Hiển thị 1-14 trong 14 sản phẩm

Dimensions  SKF Roller Encoder Unit Sensor technology Cable connector type  Free cable end Number of pulses per revolutionN 32  Period accuracy ±4% Phase shift output signal  90° Phase shift output signal tolerance ±30° Duty cycle  50% Duty cycle tol

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm B1 24.6mm B 16mm d1≈40.36mm d2 38.1mm D1≈54.1mm D2 57.96mm D3 59.61mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1mm L 515mm  ±10mm Abutment dimensions damin.35mm dbmin.35mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions  SKF Steering Encoder Unit Sensor technology Cable connector type  AMP Superseal Number of pulses per revolutionN 64  Period accuracy ±8% Phase shift output signal  90° Phase shift output signal tolerance ±30° Duty cycle  50% Duty cycle to

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Nội dung chưa được cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm B1 22.2mm B 16mm d1≈40.36mm d2 37.4mm D1≈54.1mm D2 58.1mm D3 59.61mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1mm L 540mm  ±10mm Abutment dimensions damin.35mm dbmin.35mm d

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B1 21.2mm B 15mm d1≈34.35mm d2 31.6mm D1≈46.3mm D2 51.46mm D3 49.73mm C 2.46mm b 1.35mm r0 0.4mm r1,2min.1mm L 558mm  ±10mm Abutment dimensions damin.30mm dbmin.30mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B1 21.2mm B 15mm d1≈34.35mm d2 31.6mm D1≈46.3mm D2 51.46mm D3 49.73mm C 2.46mm b 1.35mm r0 0.4mm r1,2min.1mm L 534mm  ±10mm Abutment dimensions damin.30mm dbmin.30mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm B1 20.2mm B 14mm d1≈28.8mm d2 28.69mm D1≈40.6mm D2 46.56mm D3 44.6mm C 2.46mm b 1.35mm r0 0.4mm r1,2min.1mm L 534mm  ±10mm Abutment dimensions damin.25mm dbmin.25mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm B1 20.2mm B 14mm d1≈28.8mm d2 28.69mm D1≈40.6mm D2 46.56mm D3 44.6mm C 2.46mm b 1.35mm r0 0.4mm r1,2min.1mm L 534mm  ±10mm Abutment dimensions damin.25mm dbmin.25mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 85mm B1 25.2mm B 19mm d1≈57.6mm d2 53mm D1≈75.2mm D2 78.86mm D3 81.81mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1.1mm L 546.1mm  ±10mm Abutment dimensions damin.51.5mm dbmin.51.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 85mm B1 25.2mm B 19mm d1≈57.6mm d2 53mm D1≈75.2mm D2 78.86mm D3 81.81mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1.1mm L 571.1mm  ±10mm Abutment dimensions damin.51.5mm dbmin.51.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 80mm B1 24.2mm B 18mm d1≈52.6mm d2 48mm D1≈69.8mm D2 75.06mm D3 76.81mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1.1mm L 571.1mm  ±10mm Abutment dimensions damin.46.5mm dbmin.46.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 80mm B1 24.2mm B 18mm d1≈52.6mm d2 48mm D1≈69.8mm D2 75.06mm D3 76.81mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1.1mm L 546.1mm  ±10mm Abutment dimensions damin.46.5mm dbmin.46.5mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm B1 22.2mm B 16mm d1≈40.36mm d2 37.4mm D1≈54.1mm D2 58.1mm D3 59.61mm C 3.28mm b 1.9mm r0 0.6mm r1,2min.1mm L 565mm  ±10mm Abutment dimensions damin.35mm dbmin.35mm d

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ