Hiển thị 1-32 trong 1416 sản phẩm

Dimensions d 340mm D 460mm B 90mm d2≈373mm D1≈426mm b 11.1mm K 6mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.353mm Damax.447mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1490kN Basic static load ratingC0 2800kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1180mm D 1540mm B 272mm d2≈1305mm D1≈1439mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.7.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.1512mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13076kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 145mm D 225mm B 56mm d2≈169mm D1≈203mm B1 72mm B2≈77mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm G M 160x3 G1 15mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions dam

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 40mm D 100mm B 25mm d2≈65.3mm D1≈88mm B1 31mm B2≈34mm b 6mm K 3mm r1,2min.1.5mm G M 50x1.5 G1 6mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions damin.52

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1800mm D 2180mm B 375mm d2≈1932mm D1≈2060mm K 12mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.1834mm Damax.2146mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 20274kN Basic static load ratingC0 63000kN Fatigue load lim

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 500mm B 160mm d2≈337mm D1≈450mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.480mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3373kN Basic static load ratingC0 5100kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 500mm B 200mm d2≈330mm D1≈447mm b 13.9mm K 7.5mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.320mm damax.330mm Damax.480mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3881kN Basic static load ratingC0 6

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 125mm D 230mm B 80mm d2≈151mm D1≈196mm B1 98mm B2≈102mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.3mm G M 140x2 G1 15mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions dami

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 800mm D 1280mm B 475mm d2≈930mm D1≈1111mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.9.5mm Abutment dimensions damin.840mm Damax.1240mm ramax.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 21587kN Basic static load ratingC0 40500kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B 23mm d2≈30mm D1≈46.6mm b 4.4mm K 2mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.30mm damax.30mm Damax.46.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 49.9kN Basic static load ratingC0 44kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 75mm D 170mm B 58mm d2≈98.3mm D1≈143mm B1 71mm B2≈75mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm G M 90x2 G1 12mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions dami

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm B 35mm d2≈73.9mm D1≈87.3mm b 3.7mm K 2mm r1,2min.1.1mm Tapered bore, taper 1:30 Abutment dimensions Damax.94mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 137kN Basic static load ratingC0 173kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 300mm B 96mm d2≈207mm D1≈259mm b 13.9mm K 7.5mm r1,2min.3mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.286mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1263kN Basic static load ratingC0 1760

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 250mm B 100mm d2≈169mm D1≈211mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:30 Abutment dimensions Damax.238mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1054kN Basic static load ratingC0 1530

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 300mm D 540mm B 176mm d2≈370mm d3 400mm D1≈465mm B1 226mm B2 42mm B5 56mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damax.370mm dbmin.338mm Damax.520mm Bamin.13mm ramax.4mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 580mm B 208mm d2≈401mm D1≈493mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.340mm Damax.560mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4607kN Basic static load ratingC0 6700kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 340mm B 114mm d2≈200mm D1≈282mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.323mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1680kN Basic static load ratingC0 1960kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 75mm D 180mm B 41mm d2≈106mm d3 110mm D1≈141mm B1 63mm B4 18mm b 6mm K 3mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damax.106mm dbmin.91mm Damax.166mm Bamin.7mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynami

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 460mm B 118mm d2≈352mm D1≈414mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.307mm Damax.445mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2154kN Basic static load rati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 540mm B 165mm d2≈328mm D1≈458mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.6mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.514mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3680kN Basic static load ratingC0 4550kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 280mm D 460mm B 180mm d2≈314mm D1≈390mm b 13.9mm K 7.5mm r1,2min.5mm Tapered bore, taper 1:30 Abutment dimensions Damax.440mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3183kN Basic static load ratingC0 5100k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 580mm B 208mm d2≈401mm D1≈493mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.331mm Damax.560mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4607kN Basic static load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 400mm D 600mm B 148mm d2≈450mm D1≈543mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.418mm Damax.582mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3511kN Basic static load ratingC0 5850kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 125mm B 38mm d2≈80.1mm D1≈116mm b 6mm K 3mm r1,2min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.116mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 213kN Basic static load ratingC0 228kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 600mm D 920mm B 290mm d2≈697mm D1≈823mm B1 330mm B2≈356mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.7.5mm G Tr 670x6 G1 40mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 240mm D 480mm B 130mm d2≈312mm d3 330mm D1≈421mm B1 190mm B4 39mm b 22.3mm K 12mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damax.312mm dbmin.276mm Damax.460mm Bamin.25mm ramax.4mm Calculation data Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 60mm D 150mm B 35mm d2≈101mm d3 92mm D1≈133mm B1 52mm B4 13.5mm b 6mm K 3mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damax.101mm dbmin.75mm Damax.138mm Bamin.6mm ramax.2mm Calculation data Basic dynam

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 200mm D 370mm B 120mm d2≈255mm D1≈320mm B1 145mm B2≈151mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm G Tr 240x4 G1 23mm Value specified for B2 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore. Abutment dimensions da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d1 115mm D 280mm B 93mm d2≈159mm d3 165mm D1≈246mm B1 121mm B4 23mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damax.159mm dbmin.142mm Damax.263mm Bamin.8mm ramax.3mm Calculation data Basic dy

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 310mm B 109mm d2≈223mm D1≈268mm b 11.1mm K 6mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:30 Abutment dimensions Damax.299mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1353kN Basic static load ratingC0 2120k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 200mm B 69.8mm d2≈126mm D1≈178mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.188mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 627kN Basic static load ratingC0 765k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 280mm D 460mm B 146mm d2≈321mm D1≈401mm b 16.7mm K 9mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.300mm Damax.440mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2784kN Basic static load ratingC0 4250kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ