Hiển thị 1-32 trong 330 sản phẩm

Dimensions d 20mm D 62mm B 17mm B1 29mm d3 38mm D1≈50.7mm B4 8mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damax.37mm dbmin.28mm Damax.55mm Bamin.6mm ramax.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19kN Basic static load ratingC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 21mm d1≈70.3mm D1≈86.5mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.64mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 27.6kN Basic static load ratingC0 10.6kN Fatigue load limitPu 0.54kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 72mm B 27mm d2≈40.4mm D2≈61.88mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.37mm damax.40mm Damax.65mm ramax.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.5kN Basic static load ratingC0 6.8kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 180mm D 280mm B 74mm d1≈212.2mm D1≈249.1mm b 13.9mm K 7.5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.191mm Damax.269mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 95.6kN Basic static load ratingC0 40kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 120mm B 31mm B1 50mm d3 85mm D2≈105.8mm B2 15mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damax.79mm dbmin.70mm Damax.111mm Bamin.7mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm B 46mm d1≈77.1mm D1≈109.2mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.72mm Damax.118mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 87.1kN Basic static load ratingC0 28.5kN Fatigue load limitPu 1.46kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 215mm B 47mm d1≈136mm D1≈181.9mm C1 2.469mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.114mm Damax.201mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 143kN Basic static load ratingC0 57kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 40mm B 16mm d2≈21.1mm D2≈34.98mm r1,2min.0.6mm Abutment dimensions damin.21mm damax.21mm Damax.35.8mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.84kN Basic static load ratingC0 2.2kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 200mm B 45mm d1≈127.6mm D1≈170.5mm C1 1.486mm r1,2min.3mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.186mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 133kN Basic static load ratingC0 51kN Fatigue lo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm B 46mm d1≈77.1mm D1≈109.2mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.118mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 87.1kN Basic static load ratingC0 28.5kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 160mm B 55mm d1≈97.8mm D1≈136.4mm r1,2min.2.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions damin.87mm Damax.148mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 124kN Basic static load ratingC0 43kN Fatigue load l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 140mm B 33mm d1≈99mm D1≈125.2mm r1,2min.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.129mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 65kN Basic static load ratingC0 25.5kN Fatigue load limitPu 1.25kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 110mm B 22mm d1≈78mm D1≈95.6mm r1,2min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.101mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 31.2kN Basic static load ratingC0 12.2kN Fatigue load limitPu 0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm B 40mm d2≈62.9mm D2≈95.2mm r1,2min.2mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.99mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 14kN Fatigue load limitPu 0.72kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 215mm B 47mm B1 71mm d3 130mm D1≈181.9mm B4 20mm C1 2.469mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damax.136mm dbmin.108mm Damax.201mm Bamin.8mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 143kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 120mm B 43mm B1 59mm d3 75mm D1≈101mm B4 12.5mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damax.72mm dbmin.61mm Damax.109mm Bamin.7mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 76.1kN Basic static load ratin

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 170mm B 39mm B1 59mm d3 105mm D1≈144.4mm B4 17mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damax.109mm dbmin.85mm Damax.158mm Bamin.7mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 88.4kN Basic static load r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 80mm B 23mm d2≈49mm D2≈69.8mm r1,2min.1.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.73mm ramax.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.9kN Basic static load ratingC0 6.95kN Fatigue load limitPu 0.36

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 215mm B 42mm d1≈149mm D1≈187.2mm C1 1.271mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.132mm Damax.203mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 119kN Basic static load ratingC0 53kN Fatigue load limitPu&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 85mm B 23mm d2≈52.9mm D2≈75.25mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.52mm damax.53mm Damax.78mm ramax.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.9kN Basic static load ratingC0 7.8kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 72mm B 27mm B1 38mm d3 45mm D2≈61.88mm B4 8mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damax.40mm dbmin.35mm Damax.65mm Bamin.5mm ramax.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.5kN Basic static load rati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 160mm B 40mm B1 65mm d3 120mm D1≈139.5mm B4 18mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damax.112mm dbmin.96mm Damax.149mm Bamin.11mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 70.2kN Basic static load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 225mm B 56mm d1≈175.4mm D1≈203.7mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.161mm Damax.214mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 57.2kN Basic static load ratingC0 23.6kN Fa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm B 16mm d1≈40.3mm D1≈51.9mm r1,2min.1mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.56.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15.6kN Basic static load ratingC0 4.65kN Fatigue load limitPu 0.24

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 180mm B 41mm d1≈117.6mm D1≈152.8mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.99mm Damax.166mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 97.5kN Basic static load ratingC0 38kN Fatigue load limitPu 1.7kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 190mm B 43mm d1≈122.8mm D1≈162.1mm C1 1mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.104mm Damax.176mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 117kN Basic static load ratingC0 44kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 220mm D 300mm B 60mm d1≈248.9mm D1≈277.8mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.231mm Damax.289mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60.5kN Basic static load ratingC0 30.5kN Fa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 200mm B 45mm d1≈127.6mm D1≈170.5mm C1 1.486mm r1,2min.3mm Abutment dimensions damin.109mm Damax.186mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 133kN Basic static load ratingC0 51kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 31mm d1≈91.61mm D1≈116.6mm r1,2min.1.5mm Tapered bore, taper 1:12 Abutment dimensions Damax.121mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 58.5kN Basic static load ratingC0 22kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 280mm B 60mm d1≈229.3mm D1≈257.8mm b 8.3mm K 4.5mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.211mm Damax.269mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60.5kN Basic static load ratingC0 29kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 32mm B 10mm d1≈18.2mm D1≈25.7mm r1,2min.0.6mm Abutment dimensions damin.16.2mm Damax.27.8mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.24kN Basic static load ratingC0 1.43kN Fatigue load limitPu 0.072kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm B 18mm d1≈27.37mm D1≈40mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.25.6mm Damax.41.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.8kN Basic static load ratingC0 4.15kN Fatigue load limitPu 0.22kN Refer

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ