Hiển thị 1-32 trong 666 sản phẩm

Dimensions d 120mm D 230mm T 64mm α 3.5° dk 250mm d1 220mm D1 145mm B 53.5mm C 50mm r1min.1mm s 52.5mm Abutment dimensions damin.170mm Damax.190mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 120mm T 36.5mm α 6° dk 128mm d1 110mm D1 67mm B 31mm C 25.5mm r1min.1mm s 27.5mm Abutment dimensions damin.89mm Damax.97mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 210mm T 59mm α 4.5° dk 222mm d1 198mm D1 127mm B 51mm C 46mm r1min.1mm s 45mm Abutment dimensions damin.155mm Damax.170mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 105mm T 32mm α 6° dk 114mm d1 97mm D1 59mm B 27mm C 21.5mm r1min.1mm s 24.5mm Abutment dimensions damin.78mm Damax.84mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 130mm T 42.5mm α 5.5° dk 139mm d1 120mm D1 70mm B 33mm C 30.5mm r1min.1mm s 30mm Abutment dimensions damin.98mm Damax.105mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 180mm T 50mm α 4° dk 197mm d1 172mm D1 107.5mm B 43.5mm C 38mm r1min.1mm s 42.5mm Abutment dimensions damin.135mm Damax.145mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 160mm T 50mm α 3.5° dk 176mm d1 153mm D1 94.5mm B 42mm C 36.5mm r1min.1mm s 35mm Abutment dimensions damin.121mm Damax.125mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial direction

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 150mm T 45mm α 6° dk 160mm d1 140mm D1 84mm B 37mm C 34mm r1min.1mm s 35mm Abutment dimensions damin.109mm Damax.120mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 75mm T 26mm α 3.5° dk 82mm d1 70mm D1 42mm B 19mm C 19mm r1min.1mm s 17.5mm Abutment dimensions damin.56mm Damax.59mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 55mm T 20mm α 5° dk 60mm d1 50mm D1 31mm B 14.5mm C 13.8mm r1min.1mm s 12.5mm Abutment dimensions damin.40mm Damax.44mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 90mm T 28mm α 5° dk 98mm d1 84mm D1 50.5mm B 22mm C 20.7mm r1min.1mm s 22mm Abutment dimensions damin.66mm Damax.71mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 62mm T 22.5mm α 4° dk 68mm d1 58.5mm D1 34.5mm B 16.5mm C 16.7mm r1min.1mm s 14mm Abutment dimensions damin.45mm Damax.47mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directionC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 17mm D 47mm T 16mm α 2.5° dk 52mm d1 43.5mm D1 27mm B 11.8mm C 11.2mm r1min.0.6mm s 11mm Abutment dimensions damin.34mm Damax.37mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load rating - axial directio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 47mm T 15mm α 2.7° dk 42mm B 15mm C 14mm r1min.0.6mm r2min.0.3mm s 0.6mm Abutment dimensions damax.29mm dbmax.39mm Damin.34mm Dbmin.43mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 24

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 180mm T 38mm α 0.7° dk 168mm B 38mm C 37mm r1min.2.5mm r2min.0.6mm s 14.5mm Abutment dimensions damax.134mm dbmax.155mm Damin.140mm Dbmin.169mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 170mm T 38mm α 3° dk 155mm B 38mm C 34mm r1min.2.5mm r2min.0.6mm s 13mm Abutment dimensions damax.124mm dbmax.145mm Damin.130mm Dbmin.156mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 125mm T 29mm α 3.5° dk 115mm B 29mm C 25.5mm r1min.1.5mm r2min.0.6mm s 8.6mm Abutment dimensions damax.88mm dbmax.104mm Damin.95mm Dbmin.116mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 110mm T 25mm α 2.3° dk 102mm B 25mm C 23mm r1min.1.5mm r2min.0.6mm s 7.2mm Abutment dimensions damax.78mm dbmax.92mm Damin.85mm Dbmin.103mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm T 32mm α 3.6° dk 128.5mm B 32mm C 28mm r1min.2mm r2min.0.6mm s 10.1mm Abutment dimensions damax.101mm dbmax.118mm Damin.105mm Dbmin.129mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm T 23mm α 1.7° dk 88.5mm B 23mm C 21mm r1min.1.5mm r2min.0.6mm s 5.7mm Abutment dimensions damax.68mm dbmax.77mm Damin.70mm Dbmin.90mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 150mm T 32mm α 0.8° dk 141mm B 32mm C 31mm r1min.2mm r2min.0.6mm s 11.6mm Abutment dimensions damax.112mm dbmax.128mm Damin.120mm Dbmin.141mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 62mm T 18mm α 4.2° dk 55.5mm B 18mm C 16mm r1min.1mm r2min.0.3mm s 2.1mm Abutment dimensions damax.40mm dbmax.50mm Damin.45mm Dbmin.56.5mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 75mm T 20mm α 3.4° dk 68.5mm B 20mm C 18mm r1min.1mm r2min.0.3mm s 3.5mm Abutment dimensions damax.51mm dbmax.60mm Damin.55mm Dbmin.69mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 50kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm T 17mm α 4.7° dk 49.5mm B 17mm C 15mm r1min.1mm r2min.0.3mm s 1.3mm Abutment dimensions damax.35mm dbmax.45mm Damin.39mm Dbmin.50.5mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 68mm T 19mm α 3.7° dk 62mm B 19mm C 17mm r1min.1mm r2min.0.3mm s 2.8mm Abutment dimensions damax.45mm dbmax.54mm Damin.50mm Dbmin.63mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 44kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 80mm T 20mm α 1.6° dk 74mm B 20mm C 19mm r1min.1mm r2min.0.3mm s 4.3mm Abutment dimensions damax.56mm dbmax.67mm Damin.60mm Dbmin.74.5mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 58.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Regular relubrication – grease Design (sliding contact surface combination)  Steel/steel Sealing solution  Triple-lip seals Dimensions d 57.15mm D 90.488mm B 85.725mm C 42.85mm α 5° dk 82.169mm d1≈70.104mm b 5.7mm b1 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Regular relubrication – grease Design (sliding contact surface combination)  Steel/steel Sealing solution  - Dimensions d 45mm D 68mm B 32mm C 25mm α 7° dk 60mm b 4.6mm b1 4.6mm M 3mm r1min.0.6mm r2min.1mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Maintenance free – dry lubrication Design (sliding contact surface combination)  Steel/PTFE fabric Sealing solution  Triple-lip seals Dimensions d 50mm D 90mm B 56mm C 36mm α 17° dk 80mm r1min.0.6mm r2min.1mm Abutment dimen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Maintenance free – dry lubrication Design (sliding contact surface combination)  Steel/PTFE fabric Sealing solution  Triple-lip seals Dimensions d 30mm D 55mm B 32mm C 20mm α 17° dk 47mm r1min.0.6mm r2min.1mm Abutment dimen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Regular relubrication – grease Design (sliding contact surface combination)  Steel/steel Sealing solution  Double-lip seals Dimensions d 110mm D 180mm B 100mm C 70mm α 12° dk 160mm b 13.5mm b1 13.5mm M 6mm r1min.1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Lubricant  Regular relubrication – grease Design (sliding contact surface combination)  Steel/steel Sealing solution  - Dimensions d 38.1mm D 71.438mm B 40.132mm C 33.325mm α 7° dk 63.881mm b 4.8mm b1 5mm M 4mm r1min.1mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ