Hiển thị 1-32 trong 112 sản phẩm

Dimensions d 85mm D 150mm B 28mm D1≈131mm F 100.5mm smax.1.5mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.96mm damax.98mm dbmin.103mm Damax.139mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 165kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 68mm B 15mm D1≈57.6mm F 47mm smax.2.4mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.43.2mm damax.45mm dbmin.49mm Damax.63.4mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm B 27mm D1≈92.1mm F 65mm smax.1.9mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.61mm damax.63mm dbmin.67mm Damax.99mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 110kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 20mm D1≈78mm F 59.5mm smax.1.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.57mm damax.57mm dbmin.62mm Damax.83mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 64.4kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 130mm B 22mm D1≈114mm F 96.5mm smax.3.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.89.6mm damax.95mm dbmin.99mm Damax.124mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 68.2kN Basic s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 140mm B 24mm D1≈122mm F 103mm smax.3.5mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.96mm damax.101mm dbmin.106mm Damax.133mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 80.9kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 145mm B 24mm D1≈127mm F 108mm smax.3.5mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.101mm damax.106mm dbmin.111mm Damax.138mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 84.2kN Bas

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 115mm B 20mm D1≈101mm F 85mm smax.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.79.6mm damax.83mm dbmin.87mm Damax.109mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 58.3kN Basic stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 80mm B 16mm D1≈70mm F 57.5mm smax.1mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.53.2mm damax.56mm dbmin.60mm Damax.75.4mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 46.8kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 25mm D1≈114mm F 88.5mm smax.1.2mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.84mm damax.86mm dbmin.91mm Damax.121mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 130kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 75mm B 16mm D1≈65.3mm F 52.5mm smax.0.9mm r1,2min.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.48.2mm damax.51mm dbmin.54mm Damax.70.4mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 44.6kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 90mm B 18mm D1≈79mm F 64.5mm smax.0.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.59.6mm damax.63mm dbmin.67mm Damax.84mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 57.2kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 140mm B 33mm D1≈119mm F 82.5mm smax.2.2mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.77mm damax.80mm dbmin.85mm Damax.127.8mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 183kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 23mm D1≈104mm F 78.5mm smax.1.4mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.74mm damax.76mm dbmin.81mm Damax.111mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 106kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 125mm B 22mm D1≈109mm F 91.5mm smax.3.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.86mm damax.90mm dbmin.94mm Damax.119mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 99kN Basic stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm B 18mm D1≈81.6mm F 69.5mm smax.2.9mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.64.6mm damax.68mm dbmin.72mm Damax.89mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 37.4kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 120mm B 29mm D1≈101mm F 70.5mm smax.2mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.66mm damax.68mm dbmin.73mm Damax.109mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 138kN Basic static l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 140mm B 26mm D1≈123mm F 95.3mm smax.1.4mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.91mm damax.93mm dbmin.98mm Damax.129mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 138kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 100mm B 18mm D1≈88.5mm F 74mm smax.1mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.69.6mm damax.72mm dbmin.77mm Damax.94mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 62.7kN Basic stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 21mm D1≈86.3mm F 66mm smax.1mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.62mm damax.64mm dbmin.68mm Damax.91mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 84.2kN Basic s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 160mm B 30mm D1≈140mm F 107mm smax.1.8mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.101mm damax.104mm dbmin.110mm Damax.149mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 183kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 125mm B 24mm D1≈109mm F 83.5mm smax.1.2mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.79mm damax.81mm dbmin.86mm Damax.116mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 119kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm D1≈127mm F 89mm smax.1.8mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.82mm damax.86mm dbmin.92mm Damax.137.5mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 205kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 110mm B 20mm D1≈97.5mm F 79.5mm smax.1.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.74.6mm damax.78mm dbmin.82mm Damax.104mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 76.5kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm B 31mm D1≈110mm F 77mm smax.2.1mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.72mm damax.74mm dbmin.79mm Damax.118.1mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 151kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 110mm B 22mm D1≈95.7mm F 72mm smax.1.4mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.69mm damax.70mm dbmin.74mm Damax.101mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 93.5kN Basi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 150mm B 24mm D1≈132mm F 113mm smax.3.5mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.106mm damax.111mm dbmin.116mm Damax.143mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 85.8kN Ba

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 340mm B 68mm d1≈236.4mm D1≈294.7mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.177mm Damax.323mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 286kN Basic dynamic load rating - effectiveC 348kN Basic static load ratingC0&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 170mm B 32mm d1≈118.25mm D2≈151mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.107mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 114kN Basic static load ratingC0 81.5kN Fatigue load limitPu 3kN Refere

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 55mm B 13mm d1≈38.2mm D2≈49mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.34.6mm damax.38.1mm Damax.50.4mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.8kN Basic static load ratingC0 8.3kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm d1≈94.95mm D2≈130mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.82mm Damax.138mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 111kN Basic static load ratingC0 68kN Fatigue load limitPu 2.75kN Referen

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm B 14mm d1≈28.8mm D1≈38.45mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.25.6mm Damax.41.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.5kN Basic static load ratingC0 6.55kN Fatigue load limitPu 0.28kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ