Hiển thị 1-32 trong 7015 sản phẩm

Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2159 mmChiều rộng w: 22 mmChiều cao h: 14 mmHãng SX: SKF  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 1220 mmChiều rộng w: 12,7 mmChiều cao h: 10 mmHãng SX: SKFChủng loại: Dây Curoa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2632 mmChiều rộng w: 12,7 mmChiều cao h: 10 mmHãng SX: SKFChủng loại: Dây Curoa    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2800 mmChiều rộng w: 22 mmChiều cao h: 18 mmHãng SX: SKFChủng loại: Dây Curoa    

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 1800 mmChiều rộng w: 12.7 mmChiều cao h: 10 mmHãng SX: SKFChủng loại: Dây Curoa  

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 80mm d2 90mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  7.7g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 35mm d2 42mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.8g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 32mm d2 40mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.9g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 85mm d2 100mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  13g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 75mm d2 85mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  7.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 70mm d2 80mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  6.9g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 30mm d2 37mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.6g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 12mm d2 17mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  0.5g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 50mm d2 62mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  6.2g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 28mm d2 35mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.5g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 90mm d2 110mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  19g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 60mm d2 68mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  4.6g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 45mm d2 55mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  4.6g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 42mm d2 52mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  4.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 25mm d2 32mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 40mm d2 47mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  2.7g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 68mm d2 75mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  4.4g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 20mm d2 28mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 65mm d2 72mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  4.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 17mm d2 24mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 15mm d2 20mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  0.6g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ