Hiển thị 6593-6624 trong 7723 sản phẩm

Dimensions Fw 4mm Ew 7mm U 7mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1.72kN Basic static load ratingC0 1.32kN Fatigue load limitPu 0.137kN Reference speed  36000r/min Limiting speed  43000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0005kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 95mm Ew 103mm U 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 66kN Basic static load ratingC0 180kN Fatigue load limitPu 22.8kN Reference speed  4300r/min Limiting speed  5000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.17kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 9mm Ew 12mm U 10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.4kN Basic static load ratingC0 5.2kN Fatigue load limitPu 0.57kN Reference speed  30000r/min Limiting speed  34000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0015kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 22mm Ew 26mm U 17mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.2kN Basic static load ratingC0 22.8kN Fatigue load limitPu 2.7kN Reference speed  18000r/min Limiting speed  20000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.012kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 22mm Ew 26mm U 13mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 16.3kN Fatigue load limitPu 1.86kN Reference speed  18000r/min Limiting speed  20000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0095

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 22mm Ew 26mm U 10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.8kN Basic static load ratingC0 13.7kN Fatigue load limitPu 1.56kN Reference speed  18000r/min Limiting speed  20000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0075k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 165mm Ew 173mm U 26mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 76.5kN Basic static load ratingC0 265kN Fatigue load limitPu 28.5kN Reference speed  2400r/min Limiting speed  2800r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.32kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 40mm Ew 45mm U 27mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 31.4kN Basic static load ratingC0 73.5kN Fatigue load limitPu 9kN Reference speed  10000r/min Limiting speed  12000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.046kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 12mm Ew 18mm U 12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.52kN Basic static load ratingC0 10kN Fatigue load limitPu 1.18kN Reference speed  26000r/min Limiting speed  30000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.006kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 28mm Ew 40mm U 25mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42.9kN Basic static load ratingC0 55kN Fatigue load limitPu 6.95kN Reference speed  13000r/min Limiting speed  15000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.07kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 17mm Ew 21mm U 17mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11.7kN Basic static load ratingC0 18.3kN Fatigue load limitPu 2.12kN Reference speed  22000r/min Limiting speed  26000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0095

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 16mm Ew 22mm U 12mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11kN Basic static load ratingC0 12.5kN Fatigue load limitPu 1.5kN Reference speed  22000r/min Limiting speed  26000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.01kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 58mm Ew 65mm U 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 47.3kN Basic static load ratingC0 108kN Fatigue load limitPu 12.9kN Reference speed  7000r/min Limiting speed  8000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.13kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 55mm Ew 63mm U 32mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 59.4kN Basic static load ratingC0 129kN Fatigue load limitPu 16.3kN Reference speed  7500r/min Limiting speed  8500r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.1kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 115mm Ew 123mm U 27mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60.5kN Basic static load ratingC0 170kN Fatigue load limitPu 20kN Reference speed  3600r/min Limiting speed  4000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.2kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 70mm Ew 78mm U 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 57.2kN Basic static load ratingC0 137kN Fatigue load limitPu 17kN Reference speed  6000r/min Limiting speed  6700r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.15kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 16mm Ew 22mm U 16mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14.2kN Basic static load ratingC0 17.6kN Fatigue load limitPu 2.12kN Reference speed  22000r/min Limiting speed  26000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.012k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 95mm Ew 103mm U 40mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 79.2kN Basic static load ratingC0 228kN Fatigue load limitPu 28.5kN Reference speed  4300r/min Limiting speed  5000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.27kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 10mm Ew 13mm U 10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.57kN Basic static load ratingC0 5.7kN Fatigue load limitPu 0.63kN Reference speed  28000r/min Limiting speed  32000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0016k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 62mm Ew 70mm U 40mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 62.7kN Basic static load ratingC0 146kN Fatigue load limitPu 18kN Reference speed  6700r/min Limiting speed  7500r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.17kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 18mm Ew 25mm U 22mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22kN Basic static load ratingC0 29kN Fatigue load limitPu 3.55kN Reference speed  20000r/min Limiting speed  24000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.023kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 26mm Ew 30mm U 13mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11.2kN Basic static load ratingC0 19.6kN Fatigue load limitPu 2.28kN Reference speed  16000r/min Limiting speed  18000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.011k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 145mm Ew 153mm U 26mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 70.4kN Basic static load ratingC0 224kN Fatigue load limitPu 25kN Reference speed  2800r/min Limiting speed  3200r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.26kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 8mm Ew 11mm U 10mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.8kN Basic static load ratingC0 4.25kN Fatigue load limitPu 0.465kN Reference speed  32000r/min Limiting speed  36000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.0012k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 55mm Ew 63mm U 25mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 49.5kN Basic static load ratingC0 104kN Fatigue load limitPu 12.9kN Reference speed  7500r/min Limiting speed  8500r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.08kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 40mm Ew 45mm U 17mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 20.5kN Basic static load ratingC0 41.5kN Fatigue load limitPu 5kN Reference speed  10000r/min Limiting speed  12000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.031kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 40mm Ew 45mm U 13mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.8kN Basic static load ratingC0 32.5kN Fatigue load limitPu 3.8kN Reference speed  10000r/min Limiting speed  12000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.018kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 75mm Ew 83mm U 35mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60.5kN Basic static load ratingC0 146kN Fatigue load limitPu 18kN Reference speed  5300r/min Limiting speed  6300r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.18kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 90mm Ew 97mm U 20mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42.9kN Basic static load ratingC0 114kN Fatigue load limitPu 13.7kN Reference speed  4500r/min Limiting speed  5300r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.11kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 68mm Ew 74mm U 35mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.8kN Basic static load ratingC0 125kN Fatigue load limitPu 15.3kN Reference speed  6000r/min Limiting speed  7000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.12kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 55mm Ew 63mm U 20mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 38kN Basic static load ratingC0 75kN Fatigue load limitPu 9.15kN Reference speed  7500r/min Limiting speed  8500r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.067kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Fw 25mm Ew 31mm U 21mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 23.3kN Basic static load ratingC0 38kN Fatigue load limitPu 4.75kN Reference speed  16000r/min Limiting speed  18000r/min Mass Mass needle roller and cage assembly  0.02kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ