Hiển thị 1-32 trong 101 sản phẩm

Dimensions d 460mm D 620mm H 95mm d1≈605mm D1≈530mm B 30mm B1 91mm C 46mm s 245mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.540mm Damax.565mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2070kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 480mm H 132mm d1≈427mm D1≈346mm B 86mm B1 119mm C 63mm s 154mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.365mm db1max.278mm db2max.296mm Damax.412mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm H 48mm d1≈129mm D1≈99mm B 31mm B1 41mm C 23.8mm s 44.8mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.105mm db1max.77.5mm db2max.77.5mm Damax.125mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load rati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 280mm H 48mm d1≈260mm D1≈233mm B 30mm B1 43.4mm C 24mm s 108mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.235mm db1max.206mm db2max.207mm Hamin.17mm Damax.253mm ramax.2mm Calculation data Basic dy

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 500mm D 870mm H 224mm d1≈795mm D1≈648mm B 86mm B1 216mm C 110mm s 290mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.685mm Damax.755mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9370kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 190mm H 60mm d1≈164mm D1≈128mm B 39mm B1 54mm C 28.5mm s 56mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.135mm db1max.99mm db2max.99mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 630mm D 1090mm H 280mm d1≈995mm D1≈815mm B 107mm B1 270mm C 137mm s 365mm r1,2min.12mm Abutment dimensions damin.860mm Damax.950mm ramax.10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14400kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 950mm D 1600mm H 390mm d1≈1470mm D1≈1209mm B 153mm B1 377mm C 191mm s 546mm r1,2min.15mm Abutment dimensions damin.1275mm Damax.1400mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 28200kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 480mm D 650mm H 103mm d1≈635mm D1≈556mm B 33mm B1 99mm C 53.5mm s 259mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.570mm Damax.595mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2350kN Basic static lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 800mm D 1360mm H 335mm d1≈1250mm D1≈1034mm B 123mm B1 324mm C 165mm s 462mm r1,2min.15mm Abutment dimensions damin.1080mm Damax.1185mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 20200kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 480mm D 850mm H 224mm d1≈770mm D1≈625mm B 88mm B1 216mm C 108mm s 280mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.660mm Damax.735mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9550kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 300mm H 48mm d1≈280mm D1≈252mm B 30mm B1 43.4mm C 24.5mm s 117mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.255mm db1max.224.5mm db2max.227mm Hamin.17mm Damax.271mm ramax.2mm Calculation data Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 280mm D 520mm H 145mm d1≈464mm D1≈372mm B 95mm B1 129.9mm C 70mm s 166mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.395mm db1max.300mm db2max.320mm Damax.446mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 400mm H 122mm d1≈350mm D1≈278mm B 77mm B1 107.1mm C 59.4mm s 122mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.295mm db1max.217.5mm db2max.234mm Damax.337mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 420mm D 580mm H 95mm d1≈564mm D1≈489mm B 30mm B1 91mm C 46mm s 225mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.500mm Damax.525mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1990kN Basic static load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 400mm D 540mm H 85mm d1≈526mm D1≈460mm B 27mm B1 81mm C 42.2mm s 212mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.470mm Damax.493mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1610kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 710mm D 1220mm H 308mm d1≈1110mm D1≈917mm B 117mm B1 298mm C 149mm s 415mm r1,2min.15mm Abutment dimensions damin.965mm Damax.1070mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 17600kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 530mm D 800mm H 160mm d1≈741mm D1≈641mm B 55mm B1 154mm C 81mm s 295mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.665mm Damax.715mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 5870kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 440mm D 600mm H 95mm d1≈585mm D1≈508mm B 30mm B1 91mm C 46.5mm s 235mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.520mm Damax.545mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2070kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 530mm D 710mm H 109mm d1≈675mm D1≈608mm B 32mm B1 105mm C 56mm s 285mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.620mm Damax.655mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3110kN Basic static loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 800mm D 1180mm H 230mm d1≈1099mm D1≈958mm B 78mm B1 222mm C 117mm s 440mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.985mm Damax.1060mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11300kN Basic sta

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 240mm D 440mm H 122mm d1≈391mm D1≈322mm B 76mm B1 107.1mm C 59mm s 142mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.335mm db1max.258mm db2max.276mm Damax.378mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 670mm H 175mm d1≈610mm D1≈494mm B 67mm B1 168mm C 87.5mm s 222mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.525mm Damax.580mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6800kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 420mm H 122mm d1≈371mm D1≈300mm B 77mm B1 107.4mm C 58.5mm s 132mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.315mm db1max.238mm db2max.254mm Damax.358mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 300mm H 90mm d1≈262mm D1≈208mm B 58mm B1 80.8mm C 43.4mm s 92mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.220mm db1max.163mm db2max.175mm Damax.253mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load rati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 160mm H 51mm d1≈138mm D1≈106mm B 33.5mm B1 45.7mm C 24.5mm s 47mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.115mm db1max.82.5mm db2max.82.5mm Damax.133mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 420mm D 730mm H 185mm d1≈665mm D1≈545mm B 70mm B1 178mm C 90.5mm s 244mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.575mm Damax.635mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7800kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 630mm D 950mm H 190mm d1≈880mm D1≈761mm B 68mm B1 183mm C 92mm s 359mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.795mm Damax.860mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8450kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 850mm D 1440mm H 354mm d1≈1315mm D1≈1077mm B 142mm B1 342mm C 172mm s 507mm r1,2min.15mm Abutment dimensions damin.1160mm Damax.1270mm ramax.12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 23900kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 300mm H 73mm d1≈270mm D1≈227mm B 46mm B1 66.2mm C 35.5mm s 103mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.235mm db1max.189mm db2max.195mm Damax.262mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 150mm H 39mm d1≈134mm D1≈110mm B 24.5mm B1 33.8mm C 20mm s 50mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.115mm db1max.90mm db2max.90mm Damax.129mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 270mm H 67mm d1≈243mm D1≈203mm B 42mm B1 60mm C 33mm s 92mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.210mm db1max.169mm db2max.176mm Damax.235mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ