Hiển thị 1-32 trong 37 sản phẩm

Dimensions Shaft diameter min. 115mm max. 273mm Other dimensions A 521mm Cmin.276mm E 229mm G 357mm NI 264mm NO 311mm Calculation data Torque, continuous max.170.63kN·m Speed max.4500r/min Total WR2  14.7kg·m² Axial capacity&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 85mm max. 178mm Other dimensions A 353mm Cmin.191mm E 149mm G 244mm NI 197mm NO 222mm Calculation data Torque, continuous max.40.67kN·m Speed max.6600r/min Total WR2  2.19kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 105mm max. 216mm Other dimensions A 419mm Cmin.232mm E 195mm G 288mm NI 222mm NO 254mm Calculation data Torque, continuous max.74.6kN·m Speed max.5600r/min Total WR2  5.22kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 38mm max. 114mm Other dimensions A 229mm Cmin.121mm E 90mm G 156mm NI 127mm NO 140mm Calculation data Torque, continuous max.10.16kN·m Speed max.9900r/min Total WR2  0.218kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 64mm max. 140mm Other dimensions A 298mm Cmin.168mm E 117mm G 201mm NI 159mm NO 178mm Calculation data Torque, continuous max.24.3kN·m Speed max.7800r/min Total WR2  0.923kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 26mm max. 76mm Other dimensions A 162mm Cmin.99mm E 60mm G 110mm NI 86mm NO 99mm Calculation data Torque, continuous max.4.07kN·m Speed max.13000r/min Total WR2  0.047kg·m² Axial capacity &

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 135mm max. 343mm Other dimensions A 648mm Cmin.330mm E 300mm G 454mm NI 359mm NO 403mm Calculation data Torque, continuous max.293.8kN·m Speed max.3600r/min Total WR2  42.8kg·m² Axial capacity&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 25mm max. 83mm Other dimensions A 171mm Cmin.122mm E 57mm G 121mm Calculation data Torque, continuous max.1.63kN·m Speed max.12800r/min Total WR2  0.06kg·m² Axial capacity ±2.3mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 13mm max. 48mm Other dimensions A 109mm Cmin.89mm E 38mm G 67mm Calculation data Torque, continuous max.0.31kN·m Speed max.10000r/min Total WR2  0.006kg·m² Axial capacity ±1.5mm Mass M

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 125mm max. 305mm Other dimensions A 584mm Cmin.330mm E 257mm G 400mm NI 292mm NO 249mm Calculation data Torque, continuous max.261.03kN·m Speed max.4000r/min Total WR2  27.5kg·m² Axial capacity&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 64mm max. 159mm Other dimensions A 337mm Cmin.229mm E 113mm G 229mm Calculation data Torque, continuous max.11.04kN·m Speed max.7500r/min Total WR2  1.26kg·m² Axial capacity ±4.4mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 38mm max. 121mm Other dimensions A 235mm Cmin.165mm E 86mm G 171mm Calculation data Torque, continuous max.4.27kN·m Speed max.10000r/min Total WR2  0.29kg·m² Axial capacity ±3.2mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 51mm max. 140mm Other dimensions A 273mm Cmin.194mm E 102mm G 197mm Calculation data Torque, continuous max.7.12kN·m Speed max.8500r/min Total WR2  0.633kg·m² Axial capacity ±3.8mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 25mm max. 102mm Other dimensions A 203mm Cmin.146mm E 73mm G 146mm Calculation data Torque, continuous max.2.67kN·m Speed max.11500r/min Total WR2  0.139kg·m² Axial capacity ±2.7mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 77mm max. 184mm Other dimensions A 337mm Cmin.229mm E 122mm G 257mm Calculation data Torque, continuous max.14.58kN·m Speed max.7000r/min Total WR2  1.81kg·m² Axial capacity ±5.1mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 19mm max. 73mm Other dimensions A 145mm Cmin.111mm E 51mm G 105mm Calculation data Torque, continuous max.0.89kN·m Speed max.14200r/min Total WR2  0.027kg·m² Axial capacity ±1.9mm Mass

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 16mm max. 38mm Other dimensions A 100mm B 89mm CC 3mm D 10mm E 43mm G 53mm One hub reversed B1 125mm CL 40mm Calculation data Torque, continuous max.0.452kN·m Speed, not balanced max.5400r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 13mm max. 44mm Other dimensions A 100mm Cmin.76mm E 41mm G 65mm Calculation data Torque, continuous max.0.23kN·m Speed max.8200r/min Total WR2  0.005kg·m² Axial capacity ±1.4mm Mass Ma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 77mm max. 162mm Other dimensions A 324mm Cmin.168mm E 133mm G 224mm NI 184mm NO 203mm Calculation data Torque, continuous max.28.82kN·m Speed max.7200r/min Total WR2  1.28kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 95mm max. 197mm Other dimensions A 384mm Cmin.219mm E 182mm G 266mm NI 210mm NO 235mm Calculation data Torque, continuous max.57.07kN·m Speed max.6100r/min Total WR2  3.46kg·m² Axial capacity&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 26mm max. 95mm Other dimensions A 194mm Cmin.99mm E 76mm G 136mm NI 114mm NO 134mm Calculation data Torque, continuous max.5.88kN·m Speed max.11200r/min Total WR2  0.098kg·m² Axial capacity 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 51mm max. 127mm Other dimensions A 267mm Cmin.146mm E 105mm G 178mm NI 140mm NO 159mm Calculation data Torque, continuous max.16.95kN·m Speed max.8800r/min Total WR2  0.481kg·m² Axial capacity&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 19mm max. 64mm Other dimensions A 137mm Cmin.86mm E 49mm G 90mm NI 68mm NO 76mm Calculation data Torque, continuous max.1.54kN·m Speed max.14800r/min Total WR2  0.02kg·m² Axial capacity &pl

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 125mm max. 241mm Other dimensions A 584mm B 508mm CC 10mm D 49mm E 249mm G 324mm One hub reversed B1 711mm CL 213mm Calculation data Torque, continuous max.237.3kN·m Speed, not balanced max.1600

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 135mm max. 292mm Other dimensions A 648mm B 565mm CC 13mm D 49mm E 276mm G 387mm One hub reversed B1 794mm CL 241mm Calculation data Torque, continuous max.259.9kN·m Speed, not balanced max.1500

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 26mm max. 67mm Other dimensions A 162mm B 143mm CC 3mm D 15mm E 70mm G 92mm One hub reversed B1 201mm CL 61mm Calculation data Torque, continuous max.4.07kN·m Speed, not balanced max.4100r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 64mm max. 121mm Other dimensions A 298mm B 270mm CC 6mm D 25mm E 132mm G 171mm One hub reversed B1 376mm CL 113mm Calculation data Torque, continuous max.24.3kN·m Speed, not balanced max.2600r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 38mm max. 95mm Other dimensions A 229mm B 187mm CC 5mm D 19mm E 91mm G 133mm One hub reversed B1 262mm CL 79mm Calculation data Torque, continuous max.10.06kN·m Speed, not balanced max.3200r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 85mm max. 146mm Other dimensions A 353mm B 314mm CC 8mm D 29mm E 153mm G 208mm One hub reversed B1 441mm CL 134mm Calculation data Torque, continuous max.40.68kN·m Speed, not balanced max.2200r/

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 105mm max. 171mm Other dimensions A 419mm B 384mm CC 8mm D 35mm E 188mm G 236mm One hub reversed B1 539mm CL 163mm Calculation data Torque, continuous max.74.58kN·m Speed, not balanced max.1850r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 115mm max. 216mm Other dimensions A 521mm B 451mm CC 10mm D 42mm E 221mm G 288mm One hub reversed B1 632mm CL 191mm Calculation data Torque, continuous max.170.63kN·m Speed, not balanced max.180

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Shaft diameter min. 19mm max. 54mm Other dimensions A 137mm B 111mm CC 3mm D 13mm E 54mm G 75mm One hub reversed B1 156mm CL 48mm Calculation data Torque, continuous max.1.54kN·m Speed, not balanced max.4500r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ