Hiển thị 1-32 trong 259 sản phẩm

Dimensions d 560mm D 610mm H 38mm d1≈608mm D1≈562mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.590mm Damax.580mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 203kN Basic static load ratingC0 1660kN Fatigue load limitPu 25kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1000mm D 1180mm H 140mm d1≈1174mm D1≈1006mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.1106mm Damax.1074mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1330kN Basic static load ratingC0 13200kN Fatigue load limitPu 150kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 900mm D 980mm H 63mm d1≈977mm D1≈903mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.948mm Damax.932mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 527kN Basic static load ratingC0 4900kN Fatigue load limitPu 58.5kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1250mm D 1500mm H 150mm d1≈1492mm D1≈1258mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.1392mm Damax.1358mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1430kN Basic static load ratingC0 16000kN Fatigue load limitPu 160kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 240mm H 37mm d1≈237mm D1≈193mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.220mm Damax.210mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 172kN Basic static load ratingC0 710kN Fatigue load limitPu 18kN Referenc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 950mm D 1120mm H 103mm d1≈1114mm D1≈956mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.1047mm Damax.1023mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 852kN Basic static load ratingC0 8150kN Fatigue load limitPu 95kN Refe

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 500mm D 600mm H 80mm d1≈596mm D1≈504mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.559mm Damax.541mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 553kN Basic static load ratingC0 3600kN Fatigue load limitPu 57kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 240mm D 340mm H 78mm d1≈335mm D1≈244mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.299mm Damax.281mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 449kN Basic static load ratingC0 1960kN Fatigue load limitPu 42.5kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 670mm D 800mm H 105mm d1≈795mm D1≈675mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.747mm Damax.723mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 852kN Basic static load ratingC0 6700kN Fatigue load limitPu 91.5kN Refere

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 950mm D 1080mm H 63mm d1≈1027mm D1≈953mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.998mm Damax.982mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 540kN Basic static load ratingC0 5100kN Fatigue load limitPu 60kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 440mm D 520mm H 65mm d1≈520mm D1≈445mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.486mm Damax.473mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 302kN Basic static load ratingC0 1630kN Fatigue load limitPu 27.5kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 670mm D 800mm H 78mm d1≈795mm D1≈675mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.744mm Damax.726mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 540kN Basic static load ratingC0 4150kN Fatigue load limitPu 57kN Reference

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 366mm D 440mm H 65mm d1≈440mm D1≈370mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.409mm Damax.395mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 296kN Basic static load ratingC0 1460kN Fatigue load limitPu 27kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 500mm D 670mm H 135mm d1≈664mm D1≈506mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.601mm Damax.569mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1010kN Basic static load ratingC0 6800kN Fatigue load limitPu 104kN Refere

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 180mm H 72mm d1≈177mm D1≈88mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.141mm Damax.124mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 286kN Basic static load ratingC0 750kN Fatigue load limitPu 24kN Reference

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 340mm D 540mm H 160mm d1≈534mm D1≈346mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.458mm Damax.422mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1040kN Basic static load ratingC0 5850kN Fatigue load limitPu 10.4kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 380mm D 460mm H 65mm d1≈456mm D1≈384mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.428mm Damax.412mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 397kN Basic static load ratingC0 2200kN Fatigue load limitPu 40kN Reference

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 500mm D 600mm H 60mm d1≈596mm D1≈504mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.557mm Damax.543mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 449kN Basic static load ratingC0 2900kN Fatigue load limitPu 46.5kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 190mm H 31mm d1≈188mm D1≈152mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.174mm Damax.166mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 111kN Basic static load ratingC0 440kN Fatigue load limitPu 12.5kN Referenc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 170mm D 280mm H 87mm d1≈275mm D1≈174mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.235mm Damax.215mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 449kN Basic static load ratingC0 1700kN Fatigue load limitPu 41.5kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 250mm H 56mm d1≈245mm D1≈183mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.222mm Damax.208mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 296kN Basic static load ratingC0 1080kN Fatigue load limitPu 27kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm H 54mm H1 58mm d1≈130mm D1≈62mm D2 95mm D3 135mm C 16mm R 100mm s 34mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.102mm Damax.95mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 230mm H 95mm d1≈225mm D1≈113mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.181mm Damax.159mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 410kN Basic static load ratingC0 1220kN Fatigue load limitPu 34.5kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 440mm D 540mm H 80mm d1≈536mm D1≈444mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.499mm Damax.481mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 527kN Basic static load ratingC0 3250kN Fatigue load limitPu 55kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 900mm D 1060mm H 130mm d1≈1054mm D1≈906mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.995mm Damax.965mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1120kN Basic static load ratingC0 10400kN Fatigue load limitPu 125kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 210mm H 70mm d1≈205mm D1≈123mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.173mm Damax.157mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 332kN Basic static load ratingC0 980kN Fatigue load limitPu 28kN Referenc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 900mm D 1060mm H 95mm d1≈1054mm D1≈906mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.991mm Damax.969mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 630kN Basic static load ratingC0 7650kN Fatigue load limitPu 90kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 400mm D 480mm H 65mm d1≈476mm D1≈404mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.448mm Damax.432mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 403kN Basic static load ratingC0 2280kN Fatigue load limitPu 40.5kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 900mm D 1060mm H 130mm d1≈1054mm D1≈906mm r1,2min.5mm Abutment dimensions damin.995mm Damax.965mm ramax.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1120kN Basic static load ratingC0 10400kN Fatigue load limitPu 125kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 320mm D 440mm H 95mm d1≈435mm D1≈325mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.391mm Damax.369mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 572kN Basic static load ratingC0 3000kN Fatigue load limitPu 56kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 280mm H 62mm d1≈275mm D1≈204mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.248mm Damax.232mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 332kN Basic static load ratingC0 1250kN Fatigue load limitPu 30kN Reference

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 130mm D 190mm H 47.9mm H1 53mm d1≈187mm D1≈133mm D2 160mm D3 195mm C 17mm R 140mm s 67mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.166mm Damax.160mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ