7018 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 55 lần
Liên hệ
Model: 7018 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 140mm
B 24mm
d1 105.4mm
d2 105.4mm
D1 124.6mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 27.5mm
Abutment dimensions
damin.97mm
dbmin.97mm
Damax.133mm
Dbmax.136mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 108.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 79.3kN
Basic static load ratingC0 76.5kN
Fatigue load limitPu 3kN
Attainable speed for grease lubrication  9000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  15000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 15.875mm
Number of ballsz 20 
Reference grease quantityGref 15cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 300N
Static axial stiffness, preload class A  103N/µm
Preload class BGB 600N
Static axial stiffness, preload class B  141N/µm
Preload class CGC 1200N
Static axial stiffness, preload class C  198N/µm
Preload class DGD 2400N
Static axial stiffness, preload class D  287N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 15.6 
Mass
Mass bearing  1.16kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ