Hiển thị 1-8 trong 8 sản phẩm

Dimensions d 120mm D 210mm B 114mm d1≈157.25mm D1≈158mm r1,2min.4mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 369kN Basic static load ratingC0 520kN Fatigue load limitPu 60kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.290kN Maximum static ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 320mm B 80mm d1≈291.78mm D1≈294.37mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 142kN Basic static load ratingC0 240kN Fatigue load limitPu 22.8kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.96.5kN Maximum static radial loadsF0rmax

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 250mm B 140mm d1≈196mm D1≈196.5mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 539kN Basic static load ratingC0 830kN Fatigue load limitPu 90kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.310kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 280mm B 114mm d1≈187.95mm D1≈188.7mm r1,2min.4mm r3,4min.13.5mm β 5° Calculation data Basic dynamic load ratingC 682kN Basic static load ratingC0 980kN Fatigue load limitPu 112kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.560kN Maximum stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 249mm B 140mm d1≈196mm D1≈196.5mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 539kN Basic static load ratingC0 830kN Fatigue load limitPu 88kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.310kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 250mm B 114mm d1≈187.3mm D1≈188.05mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 528kN Basic static load ratingC0 765kN Fatigue load limitPu 86.5kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.335kN Maximum sta

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 210mm B 110mm d1≈157.15mm D1≈158mm r1,2min.2mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 286kN Basic static load ratingC0 360kN Fatigue load limitPu 40.5kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.265kN Maximum static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 210mm B 114mm d1≈157.25mm D1≈158mm r1,2min.4mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 336kN Basic static load ratingC0 550kN Fatigue load limitPu 64kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.320kN Maximum static ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ