Hiển thị 1-32 trong 36 sản phẩm

Dimensions D 406.42mm d 180mm Hmax.113.155mm B 224mm C 224mm F 217.305mm E 293.305mm b 11mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 8mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 1900kN Basic static load ratingC0 3100kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 280mm d 110mm Hmax.85mm B 130mm C 128mm d1≈174mm D1≈176mm b 9.1mm rmin.3mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 765kN Basic static load ratingC0 1060kN Fatigue load limitPu 125

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.481mm B 120mm C 119mm d1≈130mm D1≈150mm b 11.5mm rmin.2.3mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 539kN Basic static load ratingC0 735kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300mm d 130mm Hmax.84.965mm B 172.64mm C 172.64mm F 159.375mm E 218.46mm rmin.2.7mm Lubrication hole(s) K 8mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 1170kN Basic static load ratingC0 1800kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 260mm d 110mm Hmax.74.98mm B 110mm C 109mm d1≈145mm D1≈180mm b 10.9mm rmin.1mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 561kN Basic static load ratingC0 695kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300mm d 130mm Hmax.84.98mm B 172.65mm C 172.65mm d1≈169.5mm D2≈230mm rmin.2.7mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1140kN Basic static load ratingC0 1460kN Fatigue load limitPu 163kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.780kN Maximum stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300mm d 130mm Hmax.84.965mm B 172.64mm C 172.64mm F 159.375mm E 218.46mm rmin.2.7mm Lubrication hole(s) K 8mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 1170kN Basic static load ratingC0 1800kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 520mm d 205mm Hmax.157.445mm B 168mm C 168mm F 248mm E 356mm b 13mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 10mm Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 2090kN Basic static load ratingC0 2900kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 160mm d 70mm Hmax.44.982mm B 90mm C 90mm F 82.83mm E 108.83mm rmin.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 4 Calculation data Basic dynamic load ratingC 358kN Basic static load ratingC0 585kN Fatigue load limitPu 80kN Maxi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300mm d 130mm Hmax.84.98mm B 172.65mm C 172.65mm d1≈169.5mm D2≈230mm rmin.2.7mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1140kN Basic static load ratingC0 1460kN Fatigue load limitPu 163kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.815kN Maximum stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 120mm d 55mm Hmax.32.496mm B 26mm C 26mm d1≈70.24mm E 77mm rmin.0.6mm Lubrication hole(s) K 1.6mm Number of holes2 Calculation data Basic dynamic load ratingC 58.3kN Basic static load ratingC0 98kN Fatigue load limitPu 11.6kN Maxi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 120mm d 55mm Hmax.32.493mm B 52.2mm C 52mm d1≈70.24mm E 77mm rmin.0.3mm Lubrication hole(s) K 1.6mm Number of holes2 Calculation data Basic dynamic load ratingC 123kN Basic static load ratingC0 275kN Fatigue load limitPu 36kN Maxi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 160mm d 70mm Hmax.45mm B 90mm C 89mm d1≈105.5mm D1≈108mm b 9.8mm rmin.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes3 Calculation data Basic dynamic load ratingC 270kN Basic static load ratingC0 345kN Fatigue load limitPu 45.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.479mm B 120mm C 120mm F 120.293mm E 156.293mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 660kN Basic static load ratingC0 1120kN Fatigue load limitPu 137kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.479mm B 120mm C 120mm F 120.293mm E 156.293mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 660kN Basic static load ratingC0 1120kN Fatigue load limitPu 143kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 165mm d 70mm Hmax.47.5mm B 90mm C 88mm d1≈106.65mm D1≈107mm b 13.1mm rmin.2mm Lubrication hole(s) K 8mm Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 297kN Basic static load ratingC0 390kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 220mm d 90mm Hmax.65mm B 120mm C 119mm d1≈119mm D1≈147mm b 10.2mm rmin.2mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 484kN Basic static load ratingC0 640kN Fatigue load limitPu 78kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 220mm d 90mm Hmax.65mm B 96mm C 94mm d1≈120mm D1≈150mm b 10.2mm rmin.2.3mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 457kN Basic static load ratingC0 550kN Fatigue load limitPu 68kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.485mm B 120mm C 118mm d1≈129.2mm D1≈150mm rmin.0.5mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes1 Calculation data Basic dynamic load ratingC 501kN Basic static load ratingC0 695kN Fatigue load limitPu 85kN Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 220mm d 90mm Hmax.64.979mm B 120mm C 120mm d1≈130.48mm D1≈149mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 501kN Basic static load ratingC0 750kN Fatigue load limitPu 90kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300mm d 130mm Hmax.84.965mm B 160mm C 159.5mm F 159.375mm E 218.375mm rmin.2.7mm Lubrication hole(s) K 6.5mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 1080kN Basic static load ratingC0 1630kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 220mm d 90mm Hmax.64.979mm B 120mm C 120mm d1≈130.48mm D1≈149mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 594kN Basic static load ratingC0 930kN Fatigue load limitPu 112kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.479mm B 80mm C 80mm F 120.293mm E 156.293mm rmin.1.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 418kN Basic static load ratingC0 620kN Fatigue load limitPu 75kN Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 260mm d 110mm Hmax.74.98mm B 98mm C 98mm F 134mm E 190mm rmin.1mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 616kN Basic static load ratingC0 800kN Fatigue load limitPu 91.5kN Maximum dynam

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 160mm d 70mm Hmax.44.982mm B 90mm C 90mm F 82.83mm E 108.83mm rmin.1mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes2 x 4 Calculation data Basic dynamic load ratingC 314kN Basic static load ratingC0 475kN Fatigue load limitPu 65.5kN Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 165mm d 70mm Hmax.47.5mm B 120mm C 118mm d1≈90mm D1≈110mm rmin.1.5mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes1 Calculation data Basic dynamic load ratingC 314kN Basic static load ratingC0 465kN Fatigue load limitPu 61kN Maximum

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 165mm d 70mm Hmax.47.5mm B 120mm C 118mm d1≈90mm D1≈110mm rmin.1.5mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes1 Calculation data Basic dynamic load ratingC 319kN Basic static load ratingC0 440kN Fatigue load limitPu 57kN Maximum

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 300.02mm d 130mm Hmax.84.988mm B 172.65mm C 171.6mm d1≈201mm D1≈203mm b 15mm rmin.2.7mm Lubrication hole(s) K 8mm Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 1080kN Basic static load ratingC0 1500kN Fatigue load

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 220mm d 90mm Hmax.65mm B 122mm C 119mm d1≈140mm D1≈147mm b 10.2mm rmin.2mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 468kN Basic static load ratingC0 600kN Fatigue load limitPu 72kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 280mm d 120mm Hmax.80mm B 160mm C 158mm d1≈160mm D1≈190mm b 10.7mm rmin.3mm Lubrication hole(s) K 5mm Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 809kN Basic static load ratingC0 1340kN Maximum dynamic radial loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.5mm B 120mm C 120mm d1≈131mm D1≈145mm rmin.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 660kN Basic static load ratingC0 980kN Fatigue load limitPu 116kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.450kN Maximum static radial loa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 225mm d 100mm Hmax.62.481mm B 120mm C 119mm d1≈135mm D1≈153.2mm b 11.4mm rmin.2.3mm Lubrication hole(s) K 6 Number of holes6 Calculation data Basic dynamic load ratingC 594kN Basic static load ratingC0 815kN Fatigue load limitPu&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ