Hiển thị 1-32 trong 92 sản phẩm

Dimensions d 70mm D 125mm B 24mm D1≈109mm F 83.5mm smax.1.2mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.79mm damax.81mm dbmin.86mm Damin.115mm Damax.116mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm B 27mm D1≈92.1mm F 65mm smax.1.9mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.61mm damax.63mm dbmin.67mm Damin.95.1mm Damax.99mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 112kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 115mm B 20mm D1≈101mm F 85mm smax.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.79.6mm damax.83mm dbmin.87mm Damin.105.5mm Damax.109mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 58.3

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 25mm D1≈114mm F 88.5mm smax.1.2mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.84mm damax.86mm dbmin.91mm Damin.118.45mm Damax.121mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 90mm B 18mm D1≈79mm F 64.5mm smax.0.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.59.6mm damax.63mm dbmin.67mm Damin.80mm Damax.84mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 57.2kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 150mm B 28mm D1≈131mm F 100.5mm smax.1.5mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.96mm damax.98mm dbmin.103mm Damin.136mm Damax.139mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 168k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 140mm B 26mm D1≈123mm F 95.3mm smax.1.4mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.91mm damax.93mm dbmin.98mm Damin.127.4mm Damax.129mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 142k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 110mm B 20mm D1≈97.5mm F 79.5mm smax.1.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.74.6mm damax.78mm dbmin.82mm Damin.101mm Damax.104mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 23mm D1≈104mm F 78.5mm smax.1.4mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.74mm damax.76mm dbmin.81mm Damin.109mm Damax.111mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 20mm D1≈78mm F 59.5mm smax.1.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.57mm damax.57mm dbmin.62mm Damin.83mm Damax.83mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 66kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 125mm B 22mm D1≈109mm F 91.5mm smax.1.5mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.86mm damax.90mm dbmin.94mm Damin.114mm Damax.119mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 99kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 21mm D1≈86.3mm F 66mm smax.1mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.62mm damax.64mm dbmin.68mm Damin.91mm Damax.91mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 85.8k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 110mm B 22mm D1≈95.7mm F 72mm smax.1.4mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.5mm Abutment dimensions damin.69mm damax.70mm dbmin.74mm Damin.100.65mm Damax.101mm ramax.1.5mm rbmax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 170mm B 32mm D1≈149mm F 112.5mm smax.1.7mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.107mm damax.110mm dbmin.115mm Damin.153.15mm Damax.158mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 90mm D 160mm B 30mm D1≈140mm F 107mm smax.1.8mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.101mm damax.104mm dbmin.110mm Damin.144mm Damax.149mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 187k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 130mm B 31mm D1≈110mm F 77mm smax.2.1mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.72mm damax.74mm dbmin.79mm Damin.114.5mm Damax.118mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 180mm B 41mm D1≈153mm F 108mm smax.2.3mm r1,2min.3mm r3,4min.3mm Abutment dimensions damin.99mm damax.105mm dbmin.111mm Damin.158mm Damax.166mm ramax.2.5mm rbmax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 120mm B 29mm D1≈101mm F 70.5mm smax.2mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Abutment dimensions damin.66mm damax.68mm dbmin.73mm Damin.106mm Damax.109mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 138kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 140mm B 33mm D1≈119mm F 82.5mm smax.2.2mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.77mm damax.80mm dbmin.85mm Damin.122.5mm Damax.128mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 300mm B 62mm D1≈252mm F 180mm smax.3.7mm r1,2min.4mm r3,4min.4mm Abutment dimensions damin.157mm damax.168mm dbmin.183mm Damax.283mm ramax.3mm rbmax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 682kN Basic sta

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 80mm D 170mm B 39mm D1≈144mm F 101mm smax.2.1mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.92mm damax.98mm dbmin.104mm Damin.148.5mm Damax.158mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 160mm B 37mm D1≈136mm F 95mm smax.1.8mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.87mm damax.92mm dbmin.97mm Damin.141mm Damax.148mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 242k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 145mm B 24mm D1≈127mm F 108mm smax.3.5mm r1,2min.1.5mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.101mm damax.106mm dbmin.111mm Damin.132.1mm Damax.138mm ramax.1.5mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 35mm D1≈127mm F 89mm smax.1.8mm r1,2min.2.1mm r3,4min.2.1mm Abutment dimensions damin.82mm damax.86mm dbmin.91mm Damin.130.6mm Damax.138mm ramax.2mm rbmax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 20

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 200mm B 45mm D1≈170mm F 121.5mm smax.2.9mm r1,2min.3mm r3,4min.3mm Abutment dimensions damin.109mm damax.118mm dbmin.124mm Damin.175mm Damax.186mm ramax.2.5mm rbmax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 60mm D 95mm B 18mm D1≈81.6mm F 69.5mm smax.2.9mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.64.6mm damax.68mm dbmin.72mm Damin.85mm Damax.89mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 38kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 85mm D 130mm B 22mm D1≈114mm F 96.5mm smax.3.3mm r1,2min.1.1mm r3,4min.1mm Abutment dimensions damin.89.6mm damax.95mm dbmin.99mm Damin.119mm Damax.124mm ramax.1mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 72

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 80mm B 16mm D1≈70mm F 57.5mm smax.1mm r1,2min.1.1mm r3,4min.0.6mm Abutment dimensions damin.53.2mm damax.56mm dbmin.60mm Damin.74mm Damax.75.4mm ramax.1mm rbmax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 47

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 320mm B 65mm D1≈270mm F 193mm smax.4mm r1,2min.4mm r3,4min.4mm Abutment dimensions damin.167mm damax.182mm dbmin.196mm Damax.303mm ramax.3mm rbmax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 765kN Basic stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 180mm B 28mm D1≈159mm F 135mm smax.3.8mm r1,2min.2mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.126mm damax.133mm dbmin.138mm Damax.171mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 138kN Basic s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 170mm B 28mm D1≈149mm F 125mm smax.3.8mm r1,2min.2mm r3,4min.1.1mm Abutment dimensions damin.116mm damax.123mm dbmin.128mm Damin.154.7mm Damax.161mm ramax.2mm rbmax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 260mm B 55mm D1≈219mm F 154mm smax.3.7mm r1,2min.3mm r3,4min.3mm Abutment dimensions damin.134mm damax.150mm dbmin.157mm Damin.225mm Damax.246mm ramax.2.5mm rbmax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ