Hiển thị 1-32 trong 8271 sản phẩm

Xem bản vẽ kỹ thuật: 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 30 mm
Kích thước D: 47 mm
Độ dày b: 6 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 25 mm
Kích thước D: 47 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 85 mm
Kích thước D: 100 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 40 mm
Kích thước D: 62 mm
Độ dày b: 8 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 35 mm
Kích thước D: 55 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 32 mm
Kích thước D: 52 mm
Độ dày b: 7 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Kích thước d: 25 mm
Kích thước D: 42 mm
Độ dày b: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Phớt chặn dầu mỡ   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2159 mm
Chiều rộng w: 22 mm
Chiều cao h: 14 mm
Hãng SX: SKF   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 1220 mm
Chiều rộng w: 12,7 mm
Chiều cao h: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Dây Curoa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2632 mm
Chiều rộng w: 12,7 mm
Chiều cao h: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Dây Curoa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 2800 mm
Chiều rộng w: 22 mm
Chiều cao h: 18 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Dây Curoa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Chiều dài 1800 mm
Chiều rộng w: 12.7 mm
Chiều cao h: 10 mm
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Dây Curoa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 80mm d2 90mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  7.7g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 35mm d2 42mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.8g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 32mm d2 40mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.9g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 85mm d2 100mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  13g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 75mm d2 85mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  7.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 70mm d2 80mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  6.9g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 30mm d2 37mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.6g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 12mm d2 17mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  0.5g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 50mm d2 62mm B 2mm b 0.8mm Mass Mass  6.2g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 28mm d2 35mm B 2mm b 0.6mm Mass Mass  1.5g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ