Hiển thị 1-9 trong 9 sản phẩm

Dimensions Shaft diameter min. 14mm max. 33mm Other dimensions A 94mm BW 79mm CW 25mm E 27mm F 15.9mm L 25mm O 48mm R 102mm Both hubs reversed BC 57mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.025kN·m Sp

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 14mm max. 39mm Other dimensions A 111mm BW 105mm CW 38mm E 33mm F 15.9mm L 38mm O 62mm R 117mm Both hubs reversed BC 70mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.047kN·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 28mm max. 78mm Other dimensions A 178mm BW 156mm CW 54mm E 51mm F 25mm L 54mm O 107mm R 194mm Both hubs reversed BC 105mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.22kN·m S

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 20mm max. 55mm Other dimensions A 154mm BW 156mm CW 54mm E 51mm F 25mm L 54mm O 79mm R 171mm Both hubs reversed BC 105mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.14kN·m Sp

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 31mm max. 81mm Other dimensions A 203mm BW 168mm CW 60mm E 54mm F 25mm L 60mm O 113mm R 221mm Both hubs reversed BC 111mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.51kN·m S

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 14mm max. 50mm Other dimensions A 137mm BW 130mm CW 41mm E 44mm F 25mm L 41mm O 70mm R 144mm Both hubs reversed BC 92mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.082kN·m Sp

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 55mm max. 147mm Other dimensions A 352mm BW 308mm CW 105mm E 102mm F 51mm L 105mm O 187mm R 384mm Both hubs reversed BC 206mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.3kN·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 43mm max. 130mm Other dimensions A 308mm BW 283mm CW 105mm E 89mm F 38mm L 105mm O 168mm R 332mm Both hubs reversed BC 181mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.1.6kN·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 36mm max. 107mm Other dimensions A 240mm BW 213mm CW 76mm E 68mm F 32mm L 76mm O 143mm R 267mm Both hubs reversed BC 140mm CC 3mm Calculation data Torque, continuous max.0.93kN·m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ