Hiển thị 1-32 trong 1255 sản phẩm

Dimensions Dw 1.5mm Lw 9.8mm r1,2min.0.1mm r1max.0.4mm r2max.0.6mm Mass Mass needle roller  0.136g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 5mm Lw 19.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  3.05g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 6mm Lw 17.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  3.95g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 5mm Lw 34.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  5.36g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2.5mm Lw 9.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.38g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 1.5mm Lw 7.8mm r1,2min.0.1mm r1max.0.4mm r2max.0.6mm Mass Mass needle roller  0.108g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2.5mm Lw 7.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.3g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 1.5mm Lw 5.8mm r1,2min.0.1mm r1max.0.4mm r2max.0.6mm Mass Mass needle roller  0.081g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2mm Lw 21.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.54g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2mm Lw 6.3mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.16g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2mm Lw 7.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.19g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 5mm Lw 27.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  4.28g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 34.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  3.43g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 15.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.56g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 5mm Lw 29.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  4.59g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3.5mm Lw 34.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  2.63g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 17.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.76g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3.5mm Lw 19.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.5g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 19.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.95g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 21.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  2.15g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3mm Lw 11.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.65g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 1mm Lw 7.8mm r1,2min.0.1mm r1max.0.4mm r2max.0.6mm Mass Mass needle roller  0.048g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3.5mm Lw 21.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.65g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 39.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  3.93g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3mm Lw 13.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.77g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 3.5mm Lw 13.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.04g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2.5mm Lw 13.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.53g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 2mm Lw 17.8mm r1,2min.0.2mm r1max.0.6mm r2max.0.8mm Mass Mass needle roller  0.44g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 11.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  1.16g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 5mm Lw 21.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  3.36g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 1.5mm Lw 11.8mm r1,2min.0.1mm r1max.0.4mm r2max.0.6mm Mass Mass needle roller  0.164g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Dw 4mm Lw 23.8mm r1,2min.0.3mm r1max.0.8mm r2max.1mm Mass Mass needle roller  2.35g

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ