Hiển thị 1-32 trong 198 sản phẩm

Dimensions d 35mm H 130mm A 86mm A1 82.74mm A2 32mm A3 15mm d1 46mm D1 98mm D2 90mm D3 60mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 59.5kN Basic static load ratingC0 196kN Fatigue load limitPu 7.3kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm H 90mm A 47mm A1 43.24mm A2 32mm A3 13mm d1 26mm D1 64mm D2 60mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22kN Basic static load ratingC0 49kN Fatigue load limitPu 1.8kN Attainable speed for preload clas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm H 130mm A 86mm A1 84.26mm A2 32mm A3 15mm d1 46mm D1 98mm D2 90mm D3 60mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 59.5kN Basic static load ratingC0 196kN Fatigue load limitPu 7.3kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 106mm A1 106.26mm A2 4mm A3 24mm A4≈1mm C 35mm d1 55mm D1 128mm D2 128mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 69.3kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load limitPu 8.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 106mm A1 106.26mm A2 4mm A3 24mm A4≈1mm C 35mm d1 66mm D1 128mm D2 128mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 75.8kN Basic static load ratingC0 292kN Fatigue load limitPu 10

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 86mm A1 86.26mm A2 3.5mm A3 15mm A4≈1mm C 35mm d1 41mm D1 88mm D2 88mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 142kN Fatigue load limitPu 5.3k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 106mm A1 106.26mm A2 4mm A3 24mm A4≈1mm C 35mm d1 55mm D1 128mm D2 128mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 69.3kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load limitPu 8.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 106mm A1 106.26mm A2 4mm A3 24mm A4≈1mm C 35mm d1 66mm D1 128mm D2 128mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 75.8kN Basic static load ratingC0 292kN Fatigue load limitPu 10

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 86mm A1 86.26mm A2 3.5mm A3 15mm A4≈1mm C 35mm d1 41mm D1 88mm D2 88mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 142kN Fatigue load limitPu 5.3k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 84mm A1 80.74mm A2 32mm A3 15mm d1 41mm D1 88mm D2 80mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 142kN Fatigue load limitPu 5.3kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm H 90mm A 77mm A1 72.74mm A2 32mm A3 13mm d1 26mm D1 64mm D2 60mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.9kN Basic static load ratingC0 98kN Fatigue load limitPu 3.6kN Attainable speed for preload cl

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 84mm A1 82.26mm A2 32mm A3 15mm d1 41mm D1 88mm D2 80mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 142kN Fatigue load limitPu 5.3kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm H 90mm A 47mm A1 44.26mm A2 32mm A3 13mm d1 26mm D1 64mm D2 60mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22kN Basic static load ratingC0 49kN Fatigue load limitPu 1.8kN Attainable speed for preload clas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 66mm A1 64.26mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 146kN Fatigue load limitPu 5.4kN Attainable speed for prel

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 66mm A1 64.26mm A2 43.5mm A3 17mm d1 55mm D1 128mm D2 124mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42.5kN Basic static load ratingC0 112kN Fatigue load limitPu 4.15kN Attainable speed for pre

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm H 185mm A 114mm A1 114.26mm A2 20.5mm A3 25mm A4≈1mm C 40mm d1 80mm D1 145mm D2 145mm D3 92mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 113kN Basic static load ratingC0 432kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 52mm A1 49.24mm A2 32mm A3 15mm d1 41mm D1 88mm D2 80mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 28.5kN Basic static load ratingC0 71kN Fatigue load limitPu 2.65kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm H 120mm A 82mm A1 80.26mm A2 32mm A3 15mm d1 34mm D1 88mm D2 80mm D3 40mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 36.5kN Basic static load ratingC0 104kN Fatigue load limitPu 3.86kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 66mm A1 63.24mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.5kN Basic static load ratingC0 146kN Fatigue load limitPu 5.4kN Attainable speed for prel

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 66mm A1 63.24mm A2 43.5mm A3 17mm d1 55mm D1 128mm D2 124mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42.5kN Basic static load ratingC0 112kN Fatigue load limitPu 4.15kN Attainable speed for pre

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm H 120mm A 52mm A1 50.26mm A2 32mm A3 15mm d1 41mm D1 88mm D2 80mm D3 50mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 28.5kN Basic static load ratingC0 71kN Fatigue load limitPu 2.65kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm H 120mm A 82mm A1 78.74mm A2 32mm A3 15mm d1 34mm D1 88mm D2 80mm D3 40mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 36.5kN Basic static load ratingC0 104kN Fatigue load limitPu 3.86kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm H 165mm A 106mm A1 102.74mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 73.4kN Basic static load ratingC0 268kN Fatigue load limitPu 9.8kN Attainable speed for pr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm H 120mm A 52mm A1 49.24mm A2 32mm A3 15mm d1 34mm D1 88mm D2 80mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.4kN Basic static load ratingC0 52kN Fatigue load limitPu 1.93kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm H 185mm A 114mm A1 114.26mm A2 20.5mm A3 25mm A4≈1mm C 40mm d1 80mm D1 145mm D2 145mm D3 92mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 113kN Basic static load ratingC0 432kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 106mm A1 102.74mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 75.8kN Basic static load ratingC0 292kN Fatigue load limitPu 10.8kN Attainable speed for p

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm H 90mm A 77mm A1 74.26mm A2 32mm A3 13mm d1 26mm D1 64mm D2 60mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.9kN Basic static load ratingC0 98kN Fatigue load limitPu 3.6kN Attainable speed for preload cl

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm H 165mm A 106mm A1 104.26mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 75.8kN Basic static load ratingC0 292kN Fatigue load limitPu 10.8kN Attainable speed for p

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm H 165mm A 106mm A1 104.26mm A2 43.5mm A3 17mm d1 66mm D1 128mm D2 124mm D3 76mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 73.4kN Basic static load ratingC0 268kN Fatigue load limitPu 9.8kN Attainable speed for pr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 106mm A1 104.26mm A2 43.5mm A3 17mm d1 55mm D1 128mm D2 124mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 69.3kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load limitPu 8.3kN Attainable speed for pr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm H 165mm A 106mm A1 102.74mm A2 43.5mm A3 17mm d1 55mm D1 128mm D2 124mm D3 66mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 69.3kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load limitPu 8.3kN Attainable speed for pr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm H 120mm A 52mm A1 50.26mm A2 32mm A3 15mm d1 34mm D1 88mm D2 80mm D3 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.4kN Basic static load ratingC0 52kN Fatigue load limitPu 1.93kN Attainable speed for preload

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ