Hiển thị 1-32 trong 508 sản phẩm

Dimensions d1 35mm D 80mm B 23mm B1 29mm d2≈52.4mm D1≈69.9mm B2≈32mm G M 45x1.5 G1 6mm s1max.7.1mm r1,2min.1.1mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.44.2mm dama

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 75mm D 140mm B 33mm B1 48mm d2≈98.1mm D1≈125mm B2≈52mm G M 90x2 G1 8mm s1max.9.1mm s2max.4.8mm r1,2min.2mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.85.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 340mm B 118mm d2≈251mm D1≈306mm s1max.20mm s2max.10.1mm r1,2min.3mm Tapered bore, taper 1:30 Abutment dimensions Damax.327mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1930kN Basic static load ratingC0 3250

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 750mm D 1150mm B 258mm B1 308mm d2≈908mm D1≈1048mm B2≈326mm G Tr 850x7 G1 50mm s1max.45.9mm r1,2min.7.5mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.815mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 25mm d2≈65.8mm D1≈86.7mm s1max.8.6mm s2max.5.4mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.64mm damax.80mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 132kN Basic static load ratingC0 13

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 710mm D 950mm B 180mm d2≈772mm D1≈877mm s1max.30.7mm r1,2min.6mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.847mm Damax.927mm Camin.2.7mm ramax.5mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 620mm B 194mm d2≈446mm D1≈551mm s1max.25.4mm r1,2min.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.526mm Damax.600mm Camin.7.3mm ramax.4mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 180mm D 310mm B 82mm B1 120mm d2≈235mm d3 240mm D1≈285mm B4 31.5mm s1max.15.2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damax.250mm dbmin.210mm Damin.272mm Damax.299mm Bamin.10mm Camin.2.9mm ramax.2mm A negative value f

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 440mm B 144mm d2≈314mm D1≈394mm s1max.26.4mm r1,2min.4mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.371mm Damax.423mm Camin.4.1mm ramax.3mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 170mm D 310mm B 86mm d2≈209mm D1≈274mm s1max.16.4mm r1,2min.4mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.254mm Damax.293mm Camin.3mm ramax.3mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ratin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 280mm D 460mm B 160mm B1 184mm d2≈338mm D1≈410mm B2≈202mm G Tr 320x5 G1 24mm s1max.30.4mm r1,2min.4mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.307mm da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 420mm D 560mm B 106mm d2≈461mm D1≈523mm s1max.21.3mm r1,2min.4mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.510mm Damax.545mm Camin.1.8mm ramax.3mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 560mm B 135mm d2≈431mm D1≈512mm s1max.27mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.398mm damax.462mm Damin.491mm Damax.542mm Camin.2mm ramax.4mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 280mm D 460mm B 118mm B1 145mm d2≈351mm D1≈417mm B2≈153mm G Tr 320x5 G1 26mm s1max.20mm r1,2min.4mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.307mm dama

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 105mm D 200mm B 53mm B1 68mm d2≈132mm D1≈176mm B2≈72mm G M 120x2 G1 11mm s1max.11.1mm r1,2min.2.1mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.117mm dama

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 560mm B 135mm d2≈431mm D1≈512mm s1max.27mm r1,2min.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.491mm Damax.542mm Camin.2mm ramax.4mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 210mm B 69mm d2≈161mm D1≈193mm s1max.11.4mm s2max.5.9mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.150mm damax.177mm Damax.200mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 750kN Basic static load ratingC0 122

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 200mm D 340mm B 118mm B1 138mm d2≈251mm D1≈306mm B2≈152mm G Tr 230x4 G1 20mm s1max.20mm s2max.10.1mm r1,2min.3mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions dam

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 60mm D 120mm B 31mm B1 50mm d2≈79mm d3 85mm D1≈106mm B4 13.5mm s1max.9.6mm s2max.5.3mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damax.97mm dbmin.70mm Damax.111mm Bamin.8mm ramax.1.5mm Calculation data Basic d

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 225mm B 56mm d2≈174mm D1≈204mm s1max.14.1mm s2max.7.3mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.161mm damax.190mm Damax.214mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 585kN Basic static load ratingC0 9

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 540mm B 176mm d2≈371mm D1≈477mm s1max.26.7mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.340mm damax.411mm Damin.452mm Damax.520mm Camin.4.2mm ramax.4mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 300mm D 480mm B 121mm B1 149mm d2≈375mm D1≈441mm B2≈157mm G Tr 340x5 G1 27mm s1max.23.3mm r1,2min.4mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.327mm da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 215mm B 73mm d2≈126mm D1≈185mm s1max.11mm r1,2min.3mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.168mm Damax.201mm Camin.3.2mm ramax.2.5mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 200mm B 53mm d2≈132mm D1≈176mm s1max.11.1mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damin.161mm Damax.188mm Camin.1.9mm ramax.2mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 150mm D 240mm B 80mm B1 95mm d2≈181mm D1≈217mm B2≈106mm G M 170x3 G1 15mm s1max.18.1mm s2max.8.2mm r1,2min.2.1mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions dam

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 160mm D 300mm B 96mm B1 131mm d2≈210mm d3 210mm D1≈266mm B4 29.5mm s1max.23.2mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damax.231mm dbmin.191mm Damin.252mm Damax.286mm Bamin.8mm Camin.2.2mm ramax.2.5mm A negative value fo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 400mm D 620mm B 150mm B1 212mm d2≈475mm d3 490mm D1≈571mm B2 52mm B5 66mm s1max.32.6mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damax.513mm dbmin.437mm Damin.544mm Damax.602mm Bamin.16mm Camin.2.2mm ramax.4mm A n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 320mm D 520mm B 133mm B1 187mm d2≈394mm d3 400mm D1≈475mm B2 45mm B5 58mm s1max.25mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damax.425mm dbmin.355mm Damin.454mm Damax.502mm Bamin.14mm Camin.2.1mm ramax.4mm A neg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 480mm B 121mm d2≈375mm D1≈441mm s1max.23.3mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.335mm damax.398mm Damin.426mm Damax.465mm Camin.1.8mm ramax.3mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 125mm B 31mm d2≈83.7mm D1≈111mm s1max.9.6mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.79mm damax.83.7mm Damin.107mm Damax.116mm Camin.0.4mm ramax.1.5mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 750mm D 1090mm B 250mm d2≈854mm D1≈993mm s1max.28.6mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.778mm damax.852mm Damin.961mm Damax.1062mm Camin.7.4mm ramax.6mm A negative value for Ca is theoretical. Calculation data Basic dynamic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 400mm D 560mm B 106mm B1 168mm d2≈461mm d3 490mm D1≈523mm B2 52mm B5 66mm s1max.21.3mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damax.484mm dbmin.433mm Damin.510mm Damax.545mm Bamin.15mm Camin.1.8mm ramax.3mm A n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ