Hiển thị 1-6 trong 6 sản phẩm

Associated bearing Bearing outside diameterD 80mm Dimensions B 21mm C 24mm d1 70.7mm d2 79.7mm D1 85.3mm rmin.1.5mm Mass Mass rubber seating ring  0.03kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Associated bearing Bearing outside diameterD 72mm Dimensions B 19mm C 23mm d1 63.7mm d2 71.8mm D1 80.3mm rmin.1.5mm Mass Mass rubber seating ring  0.03kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Associated bearing Bearing outside diameterD 62mm Dimensions B 18mm C 21.5mm d1 54.6mm d2 61.8mm D1 72.3mm rmin.1mm Mass Mass rubber seating ring  0.03kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Associated bearing Bearing outside diameterD 47mm Dimensions B 14mm C 19mm d1 41.2mm d2 46.8mm D1 52.3mm rmin.1mm Mass Mass rubber seating ring  0.01kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Associated bearing Bearing outside diameterD 52mm Dimensions B 15mm C 20.5mm d1 46.4mm d2 51.8mm D1 62.3mm rmin.1mm Mass Mass rubber seating ring  0.03kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Associated bearing Bearing outside diameterD 40mm Dimensions B 12mm C 18mm d1 35.5mm d2 39.8mm D1 47.3mm rmin.1mm Mass Mass rubber seating ring  0.01kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 0986.573.485 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ