Hiển thị 1-32 trong 1026 sản phẩm

Dimensions d 380mm D 520mm B 140mm d1≈430mm D1≈469mm b1 9.4mm K 5mm smax.7mm r1,2min.4mm r3,4min.4mm Abutment dimensions damin.398mm das 414mm Damax.502mm ramax.3mm rbmax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 220mm B 80mm C 79mm d1≈184mm D3 216mm C1 71.2mm  +0.2mm C2 3.9mm b 5.2mm b1 7mm K 4mm rmin.1.8mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.167mm das 180mm Ca1 65mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 125mm B 35mm d1≈103mm D1≈110mm b1 5mm K 3.5mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.95.4mm das 99mm Damax.119.7mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 161kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 225mm B 45mm d1≈200mm D1≈208.5mm b1 7mm K 4mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.186mm das 193mm Damax.219mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 297kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 400mm B 80mm d1≈352mm D1≈372mm b1 9.4mm K 5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.331mm das 341mm Damax.390mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 897kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 360mm B 100mm d1≈295mm D1≈321mm b1 9.4mm K 5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.272mm das 283mm Damax.349mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1170kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 140mm B 40mm d1≈116.5mm D1≈124.5mm b1 5mm K 3.5mm smax.2mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.106mm das 111mm Damax.134mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load rati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 165mm B 45mm d1≈139mm D1≈148mm b1 6mm K 3.5mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.126mm das 133mm Damax.159mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 242kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 280mm D 420mm B 190mm d1≈318mm D1≈372mm b1 9.4mm K 5mm smax.10mm r1,2min.4mm r3,4min.4mm Abutment dimensions damin.299mm das 310mm Damax.404mm ramax.3mm rbmax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm B 34mm C 33mm d1≈40.6mm D3 53mm C1 28.2mm  +0.2mm C2 2.4mm b 2.1mm b1 7.5mm K 4.5mm rmin.0.5mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions damin.34mm das 38.7mm Ca1 25mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 270mm B 50mm d1≈241mm E 256.5mm b1 7mm K 4mm smax.4mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.227mm Damax.263mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 380kN Basic static load ratingC0 865kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 380mm B 80mm d1≈330mm D1≈349mm b1 9.4mm K 5mm smax.6mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.310mm das 319mm Damax.370mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 260mm B 69mm d1≈216mm E 240.7mm b1 7mm K 4mm smax.4mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.201mm Damax.250mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 605kN Basic static load ratingC0 1290kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 115mm B 54mm C 53mm d1≈90mm D3 112.1mm C1 48.2mm  +0.2mm C2 2.4mm b 4.2mm b1 9.5mm K 5mm rmin.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.80mm das 87mm Ca1 43mm  -0.2mm C

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm B 46mm C 45mm d1≈73.7mm D3 92.4mm C1 40.2mm  +0.2mm C2 2.4mm b 3.2mm b1 9.5mm K 5mm rmin.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.65mm das 71.2mm Ca1 35mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 360mm D 480mm B 118mm d1≈404mm E 447.95mm b1 9.4mm K 5mm smax.6mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.375mm Damax.464mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1830kN Basic static load ratingC0 450

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 280mm B 136mm C 135mm d1≈220mm D3 274mm C1 118.2mm  +0.2mm C2 8.4mm b 5.2mm b1 8mm K 4mm rmin.2mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.187mm das 214mm Ca1 110mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 125mm B 60mm d1≈95mm D1≈111mm b1 5mm K 3.5mm smax.3.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm  Parameter r3,4 has either the value specified here or the same value as r1,2. Abutment dimensions damin.86mm das 91mm Damax.119mm rama

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 170mm B 80mm d1≈127.5mm D1≈148.5mm b1 6mm K 3.5mm smax.5mm r1,2min.2mm r3,4min.1mm  Parameter r3,4 has either the value specified here or the same value as r1,2. Abutment dimensions damin.120mm das 124mm Damax.161mm ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 240mm D 320mm B 80mm d1≈271mm D1≈291mm b1 8mm K 4mm smax.5mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.251mm das 261mm Damax.308mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 200mm B 40mm d1≈174mm D1≈182mm b1 7mm K 4mm smax.2mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.166mm das 170mm Damax.194mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 300mm D 420mm B 118mm d1≈340mm D1≈374mm b1 9.4mm K 5mm smax.6mm r1,2min.3mm r3,4min.3mm Abutment dimensions damin.315mm das 335mm Damax.406mm ramax.2.5mm rbmax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 300mm B 80mm d1≈248mm E 276.52mm b1 8mm K 4mm smax.5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.232mm Damax.288mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 737kN Basic static load ratingC0 1600kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 400mm D 540mm B 140mm d1≈451mm D1≈489mm b1 9.4mm K 5mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.418mm das 435mm Damax.521mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2420kN Basic static load ratingC0 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 75mm B 40mm C 39mm d1≈57mm D3 72.8mm C1 34.2mm  +0.2mm C2 2.4mm b 2.7mm b1 8.5mm K 4.5mm rmin.0.8mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.49mm das 54.7mm Ca1 30mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 300mm B 95mm C 94mm d1≈250mm D3 295mm C1 83.2mm  +0.2mm C2 5.4mm b 5.2mm b1 8mm K 6mm rmin.1.8mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.227mm das 246mm Ca1 75mm  -0.2mm C

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 130mm B 60mm d1≈99.5mm D1≈115.5mm b1 5mm K 3.5mm smax.3.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm  Parameter r3,4 has either the value specified here or the same value as r1,2. Abutment dimensions damin.91mm das 95mm Damax.124mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 340mm D 460mm B 118mm d1≈385mm D1≈419mm b1 9.4mm K 5mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.356mm das 371mm Damax.445mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1790kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 340mm B 95mm C 94mm d1≈291.2mm D3 334mm C1 83.2mm  +0.2mm C2 5.4mm b 6.3mm b1 8mm K 6mm rmin.1.8mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.267mm das 286mm Ca1 75mm  -0.2mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 310mm B 150mm d1≈237mm D1≈274.5mm b1 8mm K 4mm smax.9mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.212mm das 224mm Damax.300mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 360mm D 540mm B 243mm d1≈412mm D1≈486mm b1 9.4mm K 5mm smax.11mm r1,2min.5mm r3,4min.5mm Abutment dimensions damin.383mm das 402mm Damax.519mm ramax.4mm rbmax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 150mm B 40mm d1≈125mm E 138.2mm b1 6mm K 3.5mm smax.2mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.116mm Damax.144mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 220kN Basic static load ratingC0 430kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ