1≈115mm a 72mm h 8.1mm b 6.5mm r0 1mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.77mm Damax.128mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 176kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 160mm B 30mm d1≈114mm D1≈136mm a 88mm h 8.1mm b 6.5mm r0 1mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.101mm Damax.149mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 186kN Basic static load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 25mm d1≈88.5mm D1≈112mm a 72mm h 6.5mm b 6.5mm r0 0.5mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.84mm Damax.121mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 125kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 170mm B 39mm d1≈111mm D1≈139mm a 88mm h 10.1mm b 8.5mm r0 2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.92mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 232kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈58mm D1≈81.2mm a 51mm h 5mm b 6.5mm r0 0.5mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 100kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 100mm B 25mm d1≈58mm D1≈81.2mm a 51mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.54mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 100kN Basic static load ratingC0 83kN Fatigue load limitPu 3.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 460mm D 680mm B 100mm d1≈537mm D1≈603mm a 399mm h 15.5mm b 20mm r0 3mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.488mm Damax.652mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1040kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 170mm B 28mm d1≈130mm D1≈150mm a 98mm h 6.5mm b 6.55mm r0 0.5mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.120mm Damax.160mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 153kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 47mm B 14mm d1≈27.7mm D1≈36.3mm a 22mm h 3.5mm b 4.5mm r0 0.5mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.22.6mm Damax.41.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 23.4kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 40mm B 12mm d1≈23.5mm D1≈32.5mm a 20mm h 2.5mm b 3.5mm r0 0.5mm r1,2min.0.6mm Abutment dimensions damin.21.2mm Damax.35.8mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 17kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm B 31mm d1≈77mm D1≈106mm a 67mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.72mm Damax.118mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 156kN Basic static load ratingC0 137kN Fatigue load limitPu 5.85

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 35mm B 11mm d1≈22mm D1≈28.1mm a 18mm h 2.2mm b 3mm r0 0.5mm r1,2min.0.6mm Abutment dimensions damin.19.2mm Damax.30.8mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 72mm B 19mm d1≈40.5mm D1≈58.2mm a 36mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.37mm Damax.65mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 53kN Basic static load ratingC0 41.5kN Fatigue load limitPu 1.7

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 140mm B 26mm d1≈95.3mm D1≈120mm a 77mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.91mm Damax.130mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 146kN Basic static load ratingC0 156kN Fatigue load limitPu 6.4k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 420mm D 760mm B 150mm d1≈549mm D1≈631mm a 590mm h 20.5mm b 25mm r0 3mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.456mm Damax.724mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1430kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 560mm B 82mm d1≈443mm D1≈497mm a 329mm h 15mm b 12.5mm r0 2.5mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.402mm Damax.538mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 884kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 460mm B 74mm d1≈356mm D1≈404mm a 266mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.318mm Damax.442mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 702kN Basic static load ratingC0 1430kN Fatigue load limitPu 3

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ