Hiển thị 1-32 trong 36 sản phẩm

Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 100mm max. 228mm Other dimensions A 457mm B 338mm CC 8mm E 188mm G 352mm KN 23mm O 292mm T 25mm One hub reversed CL 60mm Both hubs reversed CWmin.8mm CWmax.117mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 68mm max. 150mm Other dimensions A 318mm B 222mm CC 6mm E 121mm G 235mm KN 13mm O 197mm T 29mm One hub reversed CL 32mm Both hubs reversed CWmin.6mm CWmax.62mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 100mm max. 228mm Rigid half, shaft diameter min. 116mm max. 230mm Other dimensions A 457mm B 364mm CC 9mm E 188mm ER 188mm G 352mm GR 292mm KN 23mm O 292mm T 25mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 68mm max. 150mm Rigid half, shaft diameter min. 74mm max. 173mm Other dimensions A 318mm B 229mm CC 8mm E 121mm ER 113mm G 235mm GR 229mm KN 13mm O 197mm T 29mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 25mm max. 73mm Other dimensions A 178mm B 119mm CC 3mm E 62mm G 125mm KN 4mm O 102mm T 19mm One hub reversed CL 14mm Both hubs reversed CWmin.3mm CWmax.29mm Calculation data To

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 25mm max. 73mm Rigid half, shaft diameter min. 35mm max. 88mm Other dimensions A 178mm B 120mm CC 4mm E 62mm ER 58mm G 125mm GR 121mm KN 4mm O 102mm T 19mm Hub reversed CLmi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 178mm max. 394mm Rigid half, shaft diameter min. 178mm max. 400mm Other dimensions A 775mm B 676mm CC 16mm E 333mm GR 527mm KN 6.35mm O 496mm Calculation data Torque, continuous max.411.9k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 127mm max. 279mm Rigid half, shaft diameter min. 127mm max. 292mm Other dimensions A 591mm B 505mm CC 13mm E 249mm GR 387mm KN 6.35mm O 357mm Calculation data Torque, continuous max.158.7k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 127mm max. 279mm Other dimensions A 591mm B 496mm CC 10mm E 249mm KN 6.35mm O 357mm One hub reversed CL 141mm Both hubs reversed CW 273mm Calculation data Torque, continuous max.158.7kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 203mm max. 438mm Other dimensions A 838mm B 705mm CC 13mm E 352mm KN 6.35mm O 546mm One hub reversed CL 206mm Both hubs reversed CW 400mm Calculation data Torque, continuous max.512.1kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 203mm max. 457mm Rigid half, shaft diameter min. 203mm max. 483mm Other dimensions A 908mm B 756mm CC 19mm E 371mm GR 625mm KN 6.35mm O 584mm Calculation data Torque, continuous max.642.7k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 16mm max. 58mm Other dimensions A 152mm B 90mm CC 3mm E 49mm G 100mm KN 6mm O 79mm T 19mm One hub reversed CL 8mm Both hubs reversed CWmin.3mm CWmax.16mm Calculation data Torqu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 80mm max. 166mm Rigid half, shaft diameter min. 84mm max. 197mm Other dimensions A 346mm B 256mm CC 9mm E 135mm ER 129mm G 264mm GR 257mm KN 16mm O 216mm T 29mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 28mm max. 95mm Rigid half, shaft diameter min. 36mm max. 110mm Other dimensions A 213mm B 144mm CC 5mm E 77mm ER 74mm G 149mm GR 146mm KN 11mm O 124mm T 22mm Hub reversed CL

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 47mm max. 127mm Other dimensions A 279mm B 195mm CC 6mm E 106mm G 201mm KN 12mm O 165mm T 29mm One hub reversed CL 27mm Both hubs reversed CWmin.6mm CWmax.52mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 86mm max. 186mm Other dimensions A 389mm B 281mm CC 8mm E 153mm G 294mm KN 17mm O 241mm T 38mm One hub reversed CL 50mm Both hubs reversed CWmin.8mm CWmax.97mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 127mm max. 311mm Rigid half, shaft diameter min. 127mm max. 337mm Other dimensions A 660mm B 576mm CC 14mm E 276mm GR 438mm KN 6.35mm O 394mm Calculation data Torque, continuous max.225.4k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 120mm max. 275mm Other dimensions A 527mm B 391mm CC 10mm E 221mm G 408mm KN 30mm O 343mm T 29mm One hub reversed CL 71mm Both hubs reversed CWmin.10mm CWmax.141mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 86mm max. 186mm Rigid half, shaft diameter min. 90mm max. 225mm Other dimensions A 389mm B 290mm CC 9mm E 153mm ER 144mm G 294mm GR 287mm KN 17mm O 241mm T 38mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 33mm max. 110mm Rigid half, shaft diameter min. 49mm max. 133mm Other dimensions A 240mm B 174mm CC 5mm E 91mm ER 88mm G 175mm GR 171mm KN 10mm O 143mm T 22mm Hub reversed C

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 16mm max. 42mm Rigid half, shaft diameter min. 15mm max. 59mm Other dimensions A 116mm B 81mm CC 4mm E 43mm ER 40mm G 78mm GR 76mm KN 6mm O 60mm T 14mm Hub reversed CLmin.3m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 97mm max. 206mm Other dimensions A 425mm B 316mm CC 8mm E 175mm G 322mm KN 21mm O 267mm T 24mm One hub reversed CL 53mm Both hubs reversed CWmin.8mm CWmax.105mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 16mm max. 42mm Other dimensions A 116mm B 78mm CC 3mm E 43mm G 78mm KN 6mm O 60mm T 14mm One hub reversed CL 5mm Both hubs reversed CWmin.3mm CWmax.10mm Calculation data Torque

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 33mm max. 110mm Other dimensions A 240mm B 167mm CC 5mm E 91mm G 175mm KN 10mm O 143mm T 22mm One hub reversed CL 23mm Both hubs reversed CWmin.5mm CWmax.44mm Calculation data

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 153mm max. 349mm Rigid half, shaft diameter min. 153mm max. 362mm Other dimensions A 711mm B 619mm CC 16mm E 305mm GR 483mm KN 6.35mm O 445mm Calculation data Torque, continuous max.310.1k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 120mm max. 275mm Rigid half, shaft diameter min. 116mm max. 266mm Other dimensions A 527mm B 424mm CC 11mm E 221mm ER 221mm G 408mm GR 340mm KN 30mm O 343mm T 29mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 153mm max. 349mm Other dimensions A 711mm B 610mm CC 13mm E 305mm KN 6.35mm O 445mm One hub reversed CL 181mm Both hubs reversed CW 349mm Calculation data Torque, continuous max.310.1kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 127mm max. 311mm Other dimensions A 660mm B 552mm CC 13mm E 276mm KN 6.35mm O 394mm One hub reversed CL 159mm Both hubs reversed CW 305mm Calculation data Torque, continuous max.225.4kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 203mm max. 457mm Other dimensions A 908mm B 750mm CC 19mm E 371mm KN 6.35mm O 584mm One hub reversed CL 214mm Both hubs reversed CW 410mm Calculation data Torque, continuous max.642.7kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 178mm max. 394mm Other dimensions A 775mm B 666mm CC 13mm E 333mm KN 6.35mm O 496mm One hub reversed CL 200mm Both hubs reversed CW 387mm Calculation data Torque, continuous max.411.9kN&middo

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 203mm max. 438mm Rigid half, shaft diameter min. 203mm max. 438mm Other dimensions A 838mm B 714mm CC 16mm E 352mm GR 575mm KN 6.35mm O 546mm Calculation data Torque, continuous max.512.1k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Flexible half, shaft diameter min. 97mm max. 206mm Rigid half, shaft diameter min. 103mm max. 212mm Other dimensions A 425mm B 340mm CC 9mm E 175mm ER 175mm G 322mm GR 273mm KN 21mm O 267mm T 24mm Hub reversed

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ