S71914 CE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 57 lần
Liên hệ
Model: S71914 CE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 70mm
D 100mm
B 16mm
d1 79.3mm
d2 76.8mm
D2 93.6mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 20mm
Abutment dimensions
damin.74.6mm
damax.78.7mm
dbmin.72mm
dbmax.76.2mm
Damax.95.4mm
Dbmax.98mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 22.1kN
Basic static load ratingC0 16.3kN
Fatigue load limitPu 0.68kN
Attainable speed for grease lubrication  22000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 22 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 120N
Static axial stiffness, preload class A  58N/µm
Preload class BGB 360N
Static axial stiffness, preload class B  92N/µm
Preload class CGC 710N
Static axial stiffness, preload class C  125N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.05 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 8.4 
Mass
Mass bearing  0.28kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ