Hiển thị 1-32 trong 41 sản phẩm

Dimensions d 40mm D 63mm Dw 3mm Eamin.45mm Ebmax.58mm D1 47mm B 4.2mm B1 4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25kN Basic static load ratingC0 114kN Fatigue load limitPu 13.7kN Reference speed  2800r/min Limiting speed  5600r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 26mm Dw 2mm Eamin.14mm Ebmax.25mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.15kN Basic static load ratingC0 30kN Fatigue load limitPu 3.45kN Reference speed  5000r/min Limiting speed  10000r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 38mm Dw 2mm Eamin.22mm Ebmax.34mm D1 26mm B 3.2mm B1 3.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12kN Basic static load ratingC0 47.5kN Fatigue load limitPu 5.6kN Reference speed  4300r/min Limiting speed  8500r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 180mm Dw 5mm Eamin.146mm Ebmax.177mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 116kN Basic static load ratingC0 900kN Fatigue load limitPu 96.5kN Reference speed  1000r/min Limiting speed  2000r/min Mass Mass roller and cage thr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 28mm Dw 2mm Eamin.17mm Ebmax.27mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.4kN Basic static load ratingC0 37.5kN Fatigue load limitPu 4.3kN Reference speed  4800r/min Limiting speed  9500r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 31mm Dw 2mm Eamin.17mm Ebmax.27mm D1 21mm B 3.2mm B1 3.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.4kN Basic static load ratingC0 37.5kN Fatigue load limitPu 4.3kN Reference speed  4800r/min Limiting speed  9500r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 33mm Dw 2mm Eamin.19mm Ebmax.29mm D1 23mm B 3.2mm B1 3.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11kN Basic static load ratingC0 40.5kN Fatigue load limitPu 4.75kN Reference speed  4500r/min Limiting speed  9500r/

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 135mm Dw 4mm Eamin.105mm Ebmax.133mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 76.5kN Basic static load ratingC0 560kN Fatigue load limitPu 65.5kN Reference speed  1400r/min Limiting speed  2800r/min Mass Mass roller and cage th

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 47mm Dw 2mm Eamin.34mm Ebmax.46mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15kN Basic static load ratingC0 72kN Fatigue load limitPu 8.3kN Reference speed  3600r/min Limiting speed  7000r/min Mass Mass roller and cage thrust ass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 24mm Dw 2mm Eamin.12mm Ebmax.23mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.5kN Basic static load ratingC0 26kN Fatigue load limitPu 3kN Reference speed  5300r/min Limiting speed  10000r/min Mass Mass roller and cage thrust ass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 29mm Dw 2mm Eamin.14mm Ebmax.25mm D1 16mm B 3.2mm B1 3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.15kN Basic static load ratingC0 30kN Fatigue load limitPu 3.45kN Reference speed  5000r/min Limiting speed  10000r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 90mm Dw 3mm Eamin.70mm Ebmax.88mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 39kN Basic static load ratingC0 255kN Fatigue load limitPu 31kN Reference speed  2000r/min Limiting speed  4000r/min Mass Mass roller and cage thrust ass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 35mm Dw 2mm Eamin.22mm Ebmax.34mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12kN Basic static load ratingC0 47.5kN Fatigue load limitPu 5.6kN Reference speed  4300r/min Limiting speed  8500r/min Mass Mass roller and cage thrust a

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 55mm Dw 2mm Eamin.39mm Ebmax.51mm D1 42mm B 3.2mm B1 4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.6kN Basic static load ratingC0 83kN Fatigue load limitPu 9.8kN Reference speed  3200r/min Limiting speed  6300r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 190mm Dw 5mm Eamin.156mm Ebmax.187mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 120kN Basic static load ratingC0 950kN Fatigue load limitPu 102kN Reference speed  1000r/min Limiting speed  2000r/min Mass Mass roller and cage thru

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 6mm D 19mm Dw 2mm Eamin.7mm Ebmax.18mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.3kN Basic static load ratingC0 16kN Fatigue load limitPu 1.86kN Reference speed  6000r/min Limiting speed  12000r/min Mass Mass roller and cage thrust as

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 145mm Dw 4mm Eamin.115mm Ebmax.143mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 81.5kN Basic static load ratingC0 620kN Fatigue load limitPu 72kN Reference speed  1300r/min Limiting speed  2600r/min Mass Mass roller and cage thru

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 50mm Dw 2mm Eamin.34mm Ebmax.46mm D1 37mm B 3.2mm B1 4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15kN Basic static load ratingC0 72kN Fatigue load limitPu 8.3kN Reference speed  3600r/min Limiting speed  7000r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 27mm Dw 2mm Eamin.12mm Ebmax.23mm D1 14mm B 3.2mm B1 3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.5kN Basic static load ratingC0 26kN Fatigue load limitPu 3kN Reference speed  5300r/min Limiting speed  10000r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 105mm Dw 4mm Eamin.84mm Ebmax.103mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 51kN Basic static load ratingC0 280kN Fatigue load limitPu 34kN Reference speed  1700r/min Limiting speed  3400r/min Mass Mass roller and cage thrust a

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 8mm D 21mm Dw 2mm Eamin.9mm Ebmax.20mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7.2kN Basic static load ratingC0 20kN Fatigue load limitPu 2.32kN Reference speed  5600r/min Limiting speed  11000r/min Mass Mass roller and cage thrust as

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 4mm D 14mm Dw 2mm Eamin.5mm Ebmax.13mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.15kN Basic static load ratingC0 8.3kN Fatigue load limitPu 0.95kN Reference speed  7500r/min Limiting speed  15000r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 100mm Dw 4mm Eamin.79mm Ebmax.98mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 50kN Basic static load ratingC0 265kN Fatigue load limitPu 32.5kN Reference speed  1700r/min Limiting speed  3400r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 73mm Dw 3mm Eamin.55mm Ebmax.68mm D1 58mm B 4.2mm B1 4.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 28.5kN Basic static load ratingC0 143kN Fatigue load limitPu 17kN Reference speed  2400r/min Limiting speed  5000r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 155mm Dw 4mm Eamin.125mm Ebmax.153mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 86.5kN Basic static load ratingC0 680kN Fatigue load limitPu 76.5kN Reference speed  1300r/min Limiting speed  2600r/min Mass Mass roller and cage th

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 52mm Dw 2mm Eamin.39mm Ebmax.51mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.6kN Basic static load ratingC0 83kN Fatigue load limitPu 9.8kN Reference speed  3200r/min Limiting speed  6300r/min Mass Mass roller and cage thrust a

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 5mm D 15mm Dw 2mm Eamin.6mm Ebmax.14mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.5kN Basic static load ratingC0 9.5kN Fatigue load limitPu 1.08kN Reference speed  6700r/min Limiting speed  14000r/min Mass Mass roller and cage thrust a

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 85mm Dw 3mm Eamin.65mm Ebmax.83mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 37.5kN Basic static load ratingC0 232kN Fatigue load limitPu 28.5kN Reference speed  2200r/min Limiting speed  4300r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 65mm Dw 3mm Eamin.50mm Ebmax.63mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 27kN Basic static load ratingC0 127kN Fatigue load limitPu 15.3kN Reference speed  2600r/min Limiting speed  5300r/min Mass Mass roller and cage thrust a

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 42mm Dw 2mm Eamin.29mm Ebmax.41mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.4kN Basic static load ratingC0 60kN Fatigue load limitPu 6.95kN Reference speed  3800r/min Limiting speed  7500r/min Mass Mass roller and cage thrust

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 200mm Dw 5mm Eamin.166mm Ebmax.197mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 125kN Basic static load ratingC0 1000kN Fatigue load limitPu 106kN Reference speed  950r/min Limiting speed  1900r/min Mass Mass roller and cage thru

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 68mm Dw 3mm Eamin.50mm Ebmax.63mm D1 52mm B 4.2mm B1 4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 27kN Basic static load ratingC0 127kN Fatigue load limitPu 15.3kN Reference speed  2600r/min Limiting speed  5300r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ