Hiển thị 1-32 trong 634 sản phẩm

Dimensions d 70mm d2max.162mm B 49mm C1max.43mm h2 115mm α 6° dk 92mm d5max.82mm d6 6mm l6max.199mm l7min.85mm l8 5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 315kN Basic static load ratingC0 455kN Specific dynamic load factorK

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm d2max.114mm B 35mm C1max.31mm h2 88mm α 6° dk 66mm d5max.64mm d6 6mm l6max.150mm l7min.58mm l8 4mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 156kN Basic static load ratingC0 220kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm d2max.84mm B 25mm C1max.22mm h2 61mm α 6° dk 47mm d5max.49mm d6 4mm l6max.104mm l7min.40mm l8 3mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 80kN Basic static load ratingC0 112kN Specific dynamic load factorK&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm d2max.142.5mm B 44mm C1max.51.5mm h2 100mm α 6° dk 80mm l6max.172.5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 245kN Basic static load ratingC0 530kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm d2max.85mm B 25mm C1max.31mm h2 61mm α 6° dk 47mm l6max.104mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 80kN Basic static load ratingC0 183kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm d2max.182.5mm B 55mm C1max.62mm h2 141mm α 6° dk 105mm l6max.233.5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 400kN Basic static load ratingC0 750kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm d2max.54mm B 16mm C1max.13.5mm h2 38mm α 9° dk 29mm d5max.29mm d6 4mm l6max.66mm l7min.24mm l8 2mm r1min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30kN Basic static load ratingC0 46.5kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm d2max.66.5mm B 22mm C1max.29mm h2 51mm α 6° dk 40.7mm l6max.85mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 62kN Basic static load ratingC0 110kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm d2max.94mm B 28mm C1max.24mm h2 69mm α 7° dk 53mm d5max.54mm d6 4mm l6max.118mm l7min.46mm l8 4mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 100kN Basic static load ratingC0 134kN Specific dynamic load factorK

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm d2max.298mm B 70mm C1max.82.5mm h2 185mm α 6° dk 140mm l6max.334mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 655kN Basic static load ratingC0 2200kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm d2max.363mm B 85mm C1max.92.5mm h2 210mm α 6° dk 160mm l6max.391.5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 950kN Basic static load ratingC0 3250kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm d2max.182mm B 55mm C1max.48mm h2 141mm α 6° dk 105mm d5max.97mm d6 6mm l6max.237mm l7min.98mm l8 5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 400kN Basic static load ratingC0 550kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm d2max.104mm B 32mm C1max.28mm h2 77mm α 7° dk 60mm d5max.60mm d6 6mm l6max.132mm l7min.50mm l8 4mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN Basic static load ratingC0 180kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm d2max.252.5mm B 70mm C1max.72mm h2 170mm α 7° dk 130mm l6max.296.5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 610kN Basic static load ratingC0 1430kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm d2max.65mm B 20mm C1max.18mm h2 45mm α 7° dk 35.5mm d5max.35mm d6 4mm l6max.78mm l7min.30mm l8 3mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 48kN Basic static load ratingC0 73.5kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm d2max.228.5mm B 60mm C1max.67mm h2 150mm α 5° dk 115mm l6max.265.5mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 490kN Basic static load ratingC0 1290kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm d2max.102mm B 28mm C1max.36.5mm h2 69mm α 7° dk 53mm l6max.121mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 100kN Basic static load ratingC0 285kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm d2max.137mm B 44mm C1max.39mm h2 100mm α 6° dk 80mm d5max.72mm d6 6mm l6max.173mm l7min.73mm l8 4mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 245kN Basic static load ratingC0 335kN Specific dynamic load factorK

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm d2max.125.5mm B 35mm C1max.41.5mm h2 88mm α 6° dk 66mm l6max.151.5mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 156kN Basic static load ratingC0 415kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm d2max.56.5mm B 20mm C1max.24mm h2 45mm α 7° dk 35.5mm l6max.74mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 48kN Basic static load ratingC0 65.5kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm d2max.51.5mm B 16mm C1max.20mm h2 38mm α 9° dk 29mm l6max.64.5mm r1min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30kN Basic static load ratingC0 63kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm d2max.75mm B 22mm C1max.20mm h2 51mm α 6° dk 40.7mm d5max.42mm d6 4mm l6max.89mm l7min.34mm l8 3mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 62kN Basic static load ratingC0 96.5kN Specific dynamic load factor

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm d2max.166.5mm B 49mm C1max.57mm h2 115mm α 6° dk 92mm l6max.199mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 315kN Basic static load ratingC0 680kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm d2max.112mm B 32mm C1max.41.5mm h2 77mm α 7° dk 60mm l6max.134mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN Basic static load ratingC0 360kN Specific dynamic load factorK 100N/mm² Material constantKM 330 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm d2max.104mm B 32mm G M 45x3 C1max.28mm h 165mm α 7° dk 60mm l1min.95mm l2max.219mm l7min.50mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 127kN Basic static load ratingC0 200kN Specific dynamic load factorK 100N/mm&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm d2max.162mm B 49mm G M 72x4 C1max.43mm h 265mm α 6° dk 92mm l1min.132mm l2max.349mm l7min.85mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 880kN Basic static load ratingC0 490kN Specific dynamic load factorK 300N/mm&s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm d2max.35mm B 10mm G M 12 C1max.8.5mm h 54mm α 10° dk 18mm l1min.28mm l2max.73mm l7min.17mm r1min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11.4kN Basic static load ratingC0 24.5kN Specific dynamic load factorK 100N/mm&s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm d2max.182mm B 55mm G M 80x4 C1max.48mm h 295mm α 5° dk 105mm l1min.147mm l2max.389mm l7min.98mm r1min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 600kN Basic static load ratingC0 585kN Specific dynamic load factorK 150N/mm&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm d2max.114mm B 35mm G M 45x3 C1max.31mm h 185mm α 6° dk 66mm l1min.104mm l2max.244mm l7min.58mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 156kN Basic static load ratingC0 245kN Specific dynamic load factorK 100N/mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm d2max.114mm B 35mm G M 45x3 C1max.31mm h 185mm α 6° dk 66mm l1min.104mm l2max.244mm l7min.58mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 440kN Basic static load ratingC0 245kN Specific dynamic load factorK 300N/mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm d2max.114mm B 35mm G M 45x3 C1max.31mm h 185mm α 6° dk 66mm l1min.104mm l2max.244mm l7min.58mm r1min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 236kN Basic static load ratingC0 245kN Specific dynamic load factorK 150N/mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm d2max.35mm B 10mm G M 12 C1max.8.5mm h 54mm α 10° dk 18mm l1min.28mm l2max.73mm l7min.17mm r1min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.8kN Basic static load ratingC0 24.5kN Specific dynamic load factorK 100N/mm&s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ