Hiển thị 1-32 trong 61 sản phẩm

Dimensions d 30mm D 78mm H 54.1mm H1 59mm D1≈42mm D2 60mm D3 82mm B 12mm C 8.5mm R 64mm s 23.5mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 40mm Damax.60mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 70mm H 52mm D1≈32mm B 12mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 30mm Damax.46mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 70.2kN Basic static load ratingC0 122kN Fatigue load li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 68mm H 36mm D1≈42mm B 9mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 40mm Damax.51mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 44.2kN Basic static load ratingC0 96.5kN Fatigue load li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 85mm H 56.2mm H1 62mm D1≈47mm D2 65mm D3 90mm B 12mm C 10mm R 64mm s 21mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 45mm Damax.65mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation dat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm H 34mm D1≈37mm B 8mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 35mm Damax.46mm ramax.1mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 73.5kN Fatigue load li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 90mm H 65mm D1≈42mm B 15mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 40mm Damax.60mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 95.6kN Basic static load ratingC0 183kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 80mm H 59mm D1≈42mm B 14mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 35mm Damax.53mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 76.1kN Basic static load ratingC0 137kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 73mm H 37mm D1≈47mm B 9mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 45mm Damax.56mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 39kN Basic static load ratingC0 86.5kN Fatigue load limi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 40mm H 26mm D1≈22mm B 6mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 20mm Damax.28mm ramax.0.6mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 21.2kN Basic static load ratingC0 37.5kN Fatigue loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 60mm H 41.3mm H1 46mm D1≈32mm D2 45mm D3 62mm B 9mm C 7mm R 50mm s 19.5mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 30mm Damax.45mm ramax.1mm rbmax.0.3mm Calculation dat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm H 29mm D1≈30mm B 7mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 30mm Damax.39mm ramax.0.6mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic static load ratingC0 51kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 68mm H 47.2mm H1 52mm D1≈37mm D2 52mm D3 72mm B 10mm C 7.5mm R 56mm s 21mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 35mm Damax.52mm ramax.1mm rbmax.0.3mm Calculation da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm H 28mm D1≈27mm B 7mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 25mm Damax.34mm ramax.0.6mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 26.5kN Basic static load ratingC0 50kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 170mm H 97mm D1≈103mm B 21mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions da 100mm Damax.128mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 225kN Basic static load ratingC0 570kN Fatigue load l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 32mm H 22mm D1≈17mm B 5mm r1,2min.0.6mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 15mm Damax.22mm ramax.0.6mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15.9kN Basic static load ratingC0 25kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 170mm H 128.5mm H1 140mm D1≈83mm D2 125mm D3 175mm B 27mm C 22mm R 125mm s 30.5mm r1,2min.2.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions da 80mm Damax.125mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 125mm H 72mm D1≈72mm B 16mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions da 70mm Damax.92mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 135kN Basic static load ratingC0 320kN Fatigue load limi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 115mm H 64mm D1≈67mm B 15mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 65mm Damax.85mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 106kN Basic static load ratingC0 240kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 140mm H 79mm D1≈82mm B 18mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions da 80mm Damax.104mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 159kN Basic static load ratingC0 390kN Fatigue load lim

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 135mm H 79mm D1≈77mm B 18mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1mm Abutment dimensions da 75mm Damax.99mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 163kN Basic static load ratingC0 390kN Fatigue load li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 110mm H 83.2mm H1 92mm D1≈52mm D2 80mm D3 115mm B 18mm C 14mm R 90mm s 30mm r1,2min.1.5mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 50mm Damax.80mm ramax.1.5mm rbmax.0.6mm Calculati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 95mm H 58mm D1≈52mm B 14mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 50mm Damax.68mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 81.9kN Basic static load ratingC0 170kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 240mm H 97mm D1≈173mm B 21mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions da 170mm Damax.198mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 270kN Basic static load ratingC0 930kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm H 64mm D1≈62mm B 15mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 60mm Damax.80mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 101kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 105mm H 64mm D1≈57mm B 15mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 55mm Damax.75mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 101kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 225mm H 90mm D1≈163mm B 20mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions da 160mm Damax.186mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 238kN Basic static load ratingC0 830kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 90mm H 49.6mm H1 55mm D1≈57mm D2 72mm D3 95mm B 10mm C 9mm R 72mm s 32.5mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 55mm Damax.72mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation da

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 250mm H 98mm D1≈183mm B 21mm r1,2min.1.5mm r3,4min.2mm Abutment dimensions da 180mm Damax.208mm ramax.1.5mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 302kN Basic static load ratingC0 1120kN Fatigue lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 73mm H 39.6mm H1 45mm D1≈47mm D2 60mm D3 78mm B 9mm C 7.5mm R 56mm s 23mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 45mm Damax.60mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation dat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 68mm H 44mm D1≈35mm B 10mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 35mm Damax.48mm ramax.1mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 49.4kN Basic static load ratingC0 96.5kN Fatigue load l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 60mm H 38mm D1≈32mm B 9mm r1,2min.1mm r3,4min.0.3mm Abutment dimensions da 30mm Damax.42mm ramax.1mm rbmax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.8kN Basic static load ratingC0 65.5kN Fatigue load li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 100mm H 78.9mm H1 86mm D1≈47mm D2 72mm D3 105mm B 17mm C 12.5mm R 80mm s 23.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions da 45mm Damax.72mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calcula

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 0986.573.485 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ