Hiển thị 1-32 trong 934 sản phẩm

Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 406.4mm D 590.55mm B 434.975mm T 381mm d1≈486mm D1≈561mm r1,2min.9.7mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6930kN Basic static load ratingC0 16600kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 453.39mm D 635mm B 496.888mm T 446.088mm d1≈534mm D1≈605mm r1,2min.6.4mm r3,4min.6.4mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 8250kN Basic static load ratingC0 22000

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 384.175mm D 546.1mm B 428.625mm T 384.175mm d1≈458mm D1≈520mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6440kN Basic static load ratingC0 16600kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 447.675mm D 635mm B 496.888mm T 446.088mm d1≈534mm D1≈605mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8250kN Basic static load ratingC0 22000kN Fatigue load limitPu&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 510mm D 655mm B 405mm T 362mm d1≈580mm D1≈635mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6270kN Basic static load ratingC0 19000kN Fatigue load limitPu 1370kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 450mm D 595mm B 390mm T 352mm d1≈522mm D1≈573mm r1,2min.6mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 5500kN Basic static load ratingC0 16300kN Fatigue load limitPu 1220kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 258.762mm D 358.775mm B 292.1mm T 257.175mm d1≈303mm D1≈343mm r1,2min.3.3mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 2860kN Basic static load ratingC0 71

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 333.375mm D 469.9mm B 366.712mm T 328.612mm d1≈398mm D1≈308mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4570kN Basic static load ratingC0 11400kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 669.925mm D 933.45mm B 725.488mm T 649.288mm d1≈785mm D1≈890mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 17200kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 604.838mm D 787.4mm B 420.688mm T 369.888mm d1≈680mm D1≈759mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 8420kN Basic static load ratingC0 23

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 482.6mm D 647.7mm B 436.5mm T 401.638mm d1≈550mm D1≈623mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7210kN Basic static load ratingC0 20000kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQITE Dimensions d 555.233mm D 761.873mm B 692.15mm T 536.575mm d1≈673.1mm D1≈730mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 11700kN Basic static load ratingC0&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 390.525mm D 546.1mm B 428.625mm T 384.175mm d1≈455mm D1≈520mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 6440kN Basic static load ratingC0 16

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT.1 Dimensions d 889mm D 1219.2mm B 880mm T 784.225mm d1≈1030mm D1≈1165mm r1,2min.9.7mm r3,4min.3.3mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 27000kN Basic static load ratingC0 7800

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 400mm D 540mm B 330mm T 295mm d1≈463mm D1≈520mm r1,2min.3.3mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4840kN Basic static load ratingC0 12500kN Fatigue load limitPu 980kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 415.925mm D 590.55mm B 469.9mm T 419.1mm d1≈454mm D1≈523mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7210kN Basic static load ratingC0 19300kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT.1 Dimensions d 879.475mm D 1219.2mm B 933.45mm T 838.2mm d1≈1025mm D1≈1162mm r1,2min.4.8mm r3,4min.3.3mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 28100kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQINT Dimensions d 287.5mm D 440mm B 330.3mm T 284mm d1≈349mm D1≈416mm r1,2min.4mm r3,4min.1mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 4180kN Basic static load ratingC0 8500kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT.1 Dimensions d 777.875mm D 1079.5mm B 844.55mm T 755.65mm d1≈908mm D1≈1028mm r1,2min.9.7mm r3,4min.3.3mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 22000kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 391.071mm D 550mm B 428.625mm T 384.175mm d1≈455mm D1≈520mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 6440kN Basic static load ratingC0 1660

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 352.425mm D 488.95mm B 384.175mm T 342.9mm d1≈413mm D1≈467mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 3800kN Basic static load ratingC0 102

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 488.95mm D 679.45mm B 533.4mm T 479.425mm d1≈572mm D1≈644mm r1,2min.12.7mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 9350kN Basic static load ratingC0 255

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 482.6mm D 615.95mm B 355.6mm T 317.5mm d1≈546mm D1≈596mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 5120kN Basic static load ratingC0 15300kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 400mm D 540mm B 295mm T 330mm d1≈455mm D1≈519mm r1,2min.3.3mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4840kN Basic static load ratingC0 12500kN Fatigue load limitPu 980kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT.1 Dimensions d 872.769mm D 1181.1mm B 714.375mm T 628.65mm d1≈998mm D1≈1130mm r1,2min.9.7mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 20900kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 431.8mm D 571.5mm B 366.713mm T 320.675mm d1≈499mm D1≈550mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4950kN Basic static load ratingC0 14000kN Fatigue load limitPu&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT.1 Dimensions d 896.903mm D 1264mm B 766mm T 680mm d1≈1055mm D1≈1197mm r1,2min.12.7mm r3,4min.3.3mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 22900kN Basic static load ratingC0 64000

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 431.8mm D 647.7mm B 387.35mm T 338.138mm d1≈517mm D1≈598mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6600kN Basic static load ratingC0 15000kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 419.1mm D 590.55mm B 469.9mm T 419.1mm d1≈497mm D1≈563mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 7210kN Basic static load ratingC0 19300kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 419.1mm D 590.64mm B 469.9mm T 419.1mm d1≈497mm D1≈563mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 6600kN Basic static load ratingC0 15000kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQI Dimensions d 415.925mm D 590.55mm B 479.96mm T 419.1mm d1≈495mm D1≈563mm r1,2min.6.4mm r3,4min.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7210kN Basic static load ratingC0 19300kN Fatigue load limitPu&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Design Design variant/feature  TQIT Dimensions d 287.5mm D 440mm B 330.3mm T 284mm d1≈349mm D1≈416mm r1,2min.4mm r3,4min.1mm Tapered bore, taper 1:12 Calculation data Basic dynamic load ratingC 4180kN Basic static load ratingC0 8500kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ